Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser, utbildningar och läger

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer!
  Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  23/9 Grundkurs Kyrksam
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 22/8 

  24-25/9 Grundkurs Kbok
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 22/8

  26/9 Grundkurs KOB 
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 22/8

  15/10 och 16/10 Administrationsträffar hösten 2019
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9

  30/3 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.

  31/3-1/4 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.

  2/4 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm. ​

  21/4 och 22/4 Administrationsträffar våren 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 

  21/9 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.

  22-23/9 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.

  24/9 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 

  18-19/11Grundläggande projektledning
  Alltmer verksamhet sker numera i projektform. Detta gör att traditionella gränser suddas ut samtidigt som ökade krav ställs på projektledare och projektgruppers effektivitet.
  På stiftsgården Stjärnholm
  Läs mer och anmäl dig här senast 1 oktober

   

  Handledning för jourhavande präst 
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. 
  Läs mer och anmäl dig

  22/8 Nätverksträff för Godly play
  Nätverket är öppet för alla som berättar berättelser, har gått utbildningen eller bara är nyfikna på att börja. Temat denna eftermiddag är ”Tystnaden -den fjärde genren, vi utforskar genom berättelse och reflektion om tystnadens möjligheter och utmaningar i Godly play”. I domkyrkans bodar i Strängnäs.
  Anmäl dig här

  Barnledarutbildning 2019-2020
  Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0-12 år. Sigtuna folkhögskola.
  Läs mer och anmäl dig senast 1/9 

  9-10/1 Barnledarkonvent
  Barnledarkonventet 2020 sker även detta år i samarbete med Stockholms stift. Tema för dagarna är Dopet. Vi kommer reflektera, lära och samtala kring detta ämne. Stiftsgården Stjärnholm.
  Mer information kommer snart     

  Eurodiaconias nätverksmöten
  Ni har kanske hört talas om Eurodiaconia? Vidga förståelsen för sociala frågor genom att delta i deras nätverksmöten! För diakoner och andra med ansvar inom församlingens diakonala arbete. 
  Läs mer

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  Fokusgrupper för diakoner i Strängnäs stift 2019-20
  Genom att erbjuda diakoner i stiftet fokusgrupper (under 2019-2020) för reflektion och gemensamt lärande vill projektet bidra till att understödja diakoners uppdrag och det diakonala arbetet i församlingen.
  Läs mer och länk till anmälan

  3-4/9 Introduktion i diakoni  
  Fler än diakoner behöver kunna sätta ord på ett av kyrkans viktigaste områden - diakoni. Välkommen till två dagar där du som inte är vigd diakon får rusta dig och får redskap att utveckla församlingens diakonala arbete. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 15/7

  2-3/10 Projektstöd – från idé till handling 
  Vill er arbetsgrupp planera ny diakonal verksamhet eller omforma redan befintlig? Kanske vill ni hitta strukturer för att ta emot praktikanter långt ifrån arbetsmarknaden eller hitta finansiering för ert flykting- och integrationsarbete? Ta chansen att tillsammans med kollegor utforma en strukturerad plan för det ni vill arbeta med. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 15/8

  12/10 samt 23/11 Internationella rådslag för inspiration och nätverkande
  Under hösten håller internationella rådet i Strängnäs stift två Internationella rådslag för inspiration och nätverkande! Välkomna den 12/10  till Hölö-Mörkö - temat är Utbildning och julkampanjs-upptakt. Välkomna den 23/11 till Glanshammar där vi uppmärksammar Globala veckan som har temat ”Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”. Mer information kommer i höst, men boka in datumen redan nu! Kontaktperson är rådets ordförande, Joacim Wäppling

  18-19/11 samt 28/1-2020 Grundutbildning för miljödiplomerare 
  Grundutbildning för miljödiplomerare inom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. För församlingsaktiva; anställda, förtroendevalda eller volontärer, som är intresserade av miljö och hållbarhetsfrågor. 
  Läs mer och anmäl

  Start 12/9 Orden som bär - handledning med griftetal i fokus
  Ser du griftetalet som en viktig del av ditt arbete? Vill du arbeta med griftetalets språk och innehåll? Strängnäs stift erbjuder präster att i handledningens form arbeta med griftetal vid fem tillfällen. S:t Nicolai församlingshem, Nyköping.
  Läs mer och anmäl dig senast 19/8

  22/10 Teologi för mörka tider
  Vilka teologiska redskap har vi för att möta tillvarons destruktiva sidor? Vad kännetecknar ett konstruktivt kristet hopp? Hur skiljer sig det från aningslös optimism? Ekumenisk studiedag arrangerad av Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift. I Örebro teologiska högskola.
  Läs mer och anmäl senast 4/10

   

  12/9 Förbättra församlingsbladet
  Du som producerar församlingsblad är välkommen att prata om bildval, rubriksättning, textlängder, målgrupper och att arbeta som redaktör. Nikolai församlingshem, Örebro.
  Läs mer och anmäl senast 5/9

  1/10 Introdag för nyanställda i församling
  Dagen vänder sig till dig som är nyanställd i församling och inom Svenska kyrkan. Eller är du inte så "ny" men kanske inte varit på stiftskansliet eller i Strängnäs domkyrka. ​
  Läs mer och anmäl senast 23/9

  18/10 Nätverksträff för informatörer
  Informatörsnätverket träffas 18/10.
  Läs mer och anmäl dig​

