Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Fakta om migration

  Här kan du läsa om orsaker till migration, hur vägen till Sverige ser ut och om olika förutsättningar och regler som gäller för bland annat asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända och EU-migranter.

  Migrationsbegrepp: ordlista och definitioner 

  Hur ska man benämna de människor som lämnar sina hemländer? Många olika ord används i vardagen, i politiken och i media, men deras innebörd kan tolkas olika beroende på i vilket sammanhang de används,  På den här sidan hittar du definitioner som förhoppningsvis gör det lättare att följa med i migrationsdebatten.​

  Därför migrerar människor

  I alla tider har människor flyttat runt på grund av till exempel krig, klimatförändringar och brist på arbete. Över 250 miljoner människor räknas idag som migranter. Drygt 65 miljoner av dessa är på flykt. Genom medier kan man tro att de allra flesta kommer till Europa och Sverige, fast det i själva verket bara är en liten del.

  Vägen till Sverige

  Det finns många olika skäl till att människor söker sig till Sverige. Vissa reser frivilligt, till exempel för att arbeta eller studera, medan andra söker skydd från förföljelse och våld. Vägen hit kan också se väldigt olika ut beroende på vad man har för syfte med resan. På den här sidan hittar du information om vilka det är som söker asyl i Sverige och om deras väg hit.​

  Asylprocessen

  Att söka asyl är en mänsklig rättighet som regleras av FN-konventioner, EU-direktiv och svensk lag. Sverige måste därför utreda alla ansökningar om asyl som inget annat land redan har ansvar för. Här kan du läsa om hur det går till när man söker asyl i Sverige.

  Detta gäller för de som får uppehållstillstånd

  För den som har fått uppehållstillstånd börjar den så kallade etableringsfasen, då man ska bygga upp ett fungerande vardagsliv i Sverige. Man måste sätta sig in i hur byråkratin fungerar, lära sig språket och skaffa jobb. Här kan du läsa mer om var man bor och hur man försörjer sig som nyanländ, och om regler kring familjeåterförening.

  Detta gäller för de som får avslag

  För den som får avslag på sin asylansökan kan många frågor väckas. Här hittar du information om bland annat överklagan, stöd i frivilligt återvändande och utvisningar som genomförs med tvång.​

  Kristna migranter i Sverige

  Många av de som söker asyl i Sverige idag är kristna som kommer från andra kyrkotraditioner. Här kan du läsa om de olika kyrkorna, var deras medlemmar kommer ifrån och var i landet de finns.​​

  Ensamkommande barn

  Med "ensamkommande barn" menas barn och unga under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. Här kan du läsa om de särskilda rättigheter och regler som gäller för ensamkommande barn.​

  Papperslösa ​personer

  Människor som lever i Sverige utan tillstånd kallas för papperslösa, trots att många har pass eller id-kort. Här kan du läsa om papperslösas situation i Sverige.

  Utsatta EU-medborgare

  EU-migranter, eller utsatta EU-medborgare, kallas ofta de personer från bland annat Rumänien och Bulgarien som kommer till Sverige för att tigga. Här kan du läsa mer om deras rättigheter och utmaningar.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2017-05-03
  X
  Dokumentid: 1267882- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133