Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Information om Uppsala stifts servicebyrå

  Servicebyråns uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till församlingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön. Här arbetar personal som har utbildning inom ekonomi och lön och erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan.

  Servicebyråns tjänster

  Ekonomiadministration

  Löpande bokföring/redovisning

  • Löpande bokföring.
  • In- och utbetalningar.
  • Administration av leverantörsreskontra, inklusive fakturascanning via underleverantör och elektronisk fakturahantering.
  • Administration av kundreskontra, inklusive fakturering och kravrutiner.
  • Administration av anläggningsregister.
  • Månatlig avräkning i KOB (kyrkans kollekt- och betalsystem). För inrapportering av kollekter ansvarar församlingen/pastoratet.
  • Publicering av webbaserade månadsrapporter till budgetansvariga.

  Bokslut

  • Framställande av årsbokslut, efter önskemål även periodbokslut.
  • Framställande av årsredovisning i enlighet med av KRED (Svenska kyrkans Redovisningskommitté) beslutad branschanpassning. Församlingen/pastoratet ansvarar för förvaltningsberättelsen.
  • Föredragning av bokslut och årsredovisning i KRAU, KR och KF.
  • Upprättande av statistik gällande ekonomi till SCB, Svenska kyrkan och myndigheter.
  • Upprättande av deklarationer till Skatteverket. Församlingen/pastoratet svarar för fastighetsdeklarationer.
  • Bistå församlingen/pastoratets revisorer med uppgifter.

  Budget

  • Biträde i budgetarbetet. Församlingen/pastoratet svarar för planering och genomförande av budgetprocessen och framtagande av budgetförutsättningar, verksamhetsplaner och mål.
  • Föredragning av budget/flerårsplan i KRAU, KR samt KF (ekonomiskt underlag).

  Löne- och personaladministration

  • Löneberedning för anställda, arvodister och förtroendevalda.
  • Löne- och arvodesutbetalningar.
  • Redovisning av skatter och avgifter.
  • Årsavslut och kontrolluppgifter (FORA, KPA, AMF).
  • Pensionsrapporteringar i PAUS-systemet och biträde vid pensionsutredningar.
  • Upprättande av statistik gällande personal till SCB, Svenska kyrkan och myndigheter.
  • Biträde till församlingen/pastoratet med underlag avseende:
   • LAS-bevakning
   • underlag inför beslut om lön och årliga lönerevisionsförhandlingar
   • statistik för sjukfrånvaro
   • avtalstolkning gällande löneredovisning
   • kvarstående semester
   • karensdagar
   • övertid, komptid och avstämning av årsarbetstid
   • korttidsanställningar.

  ........................................................................................................................................................

  Fördelar med en servicebyrå

  • I servicebyrån finns kompetens på lön och ekonomi samt kunskap om Svenska kyrkans organisation och regelverk.
  • Sjukdomar, vakanser och annan frånvaro kan skapa problem i lokala enheter. I Servicebyrån är vi flera som kan utföra samma uppgifter.
  • Systemstödet bygger på att information skall vara tillgänglig när man behöver den. På webben publiceras regelbundet ekonomirapporter och information om bokföringen.
  • När en vakans uppstår och ni står inför valet att rekrytera en ny kamrer eller köpa tjänst externt – prova oss, ni väljer själva vilka delar ni vill ha hjälp med inom ekonomi och lön.

  Kan alla församlingar/pastorat anlita Uppsala stifts servicebyrå?

  För att arbetet ska kunna skötas effektivt, krävs gemensamma system och arbetssätt.
  Detta innebär att enheten ska:

  • vara ansluten till GIP (gemensam IT-plattform)
  • vara ansluten till GAS-Ekonomi och GAS-Personal
  • ha ett tydligt attestreglemente och delegationsordning
  • följa Svenska kyrkans arbetstidsavta​l​
  • vara ansluten till KOB - Svenska kyrkans kollekt och betalsystem.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Emelie Petersson, Internt
  Uppdaterad
  2018-08-21
  X
  Dokumentid: 1228449- Webid: 21095 - Unitid: 2