Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Material och metoder: psykosocialt stöd

  På den här sidan hittar du det psykosociala informationsmaterial som Svenska kyrkan har tagit fram tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset. Även annat material som handlar om psykosociala arbetssätt samlas här.

   

  Stödmaterial i Psykosocialt stöd för människor på flykt

  Psykosocialt stöd för människor på flykt är en ett stödmaterial som riktar sig till frivilliga
  och anställda inom Svenska kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen. Materialet fogar samman de mest grundläggande delarna av psykosocialt stöd. Utgångspunkt är de  riktlinjer som respektive organisation följer som kompletterats med fakta och metoder från utbildningar som genomförts under 2016 och 2017. Ladda ned stödmaterialet (pdf). 

  Psykosocialt informationsmaterial 

  Materialet finns i tre versioner till tre olika målgrupper. Det finns både foldrar och affischer. Överlämna gärna foldrarna personligen. Affischerna kan sättas upp på platser där de syns, t ex på anslagstavlor, i entréer, på toaletter.

  Foldrarna finns att beställa i tryckt form genom Svenska kyrkans webbshop. Materialet är gratis. Här hittar du materialet i webshopen. Foldrar och affischer finns även för egen utskrift nedan.

  "Till dig som möter människor på flykt" 
  Det gröna materialet ”Till dig som möter människor på flykt” innehåller generella råd om mötet med människor på flykt. Råden baseras på de fem psykosociala principerna. Materialet kan användas av alla som på något sätt arbetar i mötet med människor på flykt. Det finns både foldrar och affischer på  engelska och svenska.

  Ladda ned utskriftsversioner av "Till dig som möter människor på flykt":
  Folder på svenska
  Folder på engelska
  Affisch på svenska
  Affisch på engelska

  "Till dig som är ny i Sverige"

  Det lila materialet ”Till dig som är ny i Sverige” innehåller råd om hur asylsökande kan ta hand om sig själva genom att till exempel bygga upp en vardag och ett socialt kontaktnät. Folder och affisch finns på svenska, engelska och arabiska. De kommer även att översättas till dari, farsi och tigrinja.

  Ladda ned utskriftsversioner av "Till dig som är ny i Sverige"
  Folder på svenska
  Folder på engelska
  Folder på arabiska
  Folder på dari
  Affisch på svenska
  Affisch på engelska
  Affisch på arabiska
  Affisch på dari

  "Till dig som engagerar dig för människor på flykt"
  Den orangea materialet ”Till dig som engagerar dig för människor på flykt” innehåller råd om hur anställda och ideella kan ta hand om sig själva. Folder och affisch finns på svenska och engelska.  

  Ladda ned utskriftsversioner av "Till dig som engagerar dig för människor på flykt"
  Folder på svenska
  Folder på engelska
  Affisch på svenska
  Affisch på engelska

  Video:Att hitta sig själv och en känsla av sammanhang – psykosocial hälsa efter flykten​

  Se en film från lunchseminariet ”Att hitta sig själv och en känsla av sammanhang – psykosocial hälsa efter flykten” som hölls 2015 i Visby domkyrka:

  Svenska kyrkans och ACT-Alliansen metod- och materialbank

  Svenska kyrkan tillhandahåller en metod- och materialbank för psykosocialt stöd i humanitära hjälpinsatser. Sidorna bygger på ACT-Alliansens globala arbete och finns tillgängligt på engelska, spanska, portugisiska och arabiska.

  Du hittar metod- och materialbanken här.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2017-12-08
  X
  Dokumentid: 1272311- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133