Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Uppsala stifts klimatpris

  Klimatpriset kommer årligen delas ut till en församling eller ett pastorat som på ett inspirerande sätt bidragit till minskad klimatpåverkan.

   

  Nu har Uppsala stift instiftat ett klimatpris som första gången kommer delas ut år 2022, för insatser som genomförts under år 2022.

  Känner du till en församling, ett pastorat eller en arbetsgrupp som bedriver ett gott klimatarbete som resulterat i minskade utsläpp av växthusgaser? Kanske har energiförbrukningen minskat genom förbättrade rutiner hos personalen? Har klimatfrågan aktivt integrerats i grunduppdraget, vid gudstjänster eller i barn- och ungdomsverksamheten?

  Välkommen att nominera kandidater till Uppsala stifts klimatpris! För att kandidera till prisutdelningen som äger rum vid stiftsfullmäktiges sammanträde i maj behöver nomineringen vara inlämnad senast 31 januari för föregående års insatser. Pristagaren meddelas i april för att närvara vid prisutdelningen i maj.

  Du kan nominera en församling eller ett pastorat samt enskilda arbetsgrupper inom en församling eller ett pastorat med arbetsställe inom Uppsala stifts geografiska område. Det är möjligt att nominera sin egen församling eller pastorat.

  Klimatpriset motsvarar ett värde av ca 10 000 kr och ska bidra till att förbättra klimatarbetet. Priset kan exempelvis vara ett bidrag till en elcykel, laddstolpe till elbilar, plantering av växter med biokol, fossilfria arbetsmaskiner, biodling med honungsslungning, 10 timmar konsulthjälp, energikartläggning m.m.

  Gör din nominering genom att fylla i formuläret nedan. Du behöver ha Svenska kyrkans färdplan för klimatet till hands medan du gör nomineringen.

  Skillnad mellan klimatpriset och miljöpriset

  Klimatpriset i Uppsala stift delas ut till församlingar och pastorat medan utdelningen av miljöpriset även inkluderar privatpersoner, grupper eller föreningar inom Uppsala stifts geografiska område. Pristagaren av klimatpriset behöver uppfylla kriteriet att ha bidragit till en minskning av klimatpåverkande utsläpp. Miljöpriset inkluderar även andra insatser som bidragit till en hållbar utveckling och en bättre miljö.

  ​Nominering till Klimatpriset för år 2022

   

  Kriterier

  Församlingen eller pastoratet ska uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier. Kryssa för de kriterier som är aktuella. Dessa ska sedan beskrivas närmare under punkten Motivering. Innovation och nya tankesätt premieras.

  Klimatarbetet har...

  Motivering

  Motivera varför församlingen eller pastoratet ska tilldelas Uppsala stifts klimatpris. Beskriv det genomförda klimatarbetet övergripande samt hur ovanstående kriterier uppfyllts. Ange vilka etappmål och/eller effektmål som uppfylls i Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Ange gärna statistik/data som visar på minskad klimatpåverkan, t.ex. minskad energianvändning.

   

  När du fyller i dina kontaktuppgifter och skickar in formuläret till oss kommer vi att behandla de personuppgifter du anger genom att läsa, diarieföra, handlägga och arkivera dessa. Personuppgifterna kommer att användas för att vid behov kunna kontakta dig angående din nominering. Laglig grund för behandlingen är dels berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi bedömt att var och en som nominerar har intresse av att nomineringen ska leda till prisutdelning och därmed vill bli kontaktad angående nomineringen om vi ser ett behov av det), dels allmänt intresse (eftersom vi diarieför inkommande nomineringar i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip och kyrkoordningen). Du styr i stor del själv över vilka data du lämnar till oss. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Uppsala stifts integritetspolicy.​​

  Observera att Uppsala stift förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kännedom på ett annat sätt. Alla utom anställda personer inom Klimatsamverkan samt de förtroendevalda som sitter i Klimatsamverkans styrgrupp får nominera kandidater. Uppsala stift förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut priset om tillräckligt underlag saknas.

  Kontakta oss

   

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Daniel Boström, Uppsala stift på intranätet
  Uppdaterad
  2022-06-09
  X
  Dokumentid: 1539006- Webid: 21095 - Unitid: 2