Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Ekonomihandbok för Svenska kyrkan i utlandet

  Här kan du läsa Ekonomihandboken på webben genom att klicka på de olika kapitelrubrikerna i vänsterspalten, eller ladda ned Ekonomihandboken i sin helhet.

   

  Här kan du ladda ned Ekonomihandboken i sin helhet (pdf)

   

  1. In​ledning

  "De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas."

  (Ur kyrkoordningens inledningstext för elfte avdelningen Ekonomi och egendom)

   

  Inom Svenska kyrkan i utlandet bedrivs en omfattande verksamhet. Utlandsförsamlingarnas personal och frivilliga möter många människor, ibland bara för en kort stund, ibland varje söndag vid gudstjänsten. Några kommer och dricker kaffe under sina semesterveckor, andra möter man först i kris. Och åter andra i livets stora ögonblick när man säger sitt ja till den man älskar.

  Många kommer för att de känner ett förtroende för Svenska kyrkan. Förtroende är en viktig tillgång som byggs i en relation där erfarenheter spelar in och det personliga mötet är avgörande.

  Förtroende kan raseras snabbt om människor upptäcker att vi som kyrka inte svarar mot deras förväntningar. Det kan handla om pengar, hur vi tar hand om pengar och hur vi sköter redovisning och revision. Det är viktigt att vi har god ordning och bra kontrollsystem som gör att vi vet att pengar inte försvinner på vägen eller används på fel sätt.

  Den här ekonomihandboken är tänkt att ge stöd till den som har hand om ekonomin i utlandsförsamlingen (som ansvarig, ledning eller i det direkta bokföringsarbetet) att arbeta systematiskt, med goda system och kontroll. Ekonomihandboken har som ambition att sortera ut begrepp, hjälpa till att förstå ekonomiska termer och presentera stöd för olika delar av det ekonomiska arbetet.

  Ekonomihandboken ger förslag till rutiner och regler som skapar ordning och trygghet och skyddar dem som har ansvar eller olika uppgifter inom församlingen. God ekonomihantering är förtroendeskapande och hjälper oss att se långsiktigt på de ekonomiska frågor vi behöver brottas med.

  Johanna Linder och Ann-Mari Hedman har reviderat och omarbetat ekonomihandboken. Karin Thornberg-Arvidsson ansvarade för framtagande av handboken 2007.  

    

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Linder, Ekonomi- och finansavdelningen
  Uppdaterad
  2020-12-09
  X
  Dokumentid: 40217- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092