Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Förnybar el och fjärrvärme

  Elen vi använder och energin som krävs för att värma upp våra byggnader genererar klimatutsläpp. Ett aktivt val av förnybar el och fjärrvärme minskar klimatpåverkan.

  Danmark-Funbo församling har bytt elavtal till förnybar el. 

  Varför ska man välja förnybar el och fjärrvärme?

  Förnybar energi kommer från till exempel sol, vind eller vatten och till skillnad från de fossila energikällorna tar de inte slut. Genom att välja ett elavtal med förnybar el bidrar verksamheten till minskade klimatutsläpp och en bättre miljö.

  Uppvärmningen av våra byggnader kräver energi och ett aktivt val av energikälla kan göra stor skillnad ur klimatsynpunkt. De senaste åren har fjärrvärme ersatt tidigare eldning med fossila bränslen som olja och torv, vilket gett betydande förbättringar. Genom att välja förnybar fjärrvärme minskar klimatutsläppen ytterligare.

  Miljöcertifierad och ursprungsmärkt el och fjärrvärme

  Det finns möjlighet att ställa ytterligare krav vid produktionen av el och fjärrvärme. Genom att välja ursprungsmärkt el (grön el) garanterar leverantören att elen kommer från en angiven förnybar energikälla. Vill man dessutom ställa krav på att elproduktionen är hållbar, kan miljöcertifierad el väljas. Produkten tillhandahålls av Naturskyddsföreningen och heter Bra miljöval el.

  Miljöcertifieringen Bra miljöval kan även väljas för fjärrvärme. Leverantören garanterar då att bränslet ska kunna spåras tillbaka till källan och vara godkänt enligt FSC. Mängden fossila bränslen som används, bland annat vid avverkning och transporter begränsas kraftigt. Produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd.

  Har du frågor eller är din församling/pastorat intresserad av att byta till förnybar el och fjärrvärme? Kontakta projektledare eller projektsamordnare genom kontaktuppgifterna nedan.

  Länkar och källor

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet

  Delprojektet Förnybar el och fjärrvärme syftar till att uppnå följande effekt- och etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

  Effektmål år 2030:

  • Klimatneutralitet: Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria tjänsteresor.​​

  Uppsala stift har antagit målet att vara klimatpositiva senast år 2030. Det innebär att vi gemensamt gör ytterligare åtgärder för att ta hand om de klimatutsläpp och den koldioxid som redan finns i atmosfären.

  Etappmål år 2022:

  • 2.2 Alla Svenska kyrkans enheter har gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, när det är möjligt.
  • 2.3 Klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning har halverats jämfört med 2017. 

   

  Kontaktuppgifter​

  Daniel Boström

  Daniel Boström

  018-680731

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Daniel Boström, Uppsala stift på intranätet
  Uppdaterad
  2021-09-14
  X
  Dokumentid: 1511161- Webid: 21095 - Unitid: 2