Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Vanliga frågor (FAQ) om indelningsarbete

  För att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta svar på de vanligaste frågorna om indelningsarbete har vi sammanställt en lista med svar på den här sidan.

   

  Varför behöver församlingar gå samman?

  Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan, eftersom det är där människor lever, evangelium förkunnas och sakramenten delas ut. Utan gudstjänsterna och gudstjänstgemenskapen finns ingen församling. För att församlingen ska kunna utföra sina uppgifter måste där också finnas människor som är villiga att ta ett särskilt ansvar för dessa uppgifter. (utdrag från KO 8:e avd 34:e kapitlet)

  Målet är långsiktigt hållbara enheter såväl pastoralt som ekonomiskt, organisatoriskt och demokratiskt. Om något av det saknas, behöver förutsättningar skapas till exempel genom sammanläggning.

  När blir det aktuellt för församlingar att gå samman?

  Det finns flera anledningar till att en församling kan komma i fråga för en indelningsändring

  1. När en församling/församlingar ser att de inte själva klarar att fullgöra sin grundläggande uppgift, kan de själva begära en indelningsändring eller om en utredning om lämplig församlings- eller pastoratsindelning hos stiftsstyrelsen.
  2. Årligen genomför handläggare på stiftskansliet en omvärldsbedömning utifrån de fyra perspektiven (pastoralt, ekonomiskt, organisatoriskt och demokratiskt) i samtliga församlingar/pastorat. Om det finns skäl kan stiftskansliets strukturgrupp själva initiera en utredning
  3. Biskopen har lämnat en avsiktsförklaring angående ny struktur för Uppsala stift för långsiktigt hållbara enheter (Karta finns att ladda ner längst ner på sidan)

  Vem är det som fattar beslutet?

  Stiftsstyrelsen beslutar i ärenden gällande församlingar som inte ingår i pastorat och när det gäller pastoratsförändringar.

  När det gäller församlingsförändringar i en församling som ingår i pastorat är det pastoratet själva som beslutar. Beslutet fastställs sedan i stiftsstyrelsen.

  För församlingar som ingår i pastorat gäller det fortfarande att man ska klara arbetet med den grundläggande uppgiften.

  Vad händer om församlingar inte vill vara med i en strukturförändring?

  Under processens gång och i remissarbetet finns möjlighet att påverka men beslutet fattas av stiftsstyrelsen.

  Vilken hjälp kan man få vid en strukturförändring?

  I samband med att stiftet och församlingarna gör utredningen identifierar man behov av stöd och vad som finns och kan erbjudas. Vilket stöd som behövs är olika från gång till gång.

  Exempel på stöd som stiftskansliet kan erbjuda är, processtöd vid omställningen till annan organisation eller juridiskt stöd. Hos arbetsgivarorganisationen kan man få hjälp med personalfrågor.

  Behöver man lägga samman församlingar?

  Målet är inte att lägga samman församlingar, utan att bilda större pastorat för samverkan.
  (Läs biskop Ragnars brev om strukturarbetet nedan)

  När sker en indelningsändring?

  Normalt sker en indelningsändring i samband med ny mandatperiod. Dock finns undantag. Beslutet om en ny indelningsändring tas senast 9 månader före indelningen ska verkställas.

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Stefan Bosbach, Internt
  Uppdaterad
  2017-11-02
  X
  Dokumentid: 842019- Webid: 21095 - Unitid: 2