Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Västerås stifts traineeprogram

  Västerås stifts traineeprogram är en möjlighet för unga människor mellan 18-25 år att under ett läsår prova på att arbeta i Svenska kyrkan. Genom traineeprogrammet vill Västerås stift visa bredden av yrken i kyrkan och ge unga människor möjligheten att pröva sin kallelse till tjänst i kyrkan.

  Trainee i Svenska kyrkan Västerås stift är en del av stiftskansliets satsning på rekrytering och har som mål att fler unga människor ska välja att utbilda sig inom något av kyrkans profilyrken, präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog.

  För traineen är det en möjlighet att få en inblick i Svenska kyrkans tro, verksamhet och organisation. Det är också en möjlighet att skapa ett eller bredda ett kontaktnät i kyrkan.

  Församlingar som erbjuder en traineeplats är med och bidrar till rekrytering till profilyrkena och får samtidigt en extra resurs i det egna arbetet och möjlighet till nya perspektiv på sin verksamhet.

  Så fungerar traineeprogrammet

  En församling som ingår i Västerås stifts traineeprogram förbinder sig att tillhandahålla relevanta arbetsuppgifter motsvarande 75 procent av ett heltidsarbete och en handledare med avsatt tid för uppgiften. Det måste också finnas möjlighet att välkomna en trainee under ett helt läsår, från augusti till juni.

  Församlingen sköter rekrytering och anställer traineen. Västerås stift ger ett ekonomiskt bidrag om 100 000 kronor för hela anställningstiden och kan bistå med stöd i rekryteringsprocessen.

  Att vara trainee i Västerås stift innebär ett åtagande på heltid. 75 procent av tiden arbetar traineen i församlingens verksamhet, resterande 25 procent deltar hen i Västerås stifts grundkurs samt i gemensamma träffar för traineer som ordnas av Västerås stift.

  Arbetsuppgifter

  En trainee ska ha minst en grunduppgift i församlingsverksamheten som hen arbetar med under hela året, till exempel att leda en barngrupp. En trainee ska också få möjlighet att se församlingens verksamhet ur flera perspektiv, följa olika yrkeskategorier och få uppleva bredden i kyrkans liv. En trainee jobbar alltid med en handlare och ersätter inte ordinarie personal i församlingen, mer än vid enstaka tillfällen.
    
  I anställningsavtalet med traineen ska det regleras att hen även deltar i Västerås stifts grundkurs och gemensamma träffar med andra traineer. 

  Handledare

  En handledare ska vara anställd i den församling eller pastorat som erbjuder en traineeplats och ha tid avsatt för sin handledaruppgift och regelbundna träffar med traineen. Att vara handledare är en viktig uppgift som innebär att ta ett huvudansvar för att traineen får det som utlovas inom ramen för programmet; relevanta arbetsuppgifter, möjlighet att följa flera yrkesgrupper och att se bredden i kyrkans verksamhet. Handlaren ska också ge traineen möjlighet att reflektera kring sin egen kallelse och kring frågor om yrkesroll och professionalitet.

  Västerås stifts grundkurs

  Parallellt med arbetet i församlingen deltar traineen i Västerås stifts grundkurs. Kursen består av sex helgträffar på Stiftsgården Rättvik och omfattar även litteraturstudier och hemuppgifter. Kurskostnader inklusive resor, kost och logi på Stiftsgården bekostas av Västerås stift. Traineen gör själv en ansökan till Västerås stifts grundkurs.
  Läs mer om Västerås stifts grundkurs

  Ekonomi

  Församlingen erbjuder traineen en tidsbegränsad anställning på 75 procent med avtalsenlig lön. Arbetsgivaravgifter, OB och lägerersättning, försäkring och utrustning som behövs för att traineen ska utföra arbetet tillkommer. Traineeåret generar semester enligt gällande avtal, och semesterdagarna ska tas ut under året.

  Församlingen får ett bidrag om 100 000 kronor från Västerås stift för en trainee. Bidraget betalas ut terminsvis med 50 000 kronor åt gången i efterhand. Västerås stift står också för traineens kostnader i samband med Västerås stifts grundkurs, resa till och från Rättvik, samt kost och logi på Stiftsgården. Stiftet står även för kostnader kring de gemensamma traineeträffarna som ordnas av stiftskansliets handläggare.

  Vem kan vara trainee?

  En trainee är 18-25 år och vill lära sig mer om Svenska kyrkans tro och liv och om de kyrkliga profilyrkena. Det krävs inga förkunskaper och det finns inget krav på att en trainee ska vara döpt eller konfirmerad, men traineen måste dela Svenska kyrkans värderingar.

  Ansökan om att ingå i Västerås stift traineeprogram

  En församling som vill anställa en trainee under läsåret 2020-2021 gör en ansökan till Västerås stift senast 1 februari 2020. Västerås stift avgör vilka församlingar som kommer att ingå i traineeprogrammet. Beslut meddelas från stiftskansliet senast 1 mars 2020. Därefter kan rekrytering av trainee påbörjas.

  Kontakta Anna Brodén för mer information och ansökan. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Uppdaterad
  2019-10-02
  X
  Dokumentid: 1447614- Webid: 29143 - Unitid: 6