Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Aktuella frågor

  Villkoren för människor på flykt förändras ständigt. Situationen i världen och politiska beslut på olika nivåer påverkar både individer och församlingars arbete. Här samlar vi fakta och stöd i aktuella frågor.

  Situationen för ensamkommande barn och ungdomar

  Många unga människor som kommit till Sverige som ensamkommande barn lever i stor utsatthet. Ovisshet om hur framtiden kommer att se ut skapar stress och ohälsa. Många församlingar möter och stöttar denna grupp på olika sätt. Här finns råd och vägledning inom en rad områden som rör ensamkommande barn och unga. 

  Utvisningar till Afghanistan

  Afghanska medborgare som har fått avslag på sin asylansökan för att de bedöms sakna individuella skyddsbehov riskerar att utvisas. Detta trots att stater och expertorganisationer bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan blir allt sämre. Här kan du läsa om den aktuella situationen och om hur Svenska kyrkan har agerat i frågan. 

  Konversion och dop av asylsökande

  Svenska kyrkan välkomnar med glädje alla som vill döpas, det gäller även asylsökande. Vi är dock varsamma med dop av personer i asylprocessen. Det handlar om respekt för de följder som bytet av tro kan innebära för individen och respekt för den tidigare trostillhörigheten. ​

  Människohandel och exploatering

  Människohandel är ett brott som omfattar flera olika former av utnyttjande. Exploatering innebär att den som är utsatt är under förövarens kontroll och inte kan påverka sin utsatta situation. Här kan du som möter personer som tillhör sårbara grupper hitta fakta, stöd och hänvisningar till utbildningar och material.​

  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Riksdagen har röstat igenom en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen trädde i kraft den 20 juli 2016. Den är tillfällig och ska gälla tre år framöver.​ Lagen innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd är norm och att möjligheterna till familjeåterförening drastiskt minskar.

  Ändring i Lagen om mottagande av asylsökande m.fl​

  Från och med den 1 juni 2016 har vuxna personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Detta innebär för vissa att församlingarna och andra lokala organisationer är de enda i samhället som de kan vända sig till för att få stöd och hjälp med mat, husrum och övriga grundläggande behov.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2018-01-09
  X
  Dokumentid: 1267881- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133