Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Biskopsval 2015

  Vilka får välja?

   

  Foto: Åke Paulsson

  Röstberättigade är:

  1. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter.

  2. De som är anställda tills vidare eller minst 6 månader som präster eller diakoner i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat.

  3. Särskilt utsedda elektorer.

  Antalet elektorer är lika med antalet präster och diakoner i församlingstjänst. Elektorer och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige och valet ska vara gjort senast den 27 februari. Valbar som elektor är den som bor i församlingen eller pastoratet, är döpt, tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år senast på valdagen. Ingen har mer än en röst även om man skulle tillhöra mer än en av de röstberättigade grupperna.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åke Paulsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2014-12-15
  X
  Dokumentid: 848851- Webid: 848704 - Unitid: 2147483169