Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Fastighetsregistret

  Den 1 januari 2019 ska alla enheter inom Svenska kyrkan ha registrerat in samtliga uppgifter om sina byggnader. Här hittar du allt du behöver för att komma igång.

  Projektet fastighetsregistret är en del i ”Gemensamt ansvar”, Svenska kyrkans utredning om fastigheter, kyrkor och ekonomi. För att underlätta arbetet med registreringen finns en Excelmall framtagen, där uppgifterna ska föras in. Därifrån kommer informationen sedan att kunna föras över i fastighetsregistret, vilket beräknas vara i bruk från september 2018 (då går det också att jobba direkt i systemet).

  Från Metria (gamla Lantmäteriet) har vi fått alla registrerade ägaruppgifter, men filerna innehåller ibland felaktigheter och måste därför kontrolleras, samt kompletteras med de uppgifter som saknas. 

  Beräkning av yta ska utföras fackmannamässigt i enlighet med instruktionerna Beräkning av bruksarea. Enkla ekonomibyggnader/bodar kan mätas i olika kartverktyg, exempelvis Kartvisaren. Har man bra, skalenliga ritningar kan man mäta på dessa. För kyrkor, som ofta har rundade delar och ojämna ytterväggar, kan så kallad laserskanning vara ett alternativ.

  Stiftskansliet har kontakt med lokala konsulter som kan utföra skanning av byggnader för en relativt låg kostnad. Hör gärna av er för mer information runt detta. Det finns även upphandlade nationella avtal med konsulter som kan göra mätningar.

  Inventeringsinstruktioner:

  1. HÄMTA HEM din församlings excelark över befintliga byggnader via länken Metriafiler. OBS - för församlingar som ingår i ett pastorat är uppgifterna fördelade på två olika filer och för sju av stiftets församlingar finns även en tredje fil. (Detta är endast en förteckning över era, hos Metria, registrerade byggnader. Ni kan använda uppgifterna till er första förteckning över byggnader, men troligtvis har ni fler). 
  2. HÄMTA DÄREFTER HEM EXCELFILEN "Mall inventering" och spara om filen till ditt organisationsnummer följt av namnet på din organisation. Det är i denna fil ni skall jobba och förteckna era byggnadsverk.
  3. SKAPA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN, ett på varje flik i excelfilen. Fundera på om ni har några tydliga områden ni vill dela in era anläggningar/byggnadsverk i (det kan vara ett eller flera).
  4. LISTA BYGGNADSVERK under respektive förvaltningsområde du angett. Byggnadsverk som skall registreras ägs/nyttjas av er och kan vara med tak (t. ex kyrka, församlingshem, klockstapel, förrådsbyggnad) eller utan tak (t. ex begravningsplats, skogs- eller jordbruksmark). Byggnadsverken skrivs in i dokumentet, ett per rad. Uppdelningen av mark i ”byggnadsverk utan tak” utgår inte från själva fastigheten, utan från dess användning/funktion. 
  5. LÄGG TILL INFORMATION om byggnadsverk. Det finns både obligatorisk information (såsom funktion, fastighetsbeteckning, ägare, adress, koordinater och yta) samt frivillig information (som populärnamn och beskrivning).
  6. KONTROLL- OCH RIMLIGHETSBEDÖMNING. Se över all ifylld information. Se över vad som saknas och fundera på hur ni kan hämta in den informationen, inför inregistreringen.
  7. Om du använt excelfilen och fyllt i alla uppgifter är det nu dags att exportera filen till fastighetsregistret. Det är relativt enkelt och systemet varnar om det saknas uppgifter. Orimliga uppgifter kan det dock inte känna av, så om du skrivit att en kyrka är 2 m² registreras detta.  

  Få behörighet och logga in till fastighetsregistret.

  1. Ta kontakt med din enhets behörighetsadministratör för tilldelning av behörighet i fastighetsregistret. ( "Redigera" eller "läs"

  2. När behörigheten är tilldelad kan du skriva in adressen https://fastighetsregistret.svenskakyrkan.se/ i din webbläsare (Chrome rekommenderas)

  3. Är du inloggad på kyrknätet (knet) kommer du loggas in automatiskt i registermodulen.

  4. Vill du logga in i registermodulen när du befinner dig utanför kyrkans nät, exempelvis via din mobil, går detta bra. Skriv in https://fastighetsregistret.svenskakyrkan.se/ i din mobils webbläsare, du kommer då till nedan inloggningsdialog. För att logga in använder du samma användarnamn och lösenord som du normalt loggar in med i nätverket

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2020-12-21
  X
  Dokumentid: 1391917- Webid: 29143 - Unitid: 6