Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Biskopsval 2015

  Mikael Mogren

  Korta fakta

  Födelseår: 1969
  Bostadsort: Västerås
  Prästvigningsår: 1996
  Vigningsstift: Strängnäs stift (eftersom jag är född och uppväxt i Närke)
  Nuvarande jobb: Stiftsadjunkt i Västerås stift, ansvar för gudstjänstutveckling och pilgrimsfrågor
  Fritidsintressen: Film, cykla, serier, arbeta i lagård, gym, skönlitteratur, röja sly, språk, lokalhistoria, skriva brev.  

  Tre frågor som jag brinner mest för

  Hur ska barn och unga uppleva att de är kyrkan? Västerås stift gick direkt till mitt hjärta när jag flyttade hit, eftersom här är barn och unga i centrum. Det är stor glädje för mig med barn och unga, och jag tror att det från början beror på att jag vuxit upp med småsyskon.

  Hur kan det kristna arvet bli en positiv resurs idag? Bön, gudstjänst och befriande bibelläsning är verktyg för att leva sitt liv. Kyrkklockor, kyrkobyggnader och kyrkogårdar är kyrkans kontaktytor med stora grupper människor. Samtidigt skapar kyrkans kulturarv förtroende för kyrkliga företrädare som deltar i samhällsdebatten.

  Hur ska vi bidra till dagens samhälle? De diakonala utmaningarna just nu är stora i Västvärlden: Klassklyftor, ojämlikhet, våld i familjer och på gator, utanförskap, psykisk ohälsa, flyktingar och avfolkning. Kyrkans uppgifter i framtiden kommer växa. Det är min övertygelse att människor med tro kan göra skillnad!  

  Detta skulle jag prioritera som biskop

  Jag vill finnas med i debatten som gäller aktuella samhällsfrågor som EU-migranter, människovärde, religionsdialog, migration, miljöproblem. Flyktingsituationen i Mellanöstern och Afrika förändrar Sverige just nu. Det märks särskilt på mindre orter med stor flyktingmottagning.

  Spiritualitet, alltså att vi uttrycker vår tro, är avgörande för en kyrka. Vi behöver både metoder, folkbildning och uppmuntran när det gäller såväl gudstjänsten som den egna bönen och bibelläsningen.

  Rekrytering är en svårlöst fråga för många församlingar i vårt stift. Det behövs dugliga medarbetare för att församlingens uppgifter ska bli utförda. Här vill jag finnas med och se till att rekryteringen har de resurser, stimulans och kompetens som krävs.  

  Vilka är Svenska kyrkans största framtidsutmaningar  

  Svenska kyrkans framtidsutmaningar är de samma som dem i hela det svenska samhället, och vi är en del av den planet vi bor på: Miljöhotet, migrationen, strukturella och ekonomiska orättvisor, krigen… Varje nyhetssändning är fylld med det svenska samhällets oro, och i bakgrunden hörs vapenskramlet från närområdena. Kyrkans egen och kanske mest specifika utmaning är påkristningen: Det vill säga att vi ska djupförankras i den levande Guden så att vi får mod och kraft att vara ljus och salt i världen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åke Paulsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2015-03-27
  X
  Dokumentid: 1230838- Webid: 848704 - Unitid: 2147483169