Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Svenska kyrkans arbete

  För att arbeta långsiktigt och uthålligt med och för människor som är nya i Sverige behövs kunskap inom olika områden. Här hittar du information och inspiration om församlingarnas arbete.

   

  Utgångspunkter 

  Det gör Svenska kyrkan 

  Svenska kyrkan har ett omfattande arbete för människor på flykt.  Som förtroendevald, ideell eller anställd är det bra att känna till detta breda och mångbottnade arbete. Här beskrivs vad Svenska kyrkan gör; i församlingar, stift, nationellt och internationellt. ​

  Ett öppet församlingsliv

  Att arbeta för och med människor som är nya i Sverige kan ses som en naturlig del av kyrkans diakonala uppdrag. Genom att välkomna dem in i verksamheten bidrar man till både ett öppet församlingsliv och ett öppet samhälle. Här kan du läsa om församlingens uppdrag och om hur man går tillväga för att alla ska känna att de har en plats i där. 

  Samverkan

  För att människor som är nya i Sverige ska få en så bra start som möjligt krävs att alla goda krafter i samhället samverkar. Här kan du läsa om hur församlingen kan samverka med myndigheter, kommuner, civilsamhället och andra trossamfund.​

  Ideellas engagemang​

  Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet utförs av volontärer. Därför är det angeläget att göra det enkelt för den som vill engagera sig ideellt att komma in i verksamheten och trivas där. Här kan du läsa om hur församlingen går till väga för att organisera det ideella arbetet,  komma i kontakt med nya volontärer och för att ta tillvara på deras kompetens.

  Fonder, stipendier och andra externa medel

  Församlingens verksamhet finansieras i huvudsak genom den kyrkoavgift som medlemmarna betalar. Vissa delar kan dock helt eller delvis bekostas av externa medel.​​ Här kan du ta del av anvvändbara råd för sökande av externa medel och hitta listor över stipendier och fonder.

   

  ​​Teologi i praktiken

  Religionsmöten och religionsdialog

  Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem – den gyllene regeln kallar oss att möta andra så som vi själva skulle vilja bli bemötta. Det gäller också i mötet med människor med annan tro och andra religiösa traditioner. Här kan du läsa om sådant som är bra att tänka på i interreligiösa möten.

  Ekumenik

  Många av de som söker asyl i Sverige idag är kristna som kommer från andra kyrkotraditioner. Dessutom finns det ett flertal kristna trossamfund av andra traditioner som har funnit i landet under flera decennier. Här kan du läsa om vad församlingen behöver tänka på gällande migration och ekumenik.

  Dop och konversion i en mångreligiös kontext​

  Konversion och dop hör intimt samman, då dopet kan betecknas som det sista steget i konversionsprocessen. Från församlingarnas sida kan man aldrig ta lättvindigt på dopet, vilket blir extra tydligt när det är en asylsökande person som överväger att konvertera. Här kan du läsa mer om dop och konversion i en mångreligiös kontext.​

   

  Mötesplatser

  Integration och sammanhållning: för ett välkomnande samhälle med människovärde i fokus​

  Svenska kyrkan vill verka för ett samhälle där alla människor blir sedda, respekterade och tagna i anspråk - oavsett religion, kön eller kulturell bakgrund. Här kan du läsa om hur församlingen kan arbeta för integration och mot främlingsfientlighet och rasism.

  Psykosocialt stöd till personer som är nya i Sverige

  Människor på flykt har hög kapacitet. Ändå kan asylsökande och nyanlända må psykiskt dåligt på grund av sin osäkra situation eller svåra saker som de har varit med om.​ Här kan du läsa om hur församlingen kan arbeta med psykosocialt stöd i sina aktiviteter för och med människor som är nya i Sverige.

  Aktiviteter i församlingen: möten, språk, hälsa och samhällsinformation

  Församlingarnas vanligaste arbetssätt för och med människor som är nya i Sverige är olika mötesplatser. ​Här kan du läsa om de aktiviteter utanför gudstjänstverksamheten som församlingarna genomför tillsammans med människor som är nya i Sverige.

  Att möta barn och unga

  Barn på flykt är särskilt utsatta, oavsett om de har kommit ensamma till Sverige eller tillsammans med sin familj. Här kan du läsa om hur församlingen kan ge stöd till barn som har varit tvugna att lämna sina hemländer.

  Att möta papperslösa personer

  Människor som lever utan tillstånd i Sverige, även kallade papperslösa eller gömda, upplever ofta att de befinner sig i en omöjlig och olösbar situation. De har inte rätt att stanna, men ser heller inte återvändande som ett genomförbart alternativ. Svenska kyrkan är öppen för alla människor oavsett juridisk status, och i många församlingar får hjälpsökande papperslösa stöd och praktisk hjälp.​

  Att möta utsatta EU-medborgare

  Utsatta EU-medborgare som är i Sverige under en kortare elletr längre tid har få rättigheter. Begränsad tillgång till välfärdssystemet och det faktum att de ofta lever under svåra förhållanden bidrar till att kontakter knyts med församlingar som på olika sätt kan ge stöd. Här kan du läsa om detta arbete.​

   

  Stöd i vardagen

  Sysselsättning​​: arbete och praktik

  Sysselsättning är ett brett begrepp som inte bara handlar om att försörja sig, utan också att ha en meningsfull vardag. Här kan du läsa om hur församlingen kan bidra till att människors förmåga och potential tas tillvara.​

  Boende för människor som är nya i Sverige

  Just nu behövs många boendeplatser för asylsökande i Sverige​. Svenska kyrkan vill bidra, men det finns mycket att tänka på för de församlingar som vill ordna ett asylboende i sina lokaler eller hyra ut lokaler till andra aktörer. Här kan du läsa om de regler och övriga förutsättningar som påverkar om församlingen vill erbjuda boende för asylsökande.

  Kläder, mat och annat materiellt stöd

  Det är vanligt att människor som är nya i Sverige vänder sig till församlingarna för att få hjälp med det nödvändigaste, till exempel kläder och mat. Ofta är behovet störst bland papperslösa personer och EU-migranter, men asylsökande och nyanlända utan jobb kan också ha svårt att få sina ersättningar att räcka till exempelvis vinterkläder eller husgeråd. ​Här kan du läsa om hur församlingen kan organisera sitt materiella stöd.


  Ett uthålligt arbete

  Arbetsmiljö och arbetsgivaraspekter

  Svenska kyrkans församlingar har visat att de med kort varsel kan ställa upp med sängplatser, förnödenheter och aktiviteter för människor på flykt. För att sådana insatser ska fungera även på lång sikt krävs det att man noga tänker igenom hur arbetet ska planeras för att anställda och ideella ska orka hålla sitt engagemang uppe och för att de som är nya i församlingen ska trivas. ​Här kan du läsa om förebyggande insatser för en god arbetsmiljö, stöd till församlingens engagerade och de lagar och regler som gäller för arbetet. 

  Budgetering och verksamhetsplanering​

  Mötet med människor som är nya i Sverige är en självklar del av Svenska kyrkan arbete. Denna typ av verksamhet kan innebära nya frågor som behöver hanteras i den årliga budgetberedningen och verksamhetsplaneringen.​ Här får du tips och råd om hur man kn gå tillväga.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2017-06-08
  X
  Dokumentid: 1267880- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133