Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Tillfälligt skydd eller asyl

  Olika regler gäller för ukrainska medborgare som vistas i Sverige som turister eller som fått tillfälligt skydd eller asyl.

   

  Viseringsfrihet

  Ukrainska medborgare med biometriska pass kan sedan 2017 resa viseringsfritt till Schengenländerna. Det innebär även att ukrainska medborgare får vistas i Schengenländerna under 90 dagar. En ukrainsk medborgare, som inte vänder sig Migrationsverket för att ansöka om skydd, vistas i Sverige under samma förutsättningar som en turist. Det innebär att man inte har rätt att arbeta och riskerar att själv få betala hela kostnaden för sjukvård i Sverige.

  Skydd enligt massflyktdirektivet

  EU beslutade den 4 mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktdirektivet som ger tillfälligt skydd för ukrainska medborgare och vissa andra grupper. Personer som omfattas av direktivet beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Uppehållstillståndet gäller till den 4 mars 2023, men kan förlängas till den 4 mars 2025 som längst.

  Det är Migrationsverket som ansvarar för att registrera, pröva och utfärda uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet. En person från Ukraina som vill få tillfälligt skydd måste därför vända sig till Migrationsverket för att göra en ansökan om skydd.

  Ansökan kan antingen göras på webben via en e-tjänst eller genom att uppsöka någon av platserna som anges på myndighetens hemsida. Det kan ta några dagar innan ett uppehållstillstånd beviljas.

  Asyl

  En person från Ukraina kan ansöka både om asyl och tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ett uppehållstillstånd kommer då beviljas enligt massflyktdirektivet, vilket går snabbt.

  I ett senare skede kommer Migrationsverket bedöma om personen kan beviljas skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande. I samband med prövningen av skyddsstatus kommer personens individuella skäl att prövas och detta innebär en längre process. 

  Verkställighetsstopp till Ukraina

  Migrationsverket har sedan den 24 februari stoppat alla verkställigheter av utvisningar till Ukraina. Det innebär att ingen för närvarande behöver återvända till Ukraina. 

  Länkar för vidare läsning  

  Asylrättscentrum: Vanliga frågor och svar om massflyktdirektivet

  Ayslrättscentrum: Frågor och svar på ukrainska om massflyktdirektivet

  Migrationsverket: Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina

  Migrationsverket: Infor­ma­tion om mass­flykts­di­rek­tivet till kommuner, regi­oner och apotek


  Redaktör
  Magdalena Wernefeldt, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-04-28
  X
  Dokumentid: 1581027- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133