Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Rapport från idag

  Utdrag ur några av texterna.

  Utdrag ur några av texterna.

  Vi samlar in texter på temat flykting – som ett led i Svenska kyrkans arbete för en human flyktingpolitik. Vill du bidra, eller känner du någon kollega som vill skriva några rader?

  • Skriv gärna max en A4. Finns det flera spår som gör texten väldigt lång kan det vara bättre att försöka dela upp den i ett par kortare texter (om det är möjligt).
  • Det går bra att skriva tillsammans med andra eller låta fler skriva under samma text.
  • Det finns två huvudspår vi gärna ser texter kring: barn och unga och konsekvenser av förändrad/snävare lagstiftning. (Om du upplever en förändring av något slag där begränsningar/striktare lagar fått konsekvenser för de människor du/din församling möter, får du gärna ta upp detta. Psykisk hälsa, väntan, bidrag, utsatthet eller vad det nu är –förändring kan vara svårt att sätta fingret på men i sammanhanget räcker det gott med konstateranden, utan några mer ingående analyser. 
  • Anonymisera vid behov namn på personer du skriver om. 

  Varje text en pusselbit

  Textinsamlingen startade i Västerås stift, på uppdrag av biskop Mikael Mogren. Målet är att samla ett större antal korta texter kring kyrkans upplevelse av svensk flyktingpolitik och situationen för bland annat ensamkommande unga. Församlingarna är i direktkontakt med verkligheten, de bygger relationer, delar förhoppningar och besvikelser, och ser därmed sådant som går den som följer situationen på avstånd förbi.

  Varje textförfattare skriver utifrån sin bild av verkligheten – något du själv eller den egna församlingen mött, kan konstatera eller brottas med. En del har valt att skriva om personliga möten/människoöden, andra skriver om mer principiella frågor eller redovisar förändringar i arbetet. En del skriver långt, andra kort. Styrkan i textupplägget är att ingen behöver ge hela den komplexa bilden, utan varje text blir en pusselbit i den större berättelse som förklarar kyrkans engagemang i de här frågorna. ​​

  Användningen av texterna

  Texterna samlas efterhand på: svenskakyrkan.se/rapport-fran-idag. De är fria att hänvisa till, eller använda delar ur medialt, och kan fungera som underlag för exempelvis samtal och debattartiklar. Texterna kommer också att användas​ i Svenska kyrkans bidrag till Rådgivningsbyråns konsekvensrapport vad gäller effekterna av den tillfälliga asyllagen. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2018-07-01
  X
  Dokumentid: 1385307- Webid: 29143 - Unitid: 6