Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Personalpresentation

  Stiftskansliet i Västerås är indelat i flera avdelningar. Via länkarna nedan finns kontaktinformation till samtliga medarbetare.

  Biskopens sekretariat understödjer biskopen i hans arbete.

  Ledningsgruppen består av biskop Mikael Mogren, stiftsdirektor Karin Spector, stiftsprost Peter Åström och stiftsjägmästaren vid Västerås Stifts Skog AB.

  Avdelningen för planering och kansliledning omfattar administration och ekonomi, främst för kansliets räkning. Avdelningen fungerar också som råd och stöd till församlingarna i t. ex. juridiska och kyrkoantikvariska frågor, ekonomisk utjämning, datastöd och kyrkobokföringsfrågor.

  Servicebyrån. Västerås stift tillhandahåller ekonomi- och personaladministrativa tjänster åt församlingar och pastorat som är anslutna till Servicebyrån.

  Församlingsavdelningens främsta uppgift är att stödja stiftets församlingar i deras arbete och utveckling.

  Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av skogs- och jordbruksfastigheter samt andra tillgångar, som t.ex. aktier. Dessa tillsammans kallas för Prästlönetillgångar.  
  För den direkta förvaltningen av prästlönetillgångarna ansvarar Västerås Stift Skog AB

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-04-01
  X
  Dokumentid: 105578- Webid: 29143 - Unitid: 6