Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Kompetensutveckling, externa aktörer

  Det finns ett stort utbud av kompetensutveckling som erbjuds av externa utbildningsaktörer som kan passa just dina behov och det du efterfrågar. Nedan finns exempel på utbildningsaktörer inom relevanta ämnesområden att länka vidare till.

   

  Universitet och högskolor

  Ersta Sköndal Bräcke  högskola, Stockholm  http://www.esh.se/

  Exempel på kurser (uppdragsutbildning):

  • Migration och familjeperspektiv
  • Stöd för barn och unga i sorg
  • Våld i nära relationer

  Johannelunds teologiska högskola http://www.johannelund.nu/

  Exempel på kurser:

  • Teologi med själavårdsprofil 60 hp (i samarbete med Diakonova Oslo)
  • Familje- och relationsstödjande själavård (i samarbete med Fjellstedtska skolan)

  Teologiska högskolan i Stockholm  http://ths.se/

  Exempel på kurser:

  • Att förstå och möta människor i kris 15hp (i samarbete med Betaniastiftelsen. fristående kurs)
  • Att predika Nya testamentet 7,5 hp

  Uppsala universitet – Centrum för forskning om religion och samhälle
  https://www.uu.se/utbildning/

  Exempel på kurser:

  • Religion och politik 7,5 hp
  • Diakonivetenskap 30 hp (Distanskurs)

   

  Folkhögskolor

  Sigtuna folkhögskola http://www.sigtunafolkhogskola.se/

  Exempel på kurser:

  • Att leda ideella (i samarbete med organisationerna i Ideellt forum)
  • Barnledarutbildning (Tillsammans med Uppsala-, Stockholms- och Strängnäs stift)
  • Ung i världsvida kyrkan (med Svenska kyrkan på nationell nivå)
  • Svenska kyrkans grundkurs

  Strömbäcks folkhögskola http://strombacksfolkhogskola.se/

   

  Övriga utbildningsaktörer

  Betaniastiftelsen  http://www.betaniastiftelsen.nu/

  Exempel på kurser:

  • ”…och ni besökte mig” – en utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhuskyrkan (i samarbete med Sveriges kristna råd  och Svenska kyrkan).

  Stiftelsen Fjellstedtska skolan http://www.fjellstedtska.se/

  Exempel på kurser:

  • Svenska kyrkans miljöutbildning
  • Kvalificerad fortbildning i predikan
  • Förbön enskilt och i gudstjänsten
  • Pilgrimsvandringar i teori och praktik
  • Sorgegruppsarbete

   

  Forum- idéburna organisationer med social inriktning

  http://www.socialforum.se/om-forum-2/

  Arrangerar frukostseminarier inom aktuella områden

  Företagsuniversitetet https://www.foretagsuniversitetet.se/

  Erbjuder utbildningar i:

  • Ekonomi, HR, IT, juridik, kommunikation, nya medier, ledarskap och projekt, marknadsföring

  Hela människan http://helamanniskan.se/

  Exempel på kurser:

  • Att starta och driva sociala företag

  Ideellt forum   http://ideelltforum.se/

  Exempel på kurser:

  • Ideellt forums arbetslagsutbildning
  • Att leda ideella medarbetare (i samarbete med Sigtuna folkhögskola m.fl)

  Sankt Lukas https://sanktlukas.se/utbildning/

  Exempel på kurser:

  • Själavård till vardags
  • Fortbildning i enskild själavård
  • Norsk svensk vidareutbildning i själavård

  Sensus https://www.sensus.se/Om-Sensus/

  Exempel på kurser i samarbete med Uppsala stift :

  https://www.sensus.se/uppsalastift

  SeSam 

  SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning. 

  SeSam drivs och finansieras i samarbete med;

  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO), (H)järnkoll Uppsala län, Svenska kyrkan Uppsala Stift, Uppsala Kommun och Uppsala läns landsting.

  Läs mer om SeSams program här. 

  Sigtunastiftelsen http://www.sigtunastiftelsen.se/

  Erbjuder bland annat Livstilsseminarier

  Sveriges kommunikatörer (nätverk) https://sverigeskommunikatorer.se/

  Sveriges Kristna råd (SKR)  http://www.skr.org/

  Exempel på kurser:

  • Gemensam utbildning för medarbetare inom institutionssjälavården
  • ”…och ni besökte mig” – en utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhuskyrkan (i samarbete med Betaniastiftelsen och Svenska kyrkan).

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/utbildningar

  Utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan: Ledarskapsutveckling, arbetsgivarfrågor, begravnings- och kyrkogårdsfrågor.

  Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund http://www.skkf.se/

  Exempel på kurser:

  • Grundkurs för kyrkogårdspersonal
  • Kyrkogårdens skötsel
  • Vaktmästare

  Svenska kyrkans utbildningsportal https://utbildningsportalen.svenskakyrkan.se

  Som medarbetare i Svenska kyrkan kan du höja din kompetens utan att det behöver vara krångligt, dyrt eller tidsödande. I utbildningsportalen finns utbildningar, manualer och andra hjälpmedel som underlättar vardagen:

  Svenska teologiska institutet i Jerusalem https://www.svenskakyrkan.se/STI

  En väv av mänsklig mångfald. Kurs om kulturmöten och religionsdialog i Jerusalem​ (pdf)

  The international course

  Contact information, e-mail and telephone:
  Maria Leppäkari, director
  (+972)053-525 15 87

   

  Nedan kan du även ladda ner information om svenskkyrkliga folkhögskolor.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emelie Petersson, Internt
  Uppdaterad
  2018-12-12
  X
  Dokumentid: 1307946- Webid: 21095 - Unitid: 2