  Workshops i Mallverktyget och Content studio
  Under 2019 ges flera workshops i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

   

  Start jan 2020 Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH31
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar.
  Läs mer och ansök senast 15/9

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte 
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  21/9 och 5/10 Diakoni för förtroendevalda
  Svenska kyrkan behöver förtroendevalda som kan stötta och styra församlingens diakonala uppdrag. Har du den kunskap som behövs?
  På Stiftsgården Stjärnholm resp. kursgården Solliden, Örebro.
  Läs mer och anmäl senast 21/8 resp. 5/9

  2-4/10 samt 22/11 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning vars modell är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 30/8

  2020 Presidiekonferenser
  Nu är nästa års datum klara! Utbildningsdagar för kyrkoherdar, församlingsherdar samt ordföranden i kyrkoråd och församlingsråd blir 4-5 februari, 2-3 mars och 17-18 mars; alla på Stiftsgården Stjärnholm. Mer information kommer.

  21/9 Anti-aging för rösten

  Det är aldrig för sent att utveckla en god röst. En fortsättningsdag för de som deltagit vid tidigare tillfälle, på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  30/9-3/10 Andlig vägledning 2019-2020, retreat på Bjärka Säby
  Andlig vägledning i Ignatiansk anda 2019-2020 inleds med retreat på Bjärka Säby 30/9-3/10. Därefter vägledning i grupp med träffar en gång i månaden under två terminer. För präster och diakoner samt andra medarbetare i församlingarna.
  Läs mer och anmäl dig här senast 22/8

  16-19/1 Stilla dagar på Stjärnholm
  "Livets källa" är temat för Stilla dagar i januari 2020. Då avsätts stiftsgården enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm. För församlingsbor och anställda, som enskild eller i grupp. 
  Läs mer och anmäl dig senast 13/12

  Start v. 41 Teckenspråk – grundkurs

  För anställda i Svenska kyrkan som har behov av teckenspråk i sin tjänst. På Strömbäcks folkhögskola, Umeå. 
  Läs mer och anmäl senast 31/8

   

  7-8/11 Lärandefestival i Karlstad
  Lärandefestivalen är en konferens för fortbildning och erfarenhetsdelande om pedagogik och lärande i Svenska kyrkan.
  Mer info och anmälan via Karlstad stift

  8-10/10 Åter till Källan
  Möjlighet till fördjupning kring kyrkans tro, lära och liv, tidigare Källan X:5. För den som deltagit i någon av Källans kursomgångar, även den som tidigare varit med på Rom-resa. På Stiftsgården Stjärnholm.​
  Läs mer och anmäl senast 5/9

  Källan 
  10-12 februari startar den 30:e kursomgången av Källan, en kurs i Svenska kyrkans tro och liv för medarbetare utan profilutbildning. Fyra kurstillfällen under året på Stiftsgården Stjärnholm.
  Anmälan öppnar inom kort

  12-15/8 LIFE-ungdomsläger på Stjärnholm
  Även i år blir det LIFE på Stjärnholm! Självklart hoppas vi på bra väder och många deltagare. Förra året var vi ca 120 deltagare och vi hoppas på ännu fler i år. Kom och lär känna nya vänner och upplev spännande saker! 
  Anmäl er här senast 26/6 Endast reservplatser kvar

  Konfirmationsläger 2020
  Strängnäs stift ordnar varje år ett läger på Stiftsgården Stjärnholm. Här finns både kyrka och kapell, och inte minst, en fantastisk miljö med nära till skog och hav, god mat och sköna sängar.
  Läs mer och anmäl dig senast 18/9

  8-10/11 Läger för små konfirmandgrupper på Stjärnholm
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett helt läger med en liten grupp?
  Läs mer och anmäl dig här senast 8/10

   

  Datum att lägga på minnet:

  2019:

  15-17/11 IKON Steg 2, Stjärnholm 
  30/10-2/11 Allhelgonaläger, Stjärnholm

   

  2020: 

  9-10/1 Barnledarkonvent, Stjärnholm 
  31/1-2/2 IKON Steg 3, Stjärnholm 
  8/2 Älskad – konfirmanddag, Strängnäs
  10-12/2 Start Källan, Stjärnholm​
  13-15/3 Läger för små konfirmandgrupper
  30/3 Kyrksam, Stjärnholm
  31/3-1/4 KBOK, Stjärnholm ​
  2/4 KOB, Stjärnholm
  21/4 Adminträff, Kumla
  22/4 Adminträff, Stjärnholm
  Prel. 25/4 Ung ledare-gala, utdelning av priset för ungt ledarskap
  12/5 Barndag, Stjärnholm
  10-13/8 LIFE (+ IKON, steg 1), Stjärnholm  
  5/9 Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år
  21/9 Kyrksam, Stjärnholm
  22-23/9 KBOK, Stjärnholm
  24/9 KOB, Stjärnholm
  6-8/10 Åter till Källan, Stjärnholm
  20/10 Adminträff, Kumla
  21/10 Adminträff, Stjärnholm​
  28-31/10 Allhelgonaläger, Stjärnholm

   

  2021:​

  12-15/8 LIFE (+ IKON, steg 1), Stjärnholm (torsdag-söndag)
  13-15/11 IKON, steg 2, Stjärnholm  ​
  5-7/2 IKON, steg 3, Stjärnholm

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-06-19
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5