Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Samverkan

  Här hittar du tips på vad som kan vara bra att tänka på vid samverkan med andra aktörer, i arbetet för att stödja människor som är nya i Sverige.

  Samverkan är ett naturligt inslag i Svenska kyrkans verksamhet inom olika områden, såväl i församlingarna som på stifts- och nationell nivå. Att samarbeta för att stödja människor som är nya i Sverige är därför mer regel än undantag.

  Genom att samverka med andra kan man ofta göra mer, göra det bättre och nå fler. Samverkan kan till exempel handla om konkreta verksamheter och projekt, eller vara i form av kunskapsutbyten, delande av information eller nätverkande.

  Varför ska man satsa på samverkan?

  Svenska kyrkans församlingar vittnar om att samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor i arbetet med och för personer som är nya i Sverige. Vinsterna med att arbeta tillsammans är många. Risken för dubbelarbete minskar och man sparar resurser. Olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara, vilket förbättrar förutsättningarna för att man ska kunna arbeta effektivt och framgångsrikt.

  Här är några exempel på lokala aktörer som det kan vara värt för församlingen att kontakta om ett samarbete inte redan finns:

  • andra församlingar och samfund
  • rikstäckande organisationers lokalgrupper (som Röda Korset och Rädda Barnen)
  • lokala idrottsföreningar
  • ungdomsföreningar (som teatergrupper, spelföreningar eller filmklubbar)
  • lokala företag (som matbutiker eller secondhandaffärer)
  • skolor, biliotek och muséer
  • kommunen eller andra lokala eller regionala myndigheter.

  Vad ska man tänka på innan nya samarbeten inleds?

  Varje organisation har sin särart. Bygg därför upp en förståelse för varandras uppdrag och organisation, eftersom det annars lätt uppstår missuppfattningar. Det är viktigt att hitta de gemensamma utgångspunkterna och målen och gemensamt definiera nyttan av samverkan.

  Det är också viktigt att se till att målgruppen involveras i arbetet och får vara med och påverka. 

  Ta också gärna kontakt med ansvarig handläggare på stiftskansliet. De kan ofta ge tips, och dela erfarenheter från andra församlingar med liknande verksamhet. ​

  Fundera kring rollfördelning

  Det är viktigt att tänka igenom och tydligt formulera vilken roll de olika aktörerna vill ha och vad det är man kan bidra med. Att lära känna varandras förutsättningar är en viktig del av en lyckad samverkan.

  Frågor att ställa sig är:

  • På vilket sätt vill församlingen bidra?
  • Vilken kompetens kan man bidra med?
  • Vilka typer av insatser är mindre lämpliga?
  • Vill man vara en föregångare inom ett visst område eller vill man vara ett komplement till det offentliga? ​​ ​

  Undvik risker

  Det är också bra att reflektera över vilka risker det finns med samverkan och hur riskerna kan undvikas eller hanteras. Om man väljer att arbeta i projektform är det särskilt viktigt att det finns tydliga ramar, mål och tidsplaner.

  Ett tydligt stöd från arbetsgivaren är en grundförutsättning liksom att det finns tydliga projektledare och kontaktpersoner.

  Glöm inte att dokumentera och kommunicera

  Det är även viktigt att dokumentera processer och utvärdera samarbeten för att dessa ska kunna bli lärdomar för framtiden. De samverkande parterna behöver också komma överens om hur samarbetet ska kommuniceras. ​​

  Du kan läsa mer om samverkan i arbetet för människor som är nya i Sverige i vägledningen Samla kraft - om samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ​har gett ut.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-03-15
  X
  Dokumentid: 1274125- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133