Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Visitation

  Biskopens och prostarnas formella tillsynsbesök sker efter ett rullande schema med tillhörande återbesök: uppföljningar och reflexer.

  Visitationen är en avstämning kring arbetet med församlingens grundläggande uppgift och en genomgång av förvaltningen. Det är ett tillfälle till samtal om församlingens liv och arbete, med utgångspunkt i församlingsinstruktionen. 

  Visitationerna sker regelbundet, efter en årsplanering som blir klar varje sommar, och då gäller för efterföljande år. Varje församling/pastorat i stiftet kan förvänta sig en visitation vart sjätte år och målsättningen är att det varannan gång ska vara en biskopsvisitation. Mellan visitationerna görs kortare prostbesök, så kallade reflexer, vilket innebär att alla församlingar/pastorat får ett formellt besök vart tredje år.

  Den enhet som ska visiteras kontaktas av visitationsnotarien, oftast är det biskops- eller kontraktsadjunkten, sex månader före visitationen. Visitationen bereds genom en så kallad visitationsupptakt, där stiftmedarbetare ser över förvaltningen, går igenom underlag från församlingen/pastoratet och hjälper visitatorn att förbereda visitationen.

  Grafik: Åke Paulsson

  Grafik: Åke Paulsson

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2022-08-24
  X
  Dokumentid: 1372100- Webid: 29143 - Unitid: 6