Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Utbildningsprocess

  Färdplanens olika etappmål.

  Färdplanens olika etappmål.

  Som ett led i Svenska kyrkans klimatet har vi i Västerås stift tagit fram en utbildningsprocess för att underlätta för oss att nå de uppsatta målen i Färdplanen för klimatet.

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimat-förändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022.

  Vi stöttar dig och din församling eller ditt pastorat genom att genomföra workshops, sprida kunskap, inspiration och stimulerar till förbättring. Ni får arbeta med en nulägesanalys och etappmål. Mer er får ni en handlingsplan, relevanta verktyg och kunskap.

  Tillsammans planerar vi ett upplägg som passar just er, förslagsvis 4 tillfällen med ett sista uppföljande tillfälle längre fram.

  Pass 1: Kyrkans uppdrag
  Pass 2: Resor, transporter
  Pass 3: Energianvändning, inköp och konsumtion
  Pass 4: Hållbart över tid
  Uppföljande pass efter 6 månader 

  Om ni vill köra utbildningen på egen hand går det bra att använda bifogat  presentationsmaterial. Vi kan även processleda arbetet hos er och då bokar ni oss så kommer vi till er vid 4 tillfällen. För att läsa mer och anmäla intresse, följ länken nedan;

  Anmäl intresse här

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Maria Bjerne, Västerås stift
  Uppdaterad
  2022-02-21
  X
  Dokumentid: 1537617- Webid: 29143 - Unitid: 6