Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Statliga medel för stöd till flyktingar

  Regeringen har avsatt medel för att stödja insatser för människor på flykt. Stiften föreslår vilka församlingar som kan söka pengar.

   

  Svenska kyrkan har fått 9 miljoner kronor i statliga bidrag med anledning av ökade flyktingströmmar på grund av kriget i Ukraina. Pengarna förmedlas via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De förmedlar också det statliga bidraget till socialt särskilt utsatta grupper i pandemin. För att hålla isär pengapotterna använder vi grönt tillsammans med denna pott som vi kallar MUCF-medel 2022 till stöd för flyktingar.

  Så ser ansökningsprocessen ut

  • Stiften föreslår församlingar i behov av pengar.
  • Församlingarna fyller i ett formulär som skickas ut av nationell nivå. 
  • Generalsekreteraren fattar beslut om fördelning.
  • Beslut om tilldelning skickas ut till församlingarna med kopia till stiften.

    

  Vad får pengarna användas till?

  Församlingen äskar ett schablonbelopp. Det finns fyra beloppsnivåer att söka: 40 000 kr, 75 000 kr, 130 000 kr, 200 000 kr. Utifrån villkoren för bidraget och kyrkostyrelsens arbetsutskotts beslut kommer medel att kunna äskas utifrån tre kategorier. Kategori 1 kommer att prioriteras framför kategori 2 och 3.

  Kategori 1

  • Förstärkning av befintliga och nystartade verksamheter i församlingen såsom barnverksamhet, språkcaféer och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter.
  • Verksamhetskostnader för psykosocialt stöd.
  • Verksamhet vid Migrationsverkets eller annan aktörs boenden.

  Exempel på vad medlen kan användas till: tolkkostnader, material, fika.

  Kategori 2

  Grundläggande behov såsom hygienartiklar, kläder, hjälp med transport etc.

  Kategori 3

  Personalresurser upp till 25% av heltid.

  Pengarna ska inte användas till:

  • boendekostnader såsom hyror, el, möbler eller andra inventarier.
  • att täcka kostnader som enskilda personer kan ha, så som glasögon, sjukvård eller juridisk rådgivning.​

  Viktiga datum 

  17 maj – Ansökan om bidrag ska ha kommit in till nationell nivå. 

  31 dec – Bidraget ska vara förbrukat. 

  Återrapportering

  Först i slutet av september kommer riktlinjer för återrapporteringen av bidraget. Det går ändå att förbereda ett underlag. Av erfarenhet vet vi att det är bra att utöver en ekonomisk rapport kunna redogöra för hur många som nåtts av insatsen, om arbetet skett i samverkan med andra, vilka resultat insatserna har gett och vilka framtida behov och möjligheter man eventuellt ser. 

   

   

  Redaktör
  Magdalena Wernefeldt, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-05-25
  X
  Dokumentid: 1583240- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133