Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Lärande och undervisning

  Foto: Pixabay

  Lärande och undervisning är namnet på en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande - ett nationellt krafttag för att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition.

   

  Målgrupp för kyrkans undervisning är alla

  Svenska kyrkan vill att kristen tro ska vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd, upplevd och levd av allt färre. Alltså behöver kyrkan kraftsamla kring undervisningsuppdraget. Det handlar både om att möta människor med trons existentiella tilltal och att göra kristen tradition och kulturarv levande, intressant och tillgängligt.  

  Lärande och undervisning är ett långsiktigt program och omfattar alla nivåer i Svenska kyrkan; församlingar, pastorat, stift och nationell nivå. Satsningen ska stödja och utveckla kyrkans systematiska och sammanhållna arbete med undervisning i kristen tro.

  I kyrkans historia har Lärande och undervisning alltid haft en central plats. Tro och tradition behöver tolkas, översättas och knyta an till människors liv för att bli meningsfull och i en tid när kunskapen om kristen tro är fragmentarisk är det viktigt att kyrkan talar om tron som helhet.   

  Kyrkans undervisning måste vara både bred och djup, så att den kan bli angelägen för många människor, oavsett ålder, intresse, förkunskaper och kyrklig vana.  

  Svenska kyrkan har många mötesplatser – kyrkliga handlingar, öppna förskolor, körer – där vi kan tala om kristen tro. De ger unika möjligheter att konkretisera en av programmets deviser: Undervisa när tillfälle ges! Naturligtvis måste denna folkkyrkliga strävan att nå många balanseras av respekt för människors religiösa identitet, frihet och egna val.  

  Lärande och undervisning är en uppgift för hela kyrkan, ideella, förtroendevalda och anställda. Undervisningens grundläggande frågor – vad, varför, vilka och hur – ger riktning och redskap. Allas bidrag behövs i detta gemensamma arbete. ​  

  Redaktör
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Innehållsansvarig
  Lorita da Ros Grape, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-08-30
  X
  Dokumentid: 1535742- Webid: 29143 - Unitid: 6