Dölj bild

Uppsala stift på intranätet

KOLL - KOntraktsnära Lokalt Lärande

Ny mandatperiod - nya utmaningar 2018 - 2021

Det ska vara roligt att vara förtroendevald! 

Uppsala stift har under ett antal mandatperioder erbjudit utbildningar för förtroendevalda. Så blir det även i den mandatperiod som startar 2018.

Oavsett om man varit förtroendevald tidigare, är väl insatt i kyrkans arbete eller ganska ny i sammanhanget, har man alltid glädje av kunskap, samtal och reflektion.

I början av nuvarande mandatperiod (2014-2017) inböjd vi till "KOntraktsnära Lokalt Lärande" förkortat KOLL, ett koncept där vi utbildade personer som var med och genomförde utbildningarna i kyrkoråden.

Inför den nya mandatperioden arbetar vi med ett utvecklat KOLL där både kyrkoråd och församlingsråd kan utbildas i sina uppdrag.

Nu letar vi personer som får en egen utbildning för att med start våren 2018, tillsammans med stiftsmedarbetare, utbilda förtroendevalda.

Syftet med utbildningen är att fördjupa kunnandet och inspirera till uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan. Vi vill fördjupa dialogen om vad det innebär att vara kyrka och bidra till ett synsätt där förtroendevalda och andra medarbetare samverkar i ett kontinuerligt lärande. Målet är att öka kunskapen om Svenska kyrkans tro, lära och organisation.

Projektgruppen för ett utvecklat KOLL är:

Peter Berglund, utredningssekreterare
Lena Brolin, stiftsadjunkt för ledarstöd
Nina Carlsson Garlöv, stiftspedagog och kontaktperson

Är du intresserad? Kontakta:

Nina Carlsson-Garlöv

Nina Carlsson Garlöv

Stiftspedagog

018-68 07 84

070-646 74 59

 

Redaktör
Sanna Dahlberg, Internt
Innehållsansvarig
Nina Carlsson-Garlöv, Internt
Ansvarig för intranätet Uppsala stift på intranätet
Christel Törnros, Internt
Uppdaterad
2017-02-10 18:01
X
Dokumentid: 789711- Webid: 21095 - Unitid: 2