Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Samordnande fastighetsförvaltning

  I våra kyrkor finns stora kulturhistoriska värden och behovet av kunskap och erfarenhet vad gäller förvaltningen av dessa byggnader är stort. Församlingarna förvaltar också utöver kyrkobyggnaderna ett stort fastighetsbestånd.

  En hög beställarkompetens minskar riskerna för felaktiga bedömningar, som både kan leda till sämre bevarande av de kulturhistoriska värdena och till onödigt stora kostnader. Den gör också att det genom varje genomfört projekt sker en kunskapsuppbyggnad som stannar kvar inom den egna organisationen.

  Västerås stift stödde under 2008-2010, med församlingsbidrag, ett projekt för att utforma en modell för församlingar och samfälligheter inom ett kontrakt att samverka kring fastighetsförvaltning. Försöket har fallit mycket väl ut och i Bergslagens kontrakt har nu modellen med en gemensam fastighetsförvaltare permanentats. Under 2012-2014 har stiftet fortsatt projektet och i dagsläget finns sex samordnande fastighetsförvaltare som helt eller delvis är anställda av de samverkande församlingarna.

  Vill ni veta mer om ”Samordnad fastighetsförvaltning” kontakta gärna stiftsantikvarien.  

  De samordnande fastighetsförvaltarna ansvarar för att t. ex.

  - Bistå församlingarna med kalkyler och budgetunderlag.

  - Svara för att det finns uppdaterade vård och underhållsplaner för alla byggnader.

  - Planera och projektera samt föreslå församlingarna åtgärder för periodiskt underhåll av fastigheterna.

  - Hjälpa församlingarna med strategisk lokalplanering.

  - Ansvara för kontakter med kommuner i området, Länsstyrelsen och övriga organisationer i fastighetsfrågor.

  - Bistå som sakkunnig vid större byggnadsåtgärder och renoveringar och, i mån av tid, fungera som byggherreombud och/eller projektledare.

  - Ansvara för uppföljning av byggnadsåtgärder och renoveringar.

  - Upprätta tillståndsansökningar till länsstyrelsen för tillståndspliktiga åtgärder.

  - Upprätta ansökningshandlingar inom bidragssystem för Svenska kyrkan (KAE och KBB).

  - Ge församlingarna stöd genom information om aktuella lagar och regler, exempelvis rörande tillgänglighet, säkerhet, SBA, OVK, elrevision etc samt i frågor rörande uppvärmning och klimat.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-01-21
  X
  Dokumentid: 837898- Webid: 29143 - Unitid: 6