Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer! Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  ​​

  Administrationsträffar våren 2021
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm alt. videolänk.
  Anmälan öppnar inom kort  

   

  8/12 Handledning för jourhavande präst
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. Olaus Petri församlingshem, Örebro.
  Läs mer och anmäl dig här senast 29/11

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.  
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  Vt 2021 Barnledarutbildning, fördjupning OBS, nya datum!
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9  

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  13/11 Nätverksmöte diakoniassistenter (fel datum i nyhetsbrevet!)
  För dej som har ansvar för församlingens diakoni, planering och genomförande, men inte är diakon; t.ex. diakoniassistent, pedagog eller präst med huvudansvar för församlingens diakoni. Dagen erbjuder bl.a. orientering i stöd för ert arbete och uppföljning av samtal i samband med kursen Introduktion i diakoni. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 13/10

  20/11 Nätverksmöte diakoner i församlingstjänst
  Nätverkande, rådslag och kunskapsinhämtning. Dagen fylls av möte med biskop Johan, miniföredrag om kunskap och resultat från projekt Fokus Diakoni som avslutas i vinter. Dagen ersätter delvis det inställda Diakoner i biskopsgården i mars och kommer vara digitalt.
  Läs mer och anmäl senast 13/11

   

  18/11 Liturgi i rörelse - hur gudstjänstlivet förändras i digitala och lokala rum  
  Vad händer med gudstjänstlivet under en pandemi? Vad får vi med oss från det digitala till det lokala rummet? Vad är ett hybridrum? Svaren får du i ett kommande webbinarium, arrangerat av Strängnäs och Luleå stift i samverkan med Sensus.
  Läs mer och anmäl senast 10/11

  Start jan 2021 Att vara kyrka 
  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Utbildningen är en utveckling av Att leda ideella och riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Under utbildningen varvas arbete hemma i församlingen med träffar på Vadstena folkhögskola.
  Läs mer och anmäl senast 1/12

  Utbildningar i Mallverktyget och Content studio
  Under 2020 ges flera tillfällen till utbildning i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig 

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  28-30/9 samt 17/11 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap. Inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 4/9

  7/11 Anti-aging för rösten
  En fortbildningsdag för körsångare och andra sångintresserade. I det sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten, är syftet att utveckla sin röst genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 

  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  24/11 Nätverksträff Andlig vägledning: Att tala vänskapligt om gudomliga ting
  En föreläsning med Cecilia Wadstein, präst och författare, för stiftets andliga vägledare. I Ceciliasalen, Strängnäs domkyrkoförsamling.
  Läs mer och anmäl senast 6/11 

  28-31/3 Stilla dagar "Vägen till korset"
  "Vägen till korset" är temat för Stilla dagar i mars 2021. Då avsätts stiftsgården enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm. För församlingsbor och anställda, som enskild eller i grupp. 
  Läs mer och anmäl dig här senast 21/2

  Teckenspråk - kurser 2020
  2020 kanske är året du ska lära dig ett nytt språk? Eller bli ännu bättre? Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans kurser i teckenspråk. 
  Se alla kurserna här

  5-6/11 Pedagogiska dagar - Digitalt
  Var med digitalt på pedagogiska dagar. 
  Läs mer och anmäl dig här senast 1/11

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  29-31/1 Vuxenväg till tro – Katekumenat
  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av Föreningen för katekumenatet i Sverige. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 18/12

  29-31/10 På djupet
  Temat för detta ”På djupet”-läger är: allhelgona, döden, nytt liv, en ny chans, eller vad som för oss på djupet! Samtal, vandringar, andakter, gudstjänst, måltider, spela spel står på programmet. För dig som är över 18 år och vill på djupet samtala med andra. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 28/9​

  6-8/11 Konfirmandläger på Stjärnholm
  Tre läger med start i november. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där frågor om kärlek, tro och liv får stå i centrum. Anmälan är stängd.
  Läs mer

  13-15/11 IKON ungledarutbildning
  Tema: Musik, sång och spel – för dig som vill fördjupa dig att använda musiken i din roll som ung ledare! Delta på plats på Stiftsgården Stjärnholm eller från ditt församlingshem via Zoom.
  Läs mer och anmäl senast 12/10

  5-7/3 Läger för små konfirmandgrupper
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett läger med en liten grupp? Kom på "Läger för små konfirmandgrupper" på Stiftsgården Stjärnholm och ha läger tillsammans med andra grupper så blir vi fler!
  Läs mer och anmäl er här senast 31/1

   

  Datum att lägga på minnet:

  2021:​

  5-7/2 IKON ungledarutbildning, Stjärnholm
  13/2
  Konfirmanddag, Strängnäs domkyrka  Inställd!
  11/5 Barndag, Stjärnholm
  22-23/5 Barnkörläger, Stjärnholm
  9-12/8
   LIFE, Stjärnholm 
  22-24/10 IKON ungledarutbildning, Stjärnholm

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-10-26
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5