Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Analys av nyttjande och energi i byggnader

  I lokalförsörjningsplanen ska församlingen göra en analys av nyttjandet, kostnader och energi i byggnader.

  Här nedan kan ni hämta ett utdrag från fastighetsregistret med alla era byggnader i en excelfil. Där kan ni göra en översiktlig analys på byggnadsnivå och göra egna analyser av nyttjandet på enskilda rum/lokaler.

  Excelfilen är uppbyggd så att ni skall kunna skriva in era siffror och få ut en analys automatiskt genom färdiga formler.

  OBSERVERA att det är de siffror som ni själva matat in i fastighetsregistret som vi kopierat till excelfilerna. Vi har t.ex. sett att någon kyrka har en yta på 1 m2. Det är en uppgift som man förmodligen tänkt korrigera senare – men ännu inte gjort det. Ni kan behöva kontrollera era egna uppgifter och se om det finns några sådana uppenbara fel.

  Så här går det till

  Börja med att hämta hem den fil som gäller för er församling/pastorat. Det är en fil för hela er enhet, dvs det är inte uppdelat på flera filer om man är pastorat. Spara den hos er och börja jobba. (Original finns kvar på intranätet och kan hämtas igen om man ”råkar” ta bort någon formel i filerna. Ingen större fara om det skulle hända )

  • I första fliken ”Energi” kan ni analysera era energiförbrukningar och utsläpp. Det kräver att ni skriver in utsläppsvärden för den energi ni använder (el, fjärrvärme, pellets olja etc). Värdena kan oftast lätt hittas på er leverantörs hemsida eller ges av dem genom mail. För in dessa värden i de gula rutorna högst upp. Fyll också i antalet medlemmar ni har, så får ni ut statistik på medlemsnivå. Därefter kan ni fylla i förbrukning, byggnad för byggnad.
  • I andra fliken ”Lokalnyttjande” skall ni fylla i uppgifter om kostnader för byggnaden, och hur ofta/hur länge den nyttjas per dag. De gula cellerna har standardvärden ifyllda som gäller för alla byggnader.  Som grund antas att en byggnad kan nyttjas 14 timmar per dag, sju dagar i veckan, och att ett nyttjandetillfälle är 2 timmar per gång. Allt det kan ändras av er, om ni har andra värden, t.ex. om ni har exakta bokningar. Ändrar man först de gula siffrorna ändras alla rader i fliken. Man kan också ändra på enskilda byggnader, men efter att man gjort det följer inte ändringar i de generella uppgifterna (gula rutorna) med. Ni skall också fylla i uppgifter om varje byggnad vad gäller max antal tillåtna besökare, normalt antal besökare och max antal besökare som kommer vid ett enskilt tillfälle under året. Då ser ni hur ni nyttjar lokalens kapacitet.

  • Den tredje fliken, ”Lokalnyttjande utrymmesnivå” har inga förifyllda byggnader eller ytor. Där kan ni skriva in enskilda mötesrum, sammanträdeslokaler och andra enskilda utrymmen som ni vill göra enskilda analyser på. Har man många olika möteslokaler kanske man behöver se hur de nyttjas, och ställa sig frågan om man kanske kan nyttja ett rum mer, för att få ett annat rum över till annan verksamhet. Fliken är en kopia av flik nr 2, och det är därför bra om man först jobbat i den och blivit van vid hur den fungerar. ​

  Excelfilen är ett hjälpmedel för er att använda, är ganska grundläggande men räcker för många analyser. 

  ​Har ni frågor eller behöver hjälp att komma igång är ni välkomna att höra av er till Johan Stråhle eller Tobias Ringström.

  Redaktör
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Innehållsansvarig
  Johan Stråhle, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-03-11
  X
  Dokumentid: 1492388- Webid: 29143 - Unitid: 6