Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Instruktioner ny telefoniplattform

  Vi byter växeloperatör i Västerås stifts TelefoniPlattform.

  Som vi tidigare, vid användarmöten, via e-post till telefoniansvariga, i stiftets nyhetsbrev och på Intranätet, berättat om att vi 13/6 byter växeloperatör i vår telefoniplattform. Detta kommer att medföra vissa driftsstörningar under kvällen (fr o m kl.16).

  Som användare är det några nyheter som du behöver känna till:
  - Det blir ny adress till Trio-Assistant Web (på din dator). Den nya adressen som du fr o m 14/6 skriver in i din Webläsare är: vss.kund.tis.tele2.com/triouser sedan loggar du in som vanligt med ditt Användarnamn: (ditt fyrsiffriga anknytningsnummer) och ditt Lösenord: (ursprungligen även det ditt anknytningsnummer som du sedan själ kan ha ändrat). Trio Assistant Web har också uppdaterats till en ny version (7.1) och en snabbguide bifogas.

  - Även Trio Referral App (i din telefon) har fått en ny serveradress som fr o m 14/6 är:
  vss-mobil.kund.tis.tele2.com så den behöver ändra i din app. Användarnamn och Lösenordet är som tidigare (ditt anknytningsnummer som Användarnamn och även som Lösenord om du inte själv ändrat detta. En uppdaterad snabbguide bifogas även till Trio Referral App.

  - För att koppla samtal direkt från din mobila anknytning gäller ett nytt kommando. När du ska koppla ett samtal till en kollega knappar du in kommandot: *ankn.nr - invänta svar - avisera samtal - ”lägg på”.

  Är du medlem i en svarsgrupp (t ex besvarar församlingens/enhetens huvudnummer) gäller fr o m 14/6 ett nytt kommando för att logga in- respektive ur svarsgruppen. Det behöver du ändra i din kontaktbok (redigera kontakt). Det nya kommandot för att logga i grupp är: 9765 (invänta ny kopplingston/paus) *29*grpnr# respektive ur grupp: 9765 (invänta ny kopplingston/paus) #29*grpnr# Lite omständligt men, som sagt, ändra/skapa en kontakt i din kontaktbok för detta så blir det enkelt. För att lägga in paus (ofta markerad som ett kommatecken) måste du surfa på den telefontyp som du använder men oftast hittar man paus genom att hålla inne *-knappen eller söka under ”symboler”)

  I och med att vi uppdaterade Trio till ny version (7.1) raderas våra gamla hälsningsmeddelanden. Detta berör främst svarsgrupper men även enskilda anknytningar där användare valt att aktivera personliga hälsningsmeddelanden. Alltså måste nya hälsningsmeddelanden spelas in. På svarsgrupper gör du på följande sätt:

  - Ring 8577 eller 4666 och tryck #
  - Ange svarsgruppens fyrsiffriga anknytningsnummer
  - Ange svarsgruppens ”personliga kod” (som är detsamma som anknytningsnumret om detta inte ändrats av er själva)
  - Lyssna av eventuella meddelanden
  - Tryck därefter 2 för att ”ändra inställningar” i huvudmenyn
  - Tryck 1 för ”ändra ditt hälsningsmeddelande”
  - Tryck 1 för att spela in ”ett nytt hälsningsmeddelande”
  - Läs in ditt nya hälsningsmeddelande och tryck därefter # för att avsluta
  - Ditt nya hälsningsmeddelande spelas upp och tryck 2 för att ”behålla ditt hälsningsmeddelande” 

  OBS! Att välkomsthälsningen ”Välkommen till Svenska kyrkan i xxx” ligger kvar och det är alltså vara hälsningsmeddelandet (Vår expedition är öppen… etc) som måste läsas in igen.

  Tips!
  - När du läst in ett nytt meddelande föreslår vi att du ringer upp det aktuella svarsnumret från en extern telefon (t ex din privata telefon) och lyssna på hur det låter.

  - Ägna en stund åt att läsa igenom bifogade guider och gör de ändringar som fordras direkt på morgonen 14/6 så kommer det att gå smidigast för dig!

   

  Hjälp! Finns att få från dina kollegor och din lokala telefoniansvariga. Skulle det fortfarande inte fungera skickar du en felanmälan till: vasteras.vipvtp_support@svenskakyrkan.se eller som sista alternativ ringer Västerås stifts växel på anknytningsnummer: 8500 Håll också koll på nyhetsflödet på Västerås stifts Intranät ( https://internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift ) där vi kontinuerligt publicerar driftsinformation och eventuella störningar.

  Vi ligger sedan ett par veckor tillbaka, pga plattformsbytet, efter lite vad gäller beställningar av ändringar och nya anknytningar i vår plattform men räknar med att vara ifatt igen under kommande vecka.

  Lycka till och tack för ditt tålamod!  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anders Andersson, Västerås pastorat
  Uppdaterad
  2021-08-30
  X
  Dokumentid: 1399906- Webid: 29143 - Unitid: 6