Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Utbildning inom kyrkligt ledarskap

  Att vara kyrkoherde är att ha ett kvalificerat och spännande arbete med stora möjligheter att leda kyrkans arbete och gestaltning in i framtiden. För att ge dig som vill bli kyrkoherde eller som är relativt nytillträdd kyrkoherde möjlighet till ökad kompetens erbjuder vi flera utbildningsmöjligheter.

  Vi har följande utbildningsutbud: 

  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 

  En utbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar.

  Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått Kyrkligt ledarskap och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförda för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad som sökande till kyrkoherdetjänst.

  Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Uppsala universitet samt Lunds universitet.

  Du som söker:

  • kan tänka dig att ha en ledande befattning i Svenska kyrkan
  • är nyfiken och vill lära dig mer om ledarskap. 

  Datum för kursmoduler 2022-2023
  Kursen innehåller fyra internat som är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. 

  19-21 september, 2022
  14-16 november, 2022
  1-3 februari, 2023
  10-12 maj, 2023 

  Slutexamination 12 maj 2023

  Behörighet
  För att vara behörig att antas till utbildningen, ska du ha varit anställd i två år. 

  Kostnader
  Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare. Stiftet bekostar internat, resor och litteratur. Arbetsgivaren bidrar med att deltagare får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst. Den enskilde prästen svarar själv, utan ersättning, för inläsning och arbete med skrivuppgifter.

  Informationsfoldrar
  I foldern som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. 

  Utbildningsinformation
  Anmälningsblankett
  Underlag rekommendationsbrev 

  Det finns även andra behörighetsgivande utbildningar, till exempel Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation chefsutbildning och ledarskapsprogrammet vid Uppsala universitet.

  Ansökan
  Din ansökan ska bestå av följande handlingar:

  Ansökningsblankett
  Personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå utbildningen (max en A4-sida).
  Rekommendationsbrev från kyrkoherde eller närmaste chef, vilket också är ett medgivande att du kan delta i kursen.

  Skicka din ansökan till Lorita Da Ros Grape via lorita.darosgrape@svenskakyrkan.se eller via post Svenska Kyrkan Västerås stift, Lorita Da Ros Grape, Box 7, 721 03 Västerås.​

  Urval och antagning
  Antagning till utbildningen görs av respektive stift. En jämn könsfördelning liksom en jämn fördelning mellan stora och små församlingar/pastorat eftersträvas. Samt en god spridning över Västerås stift.​

  Introduktion av ny kyrkoherde i kontrakt och stift

  Mottagande av ny kyrkoherde sker av biskopen alt. domprosten. Inför mottagandet kallar biskopen kyrkoherden till samtal.

  Kontraktsprosten gör ett besök hos kyrkoherden under den första veckan/månaden och introducerar kyrkoherden i kontraktet och de samlingar som sker inom kontraktets ram.

  Kyrkoherden inbjuds till en dag på stiftskansliet för introduktion till stiftet och de olika funktioner som finns av stöd, råd, utbildning mm.

  Mentor

  Den som går in i kyrkoherdeuppdraget för första gången erbjuds en erfaren kollega som mentor.
  En präst med kyrkoherdeerfarenhet från annat stift, som tillträder en kyrkoherdetjänst erbjuds ett mentorskap för att introduceras i Västerås stift.

  Kyrkoherdeutbildning

  Nytillträdda kyrkoherdar ges möjlighet till ökad kompetens inom ett antal sakområden och får tillfälle att tillsammans med kollegor reflektera över uppdraget som kyrkoherde.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Uppdaterad
  2022-03-16
  X
  Dokumentid: 119868- Webid: 29143 - Unitid: 6