Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Biskopsbrevet om diakoni

  I början av 2016 publicerades Ett biskiopsbrev om dikaoni där Sveriges biskopar ger sin syn på Svenska kyrkans bakgrund, motiv och visioner för kyrkans diakoni. ”Ett biskopsbrev om diakoni”. Brevet skickades ut till alla landet församingar som ett underlag för fortsatta lokala samtal.

  Biskoparna skriver i inledningen att ”Vi vill med detta brev ge en sammanhållen teologisk grund och tydliggöra de olika betydelsenivåer vi använder när vi talar om diakoni i Svenska kyrkan. Vi vill ge grundläggande ramar som kan tjäna till utgångspunkt för vidare studier, samtal, utveckling och nysatsning i vår kyrka. Vi önskar och ber att brevet ska bli till inspiration för nysatsning och kraftsamling i kyrkans diakoni och stimulera till ökad samverkan mellan alla goda krafter i vårt samhälle.”

  I brevets inledande kapitel skriver biskoparna om diakoni som en kallelse för alla döpta, om den teologiska bakgrunden och om diakoni i församlingens gemensamma liv. Det fjärde kapitlet tar upp kyrkans vigningstjänst och i synnerhet diakonens karitativa uppdrag. Femte kapitlet ger exempel på några områden där biskoparna uppfattar att det i dagens svenska samhälle bränner till för kyrkans diakoni.

  I brevet finns även en historisk bakgrund till diakoni i Svenska kyrkan idag samt en kort orientering om nutida diakonivetenskaplig forskning.

  Ladda ner Ett biskopsbrev om diakoni

  Hjälp att komma igång med samtal kring biskopsbrevet om diakoni?

  Använd gäran samtalsguiderna med tips och inspiration kring hur ett samtal kan inledas. Guiderna är framtagna av Västerås stifts i samarbete med studieförbundet Sensus. ​

  Samtalsguider
  Studiecirkel samtalsfrågor
  Studiecirel spaning
  Storgrupp brännpunkter
  Storgrupp samtalsfrågor

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Uppdaterad
  2017-02-17
  X
  Dokumentid: 1324476- Webid: 29143 - Unitid: 6