Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Utvecklingsinsatser

  Kvalitetsutveckling i konfirmandarbetet
  Tillsammans med församlingen formulerar vi en handlingsplan för konfirmandarbetet där bl a syftet och mätbara mål ingår liksom en kursplan och en årscykel. Arbetslagets behov av kompetensutveckling gås igenom och budget och kommunikationsplan görs upp.

  MOD - mångfald och dialog, en processutbildning
  MOD är en processutbildning som håller ihop momenten Teori, Process och Metod. MOD är också ett verktyg när man vill utforska sitt förhållande till mångfald, diskriminering, norm och makt. MOD kan vara bra att ha när man arbetar med policydokument, i en konfirmand- eller ungdomsgrupp, i en internationell grupp i församlingen eller i ett arbetslag.

  Utvecklingsinsatser - gudstjänst
  För församlingar som långsiktigt vill arbeta med förnyelse och utveckling av gudstjänsten, framför allt högmässan, erbjuder stiftet ett program som genomförs i församlingen och som sträcker sig över ett alternativt två år. Programmet bygger på de erfarenheter och de verktyg som utvecklats i samband med den 2-åriga gudstjänstutvecklingskursen.

  Utveckla det diakonala arbetet!
  Det finns ett webbverktyg för reflektion och planering av församlingens diakonala uppdrag - diakonipastoral. Webbverktyget är framtaget av Svenska kyrkan på nationell nivå. Kontakta stiftsdiakon Birgitta Lounela om du vill ha hjälp att orientera dej i materialet eller hjälp att välja ut vilka delar just din församling behöver arbeta med. 

  Diakoni i kontext: förvandling, försoning, bemyndigande. Ett bidrag från Lutherska världsförbundet till förståelsen och utövandet av diakoni

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-05-11
  X
  Dokumentid: 790239- Webid: 28948 - Unitid: 5