Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Färdplan för klimatet

  Kyrkomötet beslutade i december 2019 om Färdplan för klimatet. Samtliga stift har ställt sig bakom beslutet att tillsammans genomföra färdplanen under 2020-2030.

  Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022.

  KLIMATNEUTRALITET

  Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria tjänsteresor.

   

  VÄRDERINGSFÖRÄNDRING

  Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag. 

    

  BIDRA TILL KLIMATRÄTTVISA

  Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta kommer till exempel att ske genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.​Klimatneutralitet, dsv inte bidra till den globala uppvärmningen

  Värderingsförändring, genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag samt lyfta de andliga och existentiella aspekterna på klimatkrisen

  Bidra till klimaträttvisa, genom att via bl a ACT stödja dem som drabbas värst av klimatkrisen trots att de bidragit minst

  Färdplan för klimatet 2020-2022 är första steget mot effektmålen 2030. Du kan också läsa mer om hur de olika pastoraten i Västerås stift arbetar mot effektmålen på webbsidorna under Färdplan för klimatet.

   

  FÄRDPLANSUTBILDNING

  Under 2021 kommer en utbildning erbjudas till alla församlingar i stiftet, det är en 4-dagars utbildning på ämnen som syftar till att förenkla den omställning som vi alla förväntas göra. Utbildningen kommer anpassas efter församlingens behov och önskemål för att den ska kännas relevant och framför allt ge det stöd och de verktyg som just ni behöver för att nå målen i Färdplanen för klimatet som Kyrkomötet beslutade i december 2019. 

  Anmälan till utbildningen kan göras i dialog med Lotta, Anna och Frida eller HÄR

   

  ÖVRIGT PÅ GÅNG

  EN MÅNAD MED SKAPELSEN I CENTRUM

  I samarbete med kyrkor över hela världen inbjuds vi att sätta miljöarbetet och skapelseni centrum under en månad i höst. Genom att tillsammans fokusera på denna avgörande framtidsfråga under en begränsad period, kan vi få kraft att ta nya avgörande steg för jordens framtid! Genom att låta olika delar av församlingens verksamhet på olika sätt, arbeta med detta kan vi mötas och inspirera varandra! 

  Skapelsetid 2021 infaller 1/9 – 4/10 

  3/10 firas en avslutande gudstjänst i Domkyrkan i Västerås under ledning av Biskop Mikael. En gudstjänst som också kommer att webbsändas.Gudstjänstmaterial och andaktsmaterial kommer att produceras och finnas:  HÄR

  FRED MED JORDEN - NATURENS RÄTTIGHETER​

  Vi har glädjen att meddela att det nu finns en samskapande kurs för dig dom är intresserad av att tillsammans med andra utforska hållbara relationer mellan människan och resten av skapelsen. Läs mer och anmäl dig HÄR

   

  SAMTALSGUIDE OM KLIMATET

  Sensus har i dagarna publicerat en Samtalsguide för Biskopsbrevet om klimatet som utkom 2019 och fortfarande är högaktuell. Samtalsguiden riktar sig till grupper som vill samtala utifrån Biskopsbrevet om klimatet och förhoppningsvis lyssna till uppmaningarna och göra skillnad.

  Här finns länkar till biskopsbrevet och samtalsguiden.

  BISKOPSBREV

  SAMTALSGUIDE

   

  SAVE THE DATE:
  KICKOFF FÖR VÅR GEMENSAMMA FÄRD FÖR KLIMATET DEN 28 JANUARI 2022

  Välkommen till en inspirerande förmiddag fylld med föreläsningar och reflekterande samtal om hur vi stärker klimatarbetet framåt. Dagen kommer bland annat innefatta:
   
  - Ekoteologiskt samtal med ärkebiskop Antje Jackelén.
  - Samtal om konsekvenser av hur vi ser på naturen ur ett teologiskt perspektiv.
  - Klimatpsykologerna föreläser om hur vi kan undvika vanliga tankefällor och vilka beteendeförändringar vi bör fokusera på för att åstadkomma största möjliga klimatvinst.

  Anmälan görs senare. Mer information kommer i höst. Vid frågor kontakta uppsalastift.miljo.klimat@svenskakyrkan.se

    

  SAVE THE DATE:
  DIGITAL DAG OM FÄRDPLAN FÖR KLIMATET DEN 1 NOVEMBER 2021

  I  november arrangeras en digital dag om Färdplan för klimatet. Den 1 november möts vi som är intresserade av och engagerade för Svenska kyrkans Färdplan för klimatet digitalt! Dagen riktar sig till dig i församling och pastorat som arbetar med klimat och hållbarhetsfrågor och som vill lära dig mer om Färdplan för klimatet och bli inspirerad av intressanta initiativ och projekt. Programmet kommer att innehålla föreläsningar och panelsamtal med olika aktörer och engagerade inom Svenska kyrkan runt om i Sverige som arbetar med färdplanen. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Arrangemanget görs i samverkan mellan stift och nationell nivå och är kostnadsfritt.
   

  Mer information om hur du anmäler dig kommer efter sommaren. Har du frågor kontakta gärna klimat@svenskakyrkan.se.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Eva Dellemyr, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-08-16
  X
  Dokumentid: 1490528- Webid: 29143 - Unitid: 6