Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Uppdrag Förtroendevald - I en förtroendevalds bokhylla

  Bokhylla för förtroendevalda

  Bokhylla för förtroendevalda Foto: Kenny Louie, Flickr.com

  Som förtroendevald finns det mycket att förkovra dig i. Här hittar du en matig förteckning över litteratur som fördjupar dina kunskaper. Listan går även att ladda hem som Word- eller PDF-fil längst ner på sidan.

  • Dalsvall, Magnus och Lindström, Kjell. 2013. Att leda föreningar - modernt styrelsearbete bortom tankefällan. Vulkan.
  • Munck af Rosenschöld, Henrik. 2013. Att styra - vägledning för församlingar och pastorat.
  • Att vara förtroendevald - samtalsmaterial för förtroendevalda. Sensus.
  • Wijkström, Filip (red.). 2013. Civilsamhället i samhällskontraktet - en antologi om vad som står på spel. European Civil Society Press.
  • Driv - så startar du förening och driver projekt. 2009. PeaceWorks.
  • Hedlund, Fredrik och Lindén, Gunilla (red.). 2012. En bok om medarbetarskap. Verbum.
  • Edqvist, Gunnar. 2000. Från kyrkolag till kyrkoordning. Verbum.
  • Bengtsson, Linus. 2013. Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan.
  • Welander, Johan. 2013. Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer. Idealistas.
  • Lundborg, Peter. 2005. Kyrklig ordbok. Verbum.
  • Kyrkoordningen. Verbum.
  • Mogren, Mikael. 2013. Livets helighet. Verbum.
  • Modéus, Fredrik. 2009. Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan. Verbum.
  • Persenius, Ragnar. 2012. Längtan möter närvaro. Verbum.
  • Aldén, Ann. 2013. Mission i vår tid – här och nu är allting möjligt. Verbum.
  • Hjalmarsson, Elisabeth. 2009. Nya möjligheter – Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. Svenska kyrkan.
  • Nyckeln till Svenska kyrkan - en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi. 2013. Svenska kyrkan.
  • Albanson, Dansell, Sen & Törning. 2013. Styrelsearbetet i ideella organisationer. Grant Thornton.
  • Bromander, Jonas. 2011. Svenska kyrkans medlemmar. Verbum.
  • Uppdrag Förtroendevald. 2013. Verbum.
  • Morisy, Ann. 2008. Vänd utåt - en ny strategi för mission och diakoni. Artos.
  • Väx i ditt uppdrag, en skriftserie från Sensus. 2010. Sensus.
  • Ändamålsparagrafen – ledarskap i folkrörelser. 2013. Idealistas.

  Webbadresser

  Uppdrag förtroendevald
  uppdragfortroendevald.se

  Kyrkoordningen
  svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

  Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter, Urban Claesson (red.)
  svenskakyrkan.se/forskning

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Sensus – föreningsutveckling
  sensus.se/foreningsutveckling

  Centrum för religionsdialog i Stockholms stift
  centrumforreligionsdialog.se

  Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan
  issuu.com/barn_och_unga/docs/barnkonsekvensanalyser_i_svenska_kyrkan

  Därför att ingen har lejt oss
  svenskakyrkan.se/luleastift

  Digital handbok utgiven av Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Försäkringskassan i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och SKOOPI (Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation)
  sofisam.se

  Svenska kyrkans kollektivavtal
  svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Ideellt Forum
  ideelltforum.se

  En hel del… Exempel på övningar, Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
  skuss.se/enheldel

  Vetenskapliga artiklar inom olika fakulteter, bl a religion, teologi och kommunikation
  http://onlinelibrary.wiley.com/

  Campbell Heidi, professor i kommunikation vid Texas A&M University, driver flera bloggar:

  Where Religion Meets New Media
  http://religionmeetsnewmedia.blogspot.se/

  Religious Communication
  http://comm480tamu.blogspot.se/

  Network for New Media, Religion and Digital Culture Studies
  http://digitalreligion.tamu.edu/

  Lästipsen i handboken Uppdrag Förtroendevald

  Vad är Svenska kyrkan?

  • Sann mot sig själv – öppen mot andra, samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan (kan beställas från Svenska kyrkans informationsservice)
  • Ekstrand, Thomas. 2002. Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Verbum.
  • Eriksson, Anne Louise, Gunner, Göran och Blåder, Niclas (red.). 2012. Exploring a Heritage: Evangelical Lutheran Churches in the North. Church of Sweden Research Series 5, Eugene, Oregon: Pickwick Publications.
  • Grenholm, Cristina. 2010. Levande teologi. Stockholm: Verbum.
  • Luther, Martin. Lilla katekesen.
   Översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby Cöster finns på svenskakyrkan.se/reformationsjubileum2017.
  • Harling, Per. 2003. Ett ögonblick i sänder - Lina Sandell och hennes sånger. Örebro: Libris.
  • Håkanson, Ragnar (red.). 2006. Åtta röster om musik och teologi. Stockholm: Verbum.
  • Wikström, Ove. 2000. Toccata. Skellefteå: Norma.
  • Tobin, Henrik (red.). 2001. Musiken i Svenska kyrkans församlingar. Stockholm: Verbum.

