Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Utvecklande ledarskap våren 2020

  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram

  Den idag mest vedertagna, beforskade och evidensbaserade teorin kring ledarskap är ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

  Med detta som bakgrund har Försvarshögskolan tagit fram en egen modell med vetenskaplig grund som kallas UL, Utvecklande ledarskap, för att matcha svenska förhållanden. Den ledarskapsmodell som används i UL kan beskrivas som en ledarskapsfilosofi som Strängnäs stift vill främja.

  Utvecklande ledarskap inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera. Det grundar sig på vetskapen om att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll”-ledarskap.

  Utbildningen omfattar sammanlagt fyra dagar, tre dagars grundutbildning samt en fördjupningsdag efter ca två månader och leds av två erfarna externa UL-handledare med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning.​

  För chefer och ledare i Strängnäs stift.

  Tid och plats
  Grundutbildning: 15 april kl.10.00 – 17 april kl.15.00, internat på Stiftsgården Stjärnholm. Tänk på att inte planera in annan kvällsaktivitet under kursen och att det inte är tillåtet att komma och gå under kursens gång.
  Fördjupningsdag 2 juni kl. 9.00-16.00.

  Kostnad
  9800 kr/person, inkl. internatkostnad. Efter den 15/3 är kurspriset 11760 kr; endast i mån av plats.
  Priset är kraftigt subventionerat inom ramen för fokusområdet.

  Kontakt
  Om du har frågor, kontakta Kajsa Flygt Jonsson, 0152-234 30. Vid praktiska frågor som anmälan, boende etc, kontakta Josefine Zeijlon, 0152-234 87

  Anmälan
  Anmäl dig här senast 15/3

  Kursavgiften faktureras av stiftet efter kursstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften, dock lägst 100 kr. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till någon med samma faktureringsadress, efter samråd med kursadministratören.

  Redaktör
  Josefine Zeijlon, Strängnäs stift
  Innehållsansvarig
  Kajsa Flygt Jonsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-02-18
  X
  Dokumentid: 1459646- Webid: 28948 - Unitid: 5