Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Nyheter

  • Svenska kyrkans påverkansarbete gentemot migrationskommittén

   Påverkansinsatser gentemot migrationskommittén är en prioriterad fråga för Svenska kyrkans nationella nivå under den period som uppdraget utreds. Det sker bland annat genom dialog och möten med riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner, debattartiklar och öppna brev.

   Publicerad  2020-05-27 19:50 av  Therése Weisz
  • Möte med regeringsföreträdare om ensamkommande ungas situation

   Den 31 mars deltog Svenska kyrkan i ett möte med civilsamhällesaktörer och regeringsföreträdare för att diskutera ensamkommande ungas situation. Med på mötet var även Röda Korset, Rädda Barnen, och Stadsmissionen i Skåne, Stockholm och Göteborg. Från regeringshåll deltog statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, socialdepartementet och justitiedepartementet.  

   Publicerad  2020-05-27 19:47 av  Therése Weisz
  • Ärkebiskopen i möte med EU-kommissionär Ylva Johansson

   Migration, integration och trossamfundens roll var frågor som diskuterades den 21 april 2020 när EU-kommissionär Ylva Johansson mötte ärkebiskop Antje Jackelén.

   Publicerad  2020-05-27 19:28 av  Therése Weisz
  • Appen Miniila till stöd för barn och unga på flykt

   Nu finns en app som vänder sig till unga människor på flykt i Europa. I appen, som är framtagen av Rädda Barnen, finns information om var barn och unga kan få stöd i form av boende, mat, juridisk rådgivning, kläder, sjukvård och andra typer av aktiviteter och tjänster. Nu erbjuds Svenska kyrkans församlingar och stift att bidra med sina aktiviteter i appen.

   Publicerad  2020-05-27 19:14 av  Therése Weisz
  • Nytt från Asylrättscentrum

   Svenska kyrkan är en av medlemsorganisationerna i Asylrättscentrum, som ger gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och granskar lagstiftning. Här kommer senaste nytt från dem.

   Publicerad  2020-05-27 17:24 av  Therése Weisz
  • Ny EBO-lagstiftning träder i kraft 1 juli 2020

   Den 1 juli 2020 träder en ändring i lagen om mottagande av asylsökande, LMA, i kraft. Ändringen innebär ett tillägg, den så kallade EBO-lagen (eget boende), som fastslår att asylsökande som väljer att bosätta sig i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar som huvudregel kommer att förlora sin rätt till dagersättning.

   Publicerad  2020-05-27 16:51 av  Anna Karlgren
  • Kyrkorna kräver åtgärder för de mest utsatta

   Sveriges kristna råd har i en debattartiklel och ett öppet brev riktade till statsminister Stefan Lövfen och socialminister Lena Hallengren lyft hur utsatta grupper i samhället, såsom hemlösa och papperslösa, drabbas särskilt hårt av coronapandemin. Kyrkoledarnas uppmaning har nu fått gehör.

   Publicerad  2020-05-27 16:28 av  Therése Weisz
  • För hårda krav för familjeåterförening

   I över fem år har de tvingats leva skilda från sina familjer, trots flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige. Försörjningskravet förhindrar att deras familjer kan få komma till Sverige, något som orsakar stort lidande. Nu har männen med stöd från Sveriges kristna råd skrivit en debattartikel kring reglerna kring familjeåterförening.

   Publicerad  2020-05-27 15:38 av  Therése Weisz
  • Vädjan om att evakuera grekiska flyktingläger

   Svenska kyrkan har vid flera tillfällen uttalat sig kring situationen i flyktinglägren på de grekiska öarna, med anledning av risken för smittspridning på grund av COVID-19-pandemin.

   Publicerad  2020-05-27 13:58 av  Therése Weisz
  • Konsekvenser av Corona-pandemin

   Den pågående Corona-pandemin påverkar även asylsökande, nyanlända och papperslösa.

   Publicerad  2020-04-14 14:46 av  Therése Weisz
  1 2 3 4 5  ... < > 
  X
  Dokumentid: 2598- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133