Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Klimatsamverkan

   

   

  Klimatsamverkan är Uppsala stifts projekt för att uppnå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Projektet inrymmer nedanstående områden som församlingar och pastorat kan arbeta med för att gemensamt bidra till att Uppsala stift blir klimatpositiva senast år 2030. Antalet områden kommer att utökas framgent.

  Skapad:2020-11-02 16:02:00

  Klimatkrisen är andlig och existentiell med tydlig koppling till skapelsen och hur vi ser på jorden, oss människor och allt levande som samverkar.

  Läs mer om Kristen tro och hållbarhet

  Skapad:2020-11-02 16:02:00

  En resepolicy underlättar medarbetarens val av färdmedel genom tydliga riktlinjer. Arbetssättet blir mer effektivt och utsläppen minskas.

  Läs mer om Resepolicy

   

  Skapad:2020-10-05 14:14:00

  Ett aktivt val av förnybar el och fjärrvärme minskar klimatutsläppen från den dagliga el- och energianvändningen.

  Läs mer om Förnybar el och fjärrvärme

  Skapad:2020-10-05 14:24:00

  Resor ska kunna ske hållbart inom Uppsala stift. Tillsammans förbättrar vi laddinfrastrukturen genom att installera fler laddstolpar för elbilar.

  Läs mer om Laddstolpar till elbilar

   

  Skapad:2020-10-05 14:40:00

  Solenergi är en förnybar energikälla. Genom att installera solceller kan fler församlingar börja använda kraften från ovan.

  Läs mer om Installation av solceller
  Skapad:2021-04-12 14:42:00

  Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet?

  Läs mer om Pilgrim’s Walk for Future i Uppsala stift

   

   

  Skapad:2020-10-05 15:09:00

  Klimatsamverkan ger råd och stöd till församlingar att byta ut de kvarvarande oljepannorna som står för stora klimatutsläpp.

  Läs mer om Utfasning av oljepannor
  Skapad:2020-11-02 16:05:00

  Dagens klimatarbete och beslut påverkar barn och unga i högsta grad. Barnperspektivet bidrar till att barns rättigheter säkerställs.

  Läs mer om Klimatsamverkan för barn och unga

   

  Skapad:2021-01-22 14:55:00

  En hållbar förvaltning av grönytor och kyrkogårdar bidrar både till vårt välbefinnande och en klimatpositiv organisation.

  Läs mer om Klimatpositiv kyrkogårdsförvaltning

  Foto: Julia Åström

  Skapad:2021-04-27 13:40:00

  Välkommen att delta i hoppfulla och lärande samtal om klimat- och miljöfrågor under hösten 2021.

  Läs mer om Framtidsfredag med Uppsala stift

  Foto: Magnus Aronson /Ikon

  Skapad:2021-07-07 14:05:00

  Välkommen till en förmiddag fylld med inspirerande föreläsningar, reflekterande samtal och en workshop.

  Läs mer om Delta i en kickoff för klimatet 28 jan 2022

   

   

  Vill du få information om Klimatsamverkan och kommande träffar?

  Fyll i dina kontaktuppgifter här så håller du dig uppdaterad.

    

   

    

  Om du fyller i dina kontaktuppgifter och skickar in formuläret till oss kommer vi att behandla de personuppgifter du anger genom att läsa, hantera och tillfälligt lagra dessa. Personuppgifterna kommer att användas i syfte att delge dig information om projektet Klimatsamverkan. Vid aktiviteter och träffar som Klimatsamverkan anordnar behandlas personuppgifter för att bjuda in dig till aktiviteter och i syfte att dokumentera tillfället. Detta omfattar även digitala träffar, till exempel information från chatten och annan data som behandlas under mötet. Laglig grund för behandlingen är berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi bedömt att var och en som deltar har intresse av att få ta del av övergripande sammanställningar av arbetet och minnesanteckningar från träffarna). Du styr i stor del själv över vilka data du lämnar till oss. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Uppsala stifts integritetspolicy.​

  Kommande delprojekt

  • Fastighetsförvaltning
  • Värme och avfuktning av kyrkor
  • Underhållsplaner ​
  • Ekonomi och fondering
  • Ramavtal, upphandling och inköp ​

  Hör gärna av dig om du vill veta mer om de kommande delprojekten!​

  Kontakta oss

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emelie Petersson, Internt
  Uppdaterad
  2021-09-14
  X
  Dokumentid: 1503381- Webid: 21095 - Unitid: 2