Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Laddstolpar till elbilar

  Resor ska kunna ske hållbart inom Uppsala stift. Tillsammans förbättrar vi laddinfrastrukturen genom att installera fler laddstolpar för elbilar.

  Knivsta pastorat har installerat laddstolpar till elbilar. 

  Varför bör laddstolpar installeras?

  Gemensamt skapar vi förutsättningarna för ett hållbart resande inom Uppsala stift. Genom att installera laddstolpar för elbilar förbättras laddinfrastrukturen. Ju fler som installerar laddstolpar, desto lättare blir det även för samtliga i stiftet att köra längre sträckor. Vid kommande upphandlingar och inköp av fordon kan satsningar göras på el- och hybridfordon.

  Hur klimatsmarta är elbilar?

  Det finns många frågor i debatten om övergången till eldrivna bilar. Är verkligen elbilar mer klimatsmarta med tanke på den stora mängden energi som krävs vid produktionen?

  Det är vetenskapligt fastlagt att elbilar ger mindre klimatpåverkan jämfört med fossilbilar, men hur stor skillnaden är beror mycket på hur elen är framställd. Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten svarar på de vanligaste frågorna samt reder ut vad som är myt och sanning i länkarna längre ned på sidan.

  Länkar

  Se Energimyndighetens filmer på YouTube som reder ut vad som är myt och sanning om elbilsladdning:  

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet

  Delprojektet Laddstolpar till elbilar syftar till att uppnå följande effekt- och etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

  Effektmål år 2030:

  • Klimatneutralitet: Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria tjänsteresor.

  ​​Uppsala stift har antagit målet att vara klimatpositiva senast år 2030. Det innebär att vi gemensamt gör ytterligare åtgärder för att ta hand om de klimatutsläpp och den koldioxid som redan finns i atmosfären.

  Etappmål år 2022:

  • 4.2. 20 procent av pastorat och församlingar har laddplatser för elfordon.
  • 4.3. Det totala antalet laddplatser är minst 300.
  • 4.4. Minst 40 procent av de bilar som enheterna äger eller leasar är el- eller hybridfordon.

  Kontaktuppgifter​

  Daniel Boström

  Daniel Boström

  018-680731

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Daniel Boström, Uppsala stift på intranätet
  Uppdaterad
  2021-09-14
  X
  Dokumentid: 1511164- Webid: 21095 - Unitid: 2