Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Församlingsbidrag

  Församlingsbidrag kan ansökas hos Västerås stift innan 30 april året före bidragsåret.

       

  Vad kan församlingen/pastoratet söka bidrag till?   

  Utvecklingsaktiviteter samt initiativ till lokala och regionala samverkansprojekt inom t ex områdena ekonomi- och personaladministration samt fastighetsskötsel är sådant som stiftsstyrelsen beslutat att särskilt gynna vid bidragsgivningen.   

  Bidrag kan även erhållas för särskilda strukturella behov t ex till verksamhet vid sjukhuskyrkor, fängelser, omfattande turism och verksamhet vid tillfälliga flyktingförläggningar.      

  Andra bidragsändamål kan vara nya tankar och idéer som initialt behöver prövas och som bedöms att andra församlingar/pastorat framöver kan dra nytta av.   

  Bidrag kan också sökas till åtgärder på kyrkobyggnader som inte är berättigade till kyrkoantikvariskt bidrag (KAE). För denna bidragstyp hänvisas till särskild ansökningsblankett gällande kyrkounderhållsbidrag.     

   

  Ansökningsförfarande   

  Ansökan ska inges på särskild ansökningsblankett.   

  En ansökan måste upprättas för varje enskilt projekt.     

   

  En ansökan ska innehålla:          

  • En beskrivning av, och målsättningen med projektet. Här ska också uppgift lämnas om beräknad start och varaktighet.
  • Redogörelse för eventuell personal som ingår i projektet.
  • En kostnadsberäkning fördelad på personalkostnader och övriga kostnader samt uppgift om hur stor egenfinansiering som kan tillskjutas. I egenfinansiering ska personalkostnader inräknas.
  • Kopia av kyrkorådets beslut i ärendet.

   

  Tidpunkt för ansökan   

  Ansökan om församlingsbidrag ska ha inkommit till stiftskansliet den 30 april året före bidragsåret. Om kyrkorådsprotokollet inte är klart innan april månads utgång går det bra att komplettera ansökan med en kopia av kyrkorådsprotokollet (som behandlar ansökan om församlingsbidrag) innan 15 juni.     

   

  Redovisning och utbetalning

  Det åligger församling/pastorat att ordna sin bokföring så att det går att särredovisa kostnaderna för projektet. Utbetalning sker efter havda kostnader.   

  Rekvisition av medlen ska ske på särskild blankett, bifogad nedan. Som bilaga till rekvisitionen ska en kostnadssammanställning i form av ett utdrag ur bokföringen bifogas. För de församlingar/pastorat som har avtalade prästtjänster finns särskild specifikation som bifogas rekvisitionsblanketten tillsammans med lönespecifikationerna.   

  Slutredovisning och rekvisition avseende bidragsåret ska ske senast den 15 januari efterföljande år. Utsträckt rekvisitionstid kan beviljas för kostnader som utbetalas i januari men avser december månad, t ex lön och andra personalkostnader.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Gunilla Sjödin, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-04-07
  X
  Dokumentid: 816676- Webid: 29143 - Unitid: 6