  Församlingens grundläggande uppgift

  • Blomgren, Else och Carlsson, Olle. 2009. Hej och välkommen till Allhelgonamässan. Stockholm: Verbum.
  • Modéus, Fredrik. 2005. Mod att vara kyrka. Stockholm: Verbum.
  • Modéus, Fredrik. 2009. Längta efter liv. Stockholm: Verbum.
  • Modéus, Martin. 2005. Mänsklig gudstjänst. Stockholm: Verbum.
  • Nilsson, Nils Henrik. 2005. Gudstjänsten och vi själva. Stockholm: Verbum.
  • Aldén, Ann. 2013. Mission i vår tid. Stockholm: Verbum.
  • Kyrkoordning 2013/14 med anslutande lagstiftning för Svenska kyrkan. 2013. Stockholm: Verbum.
  • Att lära av mirakel: Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. 2012. Stockholm: Tillväxtverket.

  Begravningsverksamheten

  • Andreasson, Anna. 2012. Gravvårdar i sten - ett mångskiftande kulturarv. Stad och Land nr 184. Alnarp: Movium.
  • Bucht, Eivor (red.). 1992. Kyrkogårdens gröna kulturarv. Stad och Land nr 103. Alnarp: Movium.
  • Hammarskiöld, Hans, Theorell, Anita och Westberg, Pär. 2001. Minnets stigar. Stockholm: Bokförlaget Max Ström.
  • Klintborg Ahlklo, Åsa. 2001. Mellan trädkrans och minneslund. Stad och Land nr 167. Alnarp: Movium.
  • Sörensen, Ann Britt och Wembling, Mona. 2008. Minnenas trädgård - om kyrkogårdens form och växter. Stad och Land nr 173. Höganäs: Ed. Andersson AB.

  Styrning och ledning

  • Kyrkoordning med anslutande lagstiftning för Svenska kyrkan. Årlig utgivning. Stockholm: Verbum.
  • Edqvist, Gunnar et. al. Förmodad utgivning 2014. Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer. Stockholm: Verbum, 4 [rev.] uppl.
  • Wåhlin, Ylva. 2009. Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum,
   2 [rev.] uppl.

  Samarbete och samverkan

  • Coyle, Daniel. 2010. The talent code. London: Arrow Books Ltd.
  • Ekholm, Helena, Wiklund, Stig och Olsson, Sara. 2013. Vägen tillbaka: må bra - prestera bra. Stockholm: Ekelid.
  • Hogedal, Lars och Lycken, Margareta. 2007. Jaget, laget, teamet. Stockholm: SISU idrottsböcker.
  • Nygren, Sven, Mellberg, Barbro och Kågerman, Lotten. 2010. Ledarskap i idéburna organisationer. Malmö: Liber.
  • Pollack, Kaj. 2012. Att välja glädje. Stockholm: Andersson pocket.
  • Robbins, Stephen & Timothy A. Judge. 2012. Organizational Behavior. Upper Saddle River: Pearsin Education Limited, 15 [rev.] uppl.
  • Wheelan, Susan A. 2012. Creating Effective Teams. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 4 [rev.] uppl.

  Planering och uppföljning

  • Alsterlund, Jerker. 2010. Hålla balansen - en modell för den moderna folkkyrkan. Västerås: Västerås stift, Svenska kyrkan.
  • Alsterlund, Jerker. 2011. Svenska kyrkan, en gemenskap för vem då? Västerås: Västerås stift, Svenska kyrkan.

  Ekonomi och egendom

  • Hartman Olov. 1952. Medmänskligt: tankar om kyrka och kultur. Stockholm: Rabén och Sjögren.
  • Thunberg, Anne Marie (red.). 2000. Tradition i rörelse, ett sekels kultursamtal i Vår lösen. Stockholm: Carlsson.
  • Larsson, Mikael (red.). 2008. Kultur och kyrka. På väg mot en kulturteologi. Stockholm: Verbum.
  • Sjöstrand, Lena. 2012. Mer än tecken: atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar. Skellefteå: Artos.
  • Kyrkliga kulturminnen: vägledning för tillståndsprövning vid förändringar av kyrkomiljön. 2006. Karlskrona: Länsstyrelsen Blekinge län.
  • Svalin, Elisabeth (red.). 2004. Att vårda en kyrka. Stockholm: Verbum.

  Kyrka och samhälle

  • Elworth, Kerstin. 2010. Värstingkristna i drevet. Skellefteå: Artos.
  • Findahl, Olle. 2012. Svenskarna och internet. Stockholm: .SE.
  • Lindbom, Tomas. 2010. Den nya dialogen: om kommunikation i Svenska kyrkan. Stockholm: Seglora smedja.
  • Baker, Christopher Richard. 2007. The Hybrid Church in the City. Farnham (UK): Ashgate.
  • Ideström, Jonas. 2009. Lokal kyrklig identitet. Skellefteå: Artos & Norma.
  • Sandqvist, Tom. 2011. Helig, helig är bilden: reflektioner kring bilder, död och uppståndelse. Stehag: Brutus Östlings Förlag Symposion.
  • Sernhede, Ove och Johansson, Thomas (red.). 2006. Storstadens omvandlingar, Göteborg: Daidalos.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Per Hård af Segerstad, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Uppsala stift på intranätet
  Christel Törnros, Internt
  Uppdaterad
  2016-06-03 09:31
  X
  Dokumentid: 811796- Webid: 21095 - Unitid: 2