Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Biskopsval 2015

  Gunilla Hallonsten

  Korta fakta

  Födelseår: 1965
  Bostadsort: Sigtuna
  Prästvigningsår: 2000
  Vigningsstift: Lunds stift
  Nuvarande jobb: Policychef, Svenska kyrkans internationella arbete, Kyrkokansliet, Uppsala
  Fritidsintressen
  : musik gärna African house, läsa böcker, umgås med familjen, dansa salsa  

  Tre frågor som jag brinner mest för:

   Att Svenska kyrkan är en levande gemenskap med längtan efter möten med människor i deras vardagsliv där barn och ungas aktiva deltagande och ledarskap utgör en självklarhet i alla delar av församlingens grundläggande uppgift. Det är avgörande både i nutid och för framtiden.

  Sociala, ekonomiska och ekologiska rättvisefrågor, både lokalt och globalt.  Passionen grundar sig i mina erfarenheter av internationellt diakonalt arbete, tillsammans med människor som av olika anledningar lever i utanförskap och utsatthet. I det har det tydliggjorts att Guds främsta kännetecken är relation och kärlek och att kyrkan därför kan vara ett utflöde för den gudomliga kärleken som välkomnar alla till gemenskap och samtidigt utmanar strukturell orättvisa.

  Existentiella frågor kring jämställdhet, sexualitet och reproduktiv hälsa. Viktigt att kyrkan befinner sig i dialog både i samhället och ekumeniskt kring de här frågorna med utgångspunkt i att om det mänskliga livet angår Gud, så finns det inget kring människors liv som inte har med Gud att göra. Svenska kyrkan har en stor roll i detta. 

   

  Detta skulle jag prioritera som biskop

  Utföra en biskops uppgifter samt utveckla och inspirera till att:

  Svenska kyrkan utökar utrymmet för barn och ungas delaktighet, liv och tro.

  Stärka Svenska kyrkan som en relevant samhällsaktör och genom diakonal handling och dialog verkar för solidaritet, medmänsklighet och skapelsens integritet.

  Anställda, förtroendevalda och ideella känner frimodighet, stolthet och glädje i engagemang och arbete.

  Gudstjänstgemenskap och liturgi präglas av delaktighet, inklusivitet och världsvidhet.  

  Vilka är Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

  En kyrka trygg i sin identitet och tradition och samtidigt frimodig här och nu.

  Att bibehålla solidaritet och generell välfärd i ett mer pluralistiskt Sverige vilket ger unik möjlighet att gestalta mångfalden i skapelsen.

  Intolerans och främlingsfientlighet.   

  Allvaret i klimatförändringen och en avgörelse för miljö och klimaträttvisa som kan ge livsmod och hopp.

  De konkreta utmaningarna rymmer en överraskningens dimension genom den heliga Anden och därmed hopp om att det vi arbetar för kommer att bli verklighet.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åke Paulsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2015-03-30
  X
  Dokumentid: 1231024- Webid: 848704 - Unitid: 2147483169