Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  IT-system

  Projekt Nya kyrknätet

  Bakgrund 

  Kyrknätets centrala funktioner som vi driftar själva och tjänster vi köper från leverantörer har funnits i många år och behöver nu ses över. Även den grundläggande arkitekturen i kyrknätet behöver ses över så att den på bästa sätt tillgodoser behoven vad gäller säkerhet, tillgänglighet och prestanda för allt fler molnbaserade applikationer och tjänster, t.ex. Microsoft 365.  

  De tjänster och funktioner som vi själva hanterar d.v.s. äger och låter driftsleverantör sköta åt oss har vi för avsikt att låta en leverantör ta över och leverera som tjänst till oss.  

  I val av lösning och kravställning för upphandling kommer vi prioritera flexibilitet, stabilitet och säkerhet i vårt nya kyrknät, men även hur vi skall möjliggöra att ta ett helhetsansvar för datakom och nätverk hela vägen till en församling. 

  Inom projektet kommer vi att se över rekommenderade lösningar och sätta en arkitektur för det framtida kyrknätet.  

  Information

  Under fler år har nationell nivå förberett för det vi nu kommer genomföra. Vi har:

  • Begärt förstudie för att få rekommendationer och hur framtida kyrknätet ska se ut
  • Genomfört RFI för att få veta vad olika leverantörer kan erbjuda
  • Flyttat kyrknätets centrala nav till ny serverhallsleverantör
  • Tagit fram kravspecifiktion för att kunna genomföra upphandling av alla delar​

  Projekt 

  För ca 1,5 år sedan tillsattes en projektgrupp som inledningsvis tog fram nulägesbeskrivning samt upphandlingsunderlag för att under Q4 2020 gå ut och upphandla det s.k. Nya kyrknätet med en helhetsleverantör.

  Under 2021 har omförhandling skett med befintliga ramavtalsleverantörer. Telia, N62 och Global Connect.

  Våren 2021 påbörjades även en upphandling av Internet-förbindelser. Upphandlingen består av tre delar.

  1. Central internet åtkomst för kyrknätet.         (En leverantör)
  2. Internetförbindelser i hela landet                  (Minst två leverantörer)
  3. Mobilt bredband.                                           (Minst två leverantörer)

   

  Vid frågor, vänligen kontakta:

  kyrkokansliet.nyakyrknatet@svenskakyrkan.se

   

  Kontaktuppgifter till deltagare

  Projektadministratör Sandra Karlmark 

  Projektledare Hans Jansson

  Samordnare datakommunikation och nätverk Niklas Lundberg

  Upphandlare Bengt Nyberg

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Lindberger af Wåhlberg, Avdelningen för gemensamma funktioner
  Uppdaterad
  2022-02-24
  X
  Dokumentid: 1555161- Webid: 21703 - Unitid: 2147483523