Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  IT-system

  Förändringar kring behörigheter

  Behörighet på församling eller pastorat
  I vår nya behörighetswebb kommer det bli skillnad på vilka behörigheter som går att tilldela på en församling och på ett pastorat. Det system som behörigheten ger tillgång till bestämmer vad som ska vara möjligt. I vissa system jobbar man bara med ekonomiska enheter och då går behörigheten inte att tilldela på en församling som ingår i ett pastorat. I vissa system jobbar man bara med församlingar och då går behörigheten inte att tilldela på ett pastorat.

  Behörighet på församling/pastorat som indelningsändrats/upphört

  I de allra flesta fall ska en behörighet tilldelas på aktuell församling/pastorat, men ibland krävs behörighet på upphörd enhet som indelningsändrats. Ett begränsat antal behörigheter kommer därför finnas att tilldela på indelningsändad enhet.

  Vad händer med behörighet när församling/pastorat blivit indelningsändrad?

  En behörighet som inte är giltig på indelningsändrad enhet kommer avslutas per automatik när enheten får ett passerat slutdatum. De behörigheter som är giltiga på indelningsändrad enhet kommer finnas kvar.

  Behörigheter flyttas inte över till den nya enheten utan måste läggas upp på nytt. 

  Behörigheter har gallrats
  Eftersom det varit möjligt att tilldela på behörigheter både på församlingar, pastorat och indelningsändrade enheter så har nu en gallring skett enligt vad som beskrivs ovan. Det innebär att vissa behörigheter har försvunnit från användare, vilket är helt korrekt.

  Läs mer om behörigheter till våra gemensamma system här: https://internwww.svenskakyrkan.se/support/behorigheter-for-it-system

  Redaktör och innehållsansvarig
  Nikki Classon, Avdelningen för gemensamma funktioner
  Uppdaterad
  2019-09-18
  X
  Dokumentid: 1458360- Webid: 21703 - Unitid: 2147483523