Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Om migration (tidigare Support migration)

  Sidorna om migration är Svenska kyrkans stöd i migrationsfrågor. Supporten riktar sig till förtroendevalda, anställda och ideella som på olika sätt arbetar med migration. På den här sidan får du veta mer om det stöd du kan få.

   

  Vad hittar du på migrationssidorna?

  På migrationssidorna (tidigare Support migration) finns en tvådelad stödfunktion. Den består av ett intranät och e-postservice. Dessutom finns möjlighet att bli uppringd av en av våra experter, och att dela erfarenheter med andra engagerade runt om i landet genom en Facebook-grupp. Funktionen sköts av en redaktör med hjälp av en sakkunnig expertgrupp.

  Varför har kyrkokansliet utvecklat stöd kring migration?

  Support migration utvecklades på uppdrag av kyrkostyrelsen. Syftet var att avlasta och ge stöd till stift och församlingar i deras arbete för och med människor som är nya i Sverige. Nu heter stödet endast "Migration".

  Att möta människor på flykt är en självklar del av uppdraget att vara kyrka. Det är ett uppdrag som kräver djupa kunskaper inom många olika områden (fastigheter, diakoni, internationellt, juridik, teologi, kommunikation). Det händer också mycket inom området och det gäller att hålla sig uppdaterad om förändringar. Istället för att behöva söka runt på olika webbplatser behöver nu församlingar bara vända sig till ett ställe. Det är ett sätt att underlätta ett delande av kunskaper och metoder mellan församlingar. 

  Hur har sidorna om migration utvecklats?

  Arbetet med Support migration, numera endast migration, har involverat många medarbetare på kyrkokansliet, bland annat experter inom migration, fastigheter, juridik, teologi, religionsmöten och kommunikation. Engagerade i stift och församlingar har bidragit med erfarenheter och önskemål.

  Vem svarar på e-post?

  Redaktören är ansvarig för att svara på e-post. Hen tar vid behov hjälp av experterna för att kunna leverera ett svar till frågeställaren. Om du hellre tar din fråga över telefon kan du skicka e-post med dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig så snart som vi har möjlighet.

  Vem uppdaterar migrationssidorna på intranätet?

  Redaktören ansvarar för intranätets uppdatering. Uppdateringarna består både av nyskrivna texter författade av experter och av frågesvar vilka redaktören för in på intranätet. 

  Kan personer utanför Svenska kyrkan också vända sig till intranätet om migration?

  Intranätet är öppet för alla. Vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter till automstående personer och aktörer. Men när det gäller frågor via e-post och telefon har kyrkokansliet tyvärr bara kapacitet att hjälpa de som är engagerade i Svenska kyrkans stift och församlingar.

  Hur snabbt kan jag få svar på mina frågor?

  Målet är att komma med svar på din fråga inom 72 timmar. I undantagsfall kan svaret dröja längre, men du kan alltid räkna med återkoppling från redaktören inom denna tid.

  Hur tänker ni kring stiftens roll?

  Support migration utvecklades i samarbete med stiften och fyller ett behov av övergripande, generell information. Förhoppningen är att supporten på migrationssidorna ska avlasta stiften inom vissa områden.

  Kan asylsökande vända sig till migrationssidorna för att få juridisk rådgivning?

  Nej, vi hänvisar asylsökande till Asylrättscentrum som har kompetens och kapacitet att hantera enskilda ärenden.  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2016-04-21
  X
  Dokumentid: 1270734- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133