Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Det kyrkliga kulturarvet

  Västerås domkyrka koret

  Västerås domkyrka Foto: Rolf Hammarskiöld

   Kyrkobyggnaden är viktig. Här har människor genom tiderna tider delat stora, små, svåra, och glada tillfällen med varandra och med Gud. Om vi tar väl hand om våra kyrkor idag kan de också i framtiden vara levande mötesplatser. Kyrkobyggnaden berättar också om det förflutna: om kyrkolivet, om konsten och om samhället. Våra kyrkomiljöer är ett unikt och ovärderligt kulturarv. Den kyrkoantikvariska ersättningen är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras och göras tillgängliga.

  I relationsförändringen 2000 ingick Svenska kyrkan och staten en överenskommelse om de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. I överenskommelsen, som löper tillsvidare, lades så kallade kontrollstationer för att se om den kyrkoantikvariska ersättningen används på rätt sätt in. Den förra kontrollstationen inföll år 2014, nästa kontrollstation infaller 2019. Under förutsättning att villkoren för den kyrkoantikvariska ersättningen inte förändras efter 2019 finns det goda möjligheter att få ekonomisk kompensation för vård och underhåll av kyrkobyggnader genom den kyrkoantikvariska ersättningen. God planering och en hel del förarbete krävs dock för att få del av pengarna.

  Stiftet vill vara ett stöd för församlingarna i arbetet med att bevara de kyrkliga kulturvärdena och att göra dem tillgängliga. Detta ska vi åstadkomma bl.a. genom att

  • Fördela bidragen och administrera bidragssystemen
  • Informera församlingarna om bidragsmöjligheter
  • Anordna kurser och seminarier
  • Förmedla kontakter med konsulter för byggnads- och inventarievård.

  Enligt kulturminneslagen har stiftet också uppgiften att kontrollera kyrkliga inventarier

  Vi kan också ge goda råd till församlingar/samfälligheter när det gäller frågon om underhåll av kyrkobyggnader, vård- och underhållsplaner, uppvärmningsfågor, förvaring av inventarier m.m.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-01-21
  X
  Dokumentid: 114375- Webid: 29143 - Unitid: 6