Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Johanna – en modell i tre delar

  Johanna är stiftets samlade modell för ett strukturerat arbete med församlingsinstruktioner, visitationer och främjande/stöd.

  Foto: Kristin Lidell/ Ikon

  Skapad:2020-11-09 14:01:00

  Just nu är covid-19 en del av vår vardag. Som alla annan verksamhet behöver visitationerna ställas om så att de kan genomföras på ett säkert sätt. Här kan du läsa om hur visitationer går till under pandemi

  Läs mer om Visitationer under pandemi  

  Om Johannamodellen

  Biskop Mikael Mogren har i samband med utarbetandet av modellen sagt att: ”Det vi håller på med, var och en i sin verksamhet, blir satt i ett större sammanhang. Det här blir ett sätt att föra kunskaper vidare – för verktyg finns, men de är inte desamma överallt.”

  Johannamodellen är ett verktyg i biskopens uppdrag att leda och hålla samman kyrkan i stiftet. Kunskapsöverföringen och den kompetenshöjning den i sin tur för med sig, både för församlingar och stiftskansli, är en av Johannamodellens styrkor. Modellen erbjuder också ökad öppenhet i form av förutsägbarhet och insyn när det gäller stiftsorganisationens tillsynsansvar. Visitationerna, det vill säga biskopens och prostarnas formella tillsynsbesök med tillhörande uppföljningar, sker regelbundet och annonseras lång tid i förväg. Visitationsprotokoll och annat material finns tillgängligt på visitationswebben.

  Vid visitationerna följs även de utvecklingsområden församlingarna/pastoraten skrivit in i sina församlingsinstruktioner upp. Församlingsinstruktioner och visitationer blir i sin tur underlag för stiftskansliets arbete med främjande och stöd.​

  Grafik: Åke Paulsson

  Grafik: Åke Paulsson

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2020-11-09
  X
  Dokumentid: 1372078- Webid: 29143 - Unitid: 6