Dölj bild

Uppsala stift på intranätet

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, pedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

När du anmäler dig via länk är det viktigt att du skriver att du är student och att du gör kursen som MSS.

Gå tillbaka till Att arbeta i Svenska kyrkan genom att klicka här.

Mötesplats Stift & Student hösten 2017 och våren 2018

13-15 oktober 2017: Hälsingeresa

Vi besöker Delsbo samt Bjuråker Norrbo församlingar och möter medarbetare där. Avfärd kl. 9, åter i Uppsala 17.00.

Kontaktperson och anmälan senast 11 september 2017 till Sanna Lindström (2 MSS-dagar)

 

17-19 november 2017 Vägval Volontär på stiftsgården i Undersvik

Helgens tema är Diakoni och vänder sig även till unga volontärer 16 + och vuxna i församlingarna. 

Kontaktperson: Anna Bäcklund                     
Anmälan senast 1 oktober 2017. (2 MSS-dagar)
[ANMÄLNINGSLÄNK]

26-28 januari 2018 Vägval Volontär på stiftsgården i Undersvik

Helgens tema är Mission och vänder sig även till unga volontärer 16 + och vuxna i församlingarna. 

Kontaktperson och anmälan senast 4 december 2017 till Anna Bäcklund (2 MSS-dagar)

Mer information

Ytterligare mötesplatser kommer snart att läggas upp här. 

 

                 

Blivande präster kontakta

Anna Bäcklund

stiftsadjunkt för rekrytering

018-68 07 50

Blivande diakoner kontakta

Sanna Lindström

Sanna Lindström

Stiftsdiakon

018-68 07 60

Blivande musiker kontakta

Maria Oldeberg-Huusko

stiftskonsulent

018-68 07 55

Blivande pedagoger kontakta

Anonym

Camilla Zacco

stiftspedagog

018-680785

Redaktör
Jerry Olsson, Internt
Innehållsansvarig
Anna Bäcklund, Internt
Ansvarig för intranätet Uppsala stift på intranätet
Christel Törnros, Internt
Uppdaterad
2018-02-12 14:19
X
Dokumentid: 824719- Webid: 21095 - Unitid: 2