Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Klimatpositiv kyrkogårdsförvaltning

  En hållbar förvaltning av grönytor och kyrkogårdar bidrar både till vårt välbefinnande och en klimatpositiv organisation.

  ​Följ med på en rundtur genom grönskande Berthåga kyrkogård! Du som arbetar med kyrkogårdsförvaltning får flera klimatsmarta, goda exempel att inspireras av.

  Naturen har en betydande roll, både för oss människor som för klimatet. Vistelse i gröna miljöer bidrar positivt till både vår mentala och fysiska hälsa. Gröna miljöer bidrar även positivt till klimatet eftersom växter absorberar koldioxid från luften och minskar växthuseffekten. Miljöer med mycket växtlighet stärker dessutom den biologiska mångfalden.

  Närmiljön vid församlingar och kyrkor kan förvaltas hållbart genom att fossildrivna maskiner och verktyg fasas ut och ersätts med fossilfria alternativ som ger betydligt mindre klimatutsläpp. Idag finns större eldrivna arbetsmaskiner på marknaden som fungerar lika bra som de fossildrivna. För att minska utsläppen ytterligare kan växter, träd och buskar planteras för att fånga upp klimatutsläpp från luften. Här finns utrymme att vara kreativ, exempelvis kan odlingar i pallkragar ge betydelsefulla mervärden för verksamheten.

  Biokol har uppmärksammats för förmågan att binda koldioxid till marken och kan därför användas vid växtplanteringar för att minska mängden växthusgaser i atmosfären ytterligare.

  Klimatpositivt Uppsala stift

  Delprojektet Klimatpositiv kyrkogårdsförvaltning syftar till att uppnå Uppsala stifts mål att vara klimatpositiva senast år 2030. Det innebär gemensamma åtgärder för att ta hand om de klimatutsläpp som redan finns i atmosfären.

  Källor och länkar

  Goda exempel på kyrkogårdsförvaltning - Miljöarbetet på Uppsala kyrkogårdar

  Kontaktuppgifter

  Daniel Boström

  Daniel Boström

  018-680731

  0761026129

   

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Daniel Boström, Uppsala stift på intranätet
  Uppdaterad
  2022-09-22
  X
  Dokumentid: 1526586- Webid: 21095 - Unitid: 2