Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Webbutbildningar

  Här finns förslag på webbutbildningar att ta del av direkt via din dator. Utbildningarna är kostnadsfria om inget annat anges.

  Svenska kyrkans utbildningsportal, där det bland annat finns utbildningar om GDPR, Office, 360, miljöutbildningen och annat
  https://utbildningsportalen.svenskakyrkan.se/portal/page/startsida

  Trygga möten är en utbildning som är framtagen av scouterna och som riktar sig till ledare i barn- och ungdomsverksamheten (även unga ledare). Svenska kyrkan har avtal så att vi kan genomgå utbildningen kostnadsfritt och erbjuda den även till volontärer.  
  https://internwww.svenskakyrkan.se/Konfirmation/trygga-moten

  Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har tagit fram en introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/

  Röda korset erbjuder ett antal webbutbildningar. Bland annat finns det en grundkurs i psykologisk första hjälpen som kan vara bra både för personal och volontärer. Alla webbkurser är öppna för allmänheten. Röda korset har nyligen lanserat en ny utbildningsplattform där man kostnadsfritt kan registrera sig för att se vilka kurser som finns, den återfinns här: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/har-hittar-du-webbkurser/

  Hos Nationellt centrum för kvinnofrid finns det även samlat mycket annat utbildningsmaterial om våld, bland annat om hur man kan fråga äldre om våld, om sexuella trakasserier och om våld mot funktionsnedsatta och personer i missbruk.  https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/

  Ledare som lyssnar är Folkhälsomyndighetens utbildning om ungas psykiska hälsa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar

  Att möta människor om det som berör under corona-pandemin är en inspelad utbildning om själavård och samtal som anordnades av Skara stifts själavårds institut, Kyrkokansliet och Betaniastiftelsen.  
  https://livsakademin.se/educations/1/content/index.html#/

  På Centrum för religionsdialogs Tala väl-blogg samlas predikokommentarer utifrån kyrkoårets texter. Bloggen vill inspirera predikanter till att predika Kristus samtidigt som de talar väl om andra trosbekännare. https://blogg.svenskakyrkan.se/crd/ 

  Barnombudsmannen tillhandahåller en webbutbildning om Barnkonventionen. https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/  samt även en utbildning om barnets bästa, artikel 3 i barnkonventionen.  https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/kunskapslyft-infor-barnrattslagen/filmade-webbseminarier/webbseminarium-provning-av-barnets-basta/

  Sammanställningen är gjort av Stockholms stift. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Uppdaterad
  2020-11-25
  X
  Dokumentid: 1519322- Webid: 29143 - Unitid: 6