Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Dataskyddsombud

  Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

  Vilket ansvar faller på dataskyddsombudet?
  Det är alltid den personuppgiftsansvarige som har huvudansvaret. Dataskyddsombudet är främst ett stöd med uppgift att:

  1. Stödja/informera personuppgiftsansvarige kring personuppgiftsfrågor.
  2. Kontrollera den personuppgiftsansvariges hantering av personuppgifter.
  3. Vara en länk mellan personuppgiftsansvarige och Datainspektionen

  Vem kan vara dataskyddsombud?
  Ett dataskyddsombud får inte hantera personuppgifter inom organisationen, inte sitta i ledande ställning och måste vara kunnig i GDPR-förordningen. Dessa utgångspunkter gör att det är svårt att vara dataskyddsombud inom den egna organisationen. En lämplig väg att gå för att anlita ett dataskyddsombud är att undersöka om till exempel en revisor eller juristbyrå kan åta sig uppdraget. 

  Vad är det för kompetenskrav för att vara dataskyddsombud? Krävs det dokumenterad utbildning?
  Ingen formell utbildning krävs idag. Däremot krävs att man har god kunskap om förordningen, att man har förmåga att informera, kan bedriva ett bra kontrollarbete och att vara en länk mellan personuppgiftsansvariga och Datainspektionen.

  Läs mer om dataskyddsombud på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsombud/

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åke Paulsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2018-04-16
  X
  Dokumentid: 1391145- Webid: 29143 - Unitid: 6