Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Kloster- och kommunitetsliv

  Återupptäckten av klosterlivet i Svenska kyrkan var en del av den förnyelse som på skilda sätt nådde Svenska kyrkan under 1900-talet.

  Kloster i Svenska kyrkan?

  Tidigare hade Sverige som lutherskt land hämtat sin mesta inspiration från Tyskland. Nu kom bl a England att spela en allt större roll. Som en reaktion bland annat mot den s.k. ”liberalteologin” längtade man efter mystik och auktoritet. I England fanns redan evangeliska kloster. För en luthersk kyrka som Svenska kyrkan var det dock svårt att ta klosterkallelsen på allvar.

  I Svenska kyrkans bekännelseskrifter kunde motståndet uttryckas så här:

  Confessio Augustana XXVII, om munklöftena
  Så många ogudaktiga åsikter är förknippade med munklöftena: att de rättfärdiggör, att den kristna fullkomligheten består i dem, att råden och buden uppfylls genom dem, att de innefattar överloppsgärningar. Då allt detta är oriktigt och grundlöst, blir munklöftena ogiltiga.

  Den lutherska reformationen i Sverige och klostrens försvinnande

  När Gustav Vasa blir Sveriges kung 1523 finns i landet ett femtiotal kloster, därtill ytterligare ett tjugotal i Skåne, Halland och Blekinge. Klostren har under lång tid drivit sjukhus och skolor och tagit emot pilgrimer. Man har legat i täten när det gällt odlingar, djurhållning, mediciner, och teknisk utveckling.

  I Sverige förbjuds nu klostren och deras egendomar konfiskeras. De sista ordenspersoner som får lämna landet är Birgittasystrarna som år 1595 utvisas till Polen.

  Kanske kan man säga att prästgårdarna i de reformatoriska kyrkorna i någon mening fick fylla tomrummet efter klostren som platser för bön, gemenskap och praktisk kunskapsförmedling. Denna form av prästgårdar som kraftkällor i kyrkans liv är dock i dag i det närmaste utrotade. Ett vakuum har uppstått. 

  Klostrens återkomst

  Först år 1935 kan Birgittinorden återvända till Vadstena. Därifrån är steget dock långt till en bredare acceptans. 

  1963 invigs det första riktiga klostret i Sverige efter reformationen, det katolska karmelitklostret i Glumslöv i Skåne. För detta krävs dispens som ges först efter flera dagars hätsk riksdagsdebatt.

  Inom Svenska kyrkan uppstår efter hand flera kommuniteter och kloster men utan att få något bejakande från Svenska kyrkans ledning. Tystnaden bryts i början på 1990-talet när biskopsmötet gör sitt berömda uttalande om klostren.

  Svenska kyrkans biskopar gör ett nytt uttalande i oktober 2020.

  I Uppsala stift tar biskoparna upp frågan om kommunitetslivet i sin ämbetsberättelse till prästmötet i Uppsala 1992. I Linköpings stift gör stiftsstyrelsen 2010 ett uttalande där man bejakar ett opartiskt kommunitetsliv i Svenska kyrkan i Linköpings stift och stöder ett sådant arbete att utforska vilka förutsättningarna är för ett sådant liv.

  En rad andra kloster och kommuniteter har under senare år etablerats i Sverige, såväl katolska som ortodoxa men även på frikyrkoekumenisk bas.

  Vad innebär kallelsen till klosterliv? Kring den och många andra frågor om klostren reflekteras här. En djupare förståelse kan nås genom att komma som gäst till något kloster.

  Stöd och samverkan

  Klostren bidrar med sin öppenhet för besökare, med sin reflektion och med sina böner till mänsklig omsorg och kristen växt i stiftet och dess församlingar. Uppsala stift har sedan 2002 gett sitt stöd till Mariadöttrarna genom att svara för anställningen av deras kaplan, vissa år också genom stiftskollekt.

  Församlingar i stiftet stöder genom kollekter och gåvor, genom böner och besök såväl Mariadöttrarna som Helgeandssystrarna.

  Båda klostren verkar i nära samförstånd med den lokala församling där klostret är beläget och är med om att bära upp gudstjänstlivet i sockenkyrkan.

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Monika Oscarsson, Uppsala stift på intranätet
  Uppdaterad
  2021-07-14
  X
  Dokumentid: 795953- Webid: 21095 - Unitid: 2