Dölj bild

Uppsala stift på intranätet

KOLL - KOntraktsnära Lokalt Lärande

Ny mandatperiod - nya utmaningar 2018 - 2021

Det ska vara roligt att vara förtroendevald! 

Uppsala stift har under ett antal mandatperioder erbjudit utbildningar för förtroendevalda. Så blir det även i den mandatperiod som startar 2018.

Oavsett om man varit förtroendevald tidigare, är väl insatt i kyrkans arbete eller ganska ny i sammanhanget, har man alltid glädje av kunskap, samtal och reflektion.

I början av nuvarande mandatperiod (2014-2017) inböjd vi till "KOntraktsnära Lokalt Lärande" förkortat KOLL, ett koncept där vi utbildade personer som var med och genomförde utbildningarna i kyrkoråden, så kallade KOLL-piloter.

Inför den nya mandatperioden arbetar vi med ett utvecklat KOLL där både kyrkoråd och församlingsråd kan utbildas i sina uppdrag.

Under oktober och november 2017 utbildas och förbereds våra KOLL-piloter inför 2018. Utbildningen ska dels ge en fördjupning kring de kunskapsområden som KOLL-utbildningarna avhandlar, dels ge pedagogiska verktyg för genomförandet. 

Första halvåret 2018 blir det utbildningsdagar i stiftets kontrakt, dit alla förtroendevalda bjuds in. Datum kommer snart att presenteras här. Kontraktsdagarna genomförs av KOLL-piloter och stiftspersonal och syftet är att inspirera till uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan. Under dagen blir det både kunskapspass och inspiration, samt en gemensam gudstjänst.

 

Inventering av kyrkorådens utbildningsbehov 

Kyrkoråden i Uppsala stift kommer under 2018 att erbjudas besök för att genomföra en kunskapsinventering inom sju ämnen. Inventeringen kommer sedan att ligga till grund för utbildningar inom samma områden. De specifika områden inventeringen gäller är:

  • Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan
  • Församlingens grundläggande uppgift
  • Strategi och utveckling
  • Arbetsgivaransvar
  • Styrning, ledning och ekonomi
  • Begravningsverksamhet
  • Fastighetsförvaltning

 

Utbildning för kyrkoråd

Efter inventeringen kommer riktade utbildningar att erbjudas utifrån de behov som kyrkoråden har. De riktade utbildningarna beräknas komma i gång under senhösten 2018 och våren 2019. Utöver de särskilda behoven täcker utbildningarna även generella kunskaper om Svenska kyrkan, om kyrkorådets roll som styrelse och dess relation till församlingsråden.

Kontakta oss om ni vill att vi ska komma till er och berätta mer om  inventeringen och utbildningarna!

 

Inspirationsdagar för församlingsråd 

Under senvåren 2018 genomförs särskilda inspirationsdagar för församlingsråden. Dagarna tar sikte på församlingsrådets särskilda roll, och syftar till lärande, inspiration och delande av erfarenheter.

 

​ 

Är du intresserad? Kontakta:

Nina Carlsson-Garlöv

Nina Carlsson Garlöv

Stiftspedagog

018-68 07 84

070-646 74 59

Peter Berglund

Peter Berglund

Utredningssekreterare för strukturfrågor

018-68 07 03

 

Redaktör
Sanna Dahlberg, Internt
Innehållsansvarig
Nina Carlsson-Garlöv, Internt
Ansvarig för intranätet Uppsala stift på intranätet
Christel Törnros, Internt
Uppdaterad
2017-11-17 11:13
X
Dokumentid: 789711- Webid: 21095 - Unitid: 2