Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Om Support migration

  Support migration är Svenska kyrkans stöd i migrationsfrågor. Supporten riktar sig till förtroendevalda, anställda och ideella som på olika sätt arbetar med frågor som rör migration. På den här sidan får du veta mer om Support migration. Dessutom får du möta oss som arbetar med att svara på dina frågor!

   

  Vad är Support migration?

  Support migration är tvådelad stödfunktion. Den består av ett intranät och e-postservice. Dessutom finns möjligheten att bli uppringd av en av våra experter, och att dela erfarenheter med andra engagerade runt om i landet genom en Facebook-grupp. Funktionen sköts av en redaktör med hjälp av en sakkunnig expertgrupp.

  Varför har kyrkokansliet utvecklat Support migration?

  Support migration har utvecklats på uppdrag av kyrkostyrelsen. Syftet är att avlasta och ge stöd till stift och församlingar i deras arbete för och med människor som är nya i Sverige.

  Att möta människor på flykt är en självklar del av uppdraget att vara kyrka. Det är ett uppdrag som kräver djupa kunskaper inom många olika områden (fastigheter, diakoni, internationellt, juridik, teologi, kommunikation). Det händer också mycket inom området och det gäller att hålla sig uppdaterad om förändringar. Istället för att behöva söka runt på olika webbplatser behöver nu församlingar bara vända sig till ett ställe. Support migration vill även underlätta ett delande av kunskaper och metoder mellan församlingar. Svaren på de frågor som kommer in till supporten förs in på supportens intranät. 

  Hur har Support migration utvecklats?

  Arbetet med Support migration har involverat många medarbetare på kyrkokansliet, bland annat experter inom migration, fastigheter, juridik, teologi, religionsmöten och kommunikation. Engagerade i stift och församlingar har bidragit med erfarenheter och önskemål.

  Vem kommer att svara på e-post?

  Redaktören är ansvarig för att svara på e-post. Hen tar vid behov hjälp av experterna för att kunna leverera ett svar till frågeställaren. Om du hellre tar din fråga över telefon kan du skicka e-post med dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig så snart som vi har möjlighet.

  Vem kommer att uppdatera Support migrations intranät?

  Redaktören ansvarar för intranätets uppdatering. Uppdateringarna består både av nyskrivna texter författade av experter och av frågesvar vilka redaktören för in på intranätet. 

  Kan personer utanför Svenska kyrkan vända sig till Support migration?

  Intranätet är öppet för alla. Vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter till automstående personer och aktörer. När det kommer till frågor via e-post och telefon har kyrkokansliet tyvärr bara kapacitet att hjälpa de som är engagerade i Svenska kyrkans stift och församlingar.

  Hur snabbt kan jag få svar på mina frågor?

  Support migration har som mål att komma med svar på din fråga inom 72 timmar. I undantagsfall kan svaret dröja längre, men du kan alltid räkna med återkoppling från redaktören inom denna tid.

  Hur tänker ni kring stiftens roll?

  Support migration har utvecklats i samarbete med stiften och fyller ett behov av övergripande, generell  information. Förhoppningen är att supporten ska avlasta stiften inom vissa områden.

  Kan asylsökande vända sig till Support migration för att få juridisk rådgivning?

  Vi hänvisar asylsökande till Asylrättscentrum som har kompetens och kapacitet att hantera enskilda ärenden.  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2016-04-21
  X
  Dokumentid: 1270734- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133