Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer! Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

   
  25/10 och 27/10 Administrationsträffar hösten 2021
  Nätverksträff med chefer och administratörer. Träffarna ger kunskap i att få uppdaterad information inom Svenska kyrkans gemensamma system och uppgifter inom administration och få del av senaste nytt för att bättre kunna sköta det lokala arbetet, samt en möjlighet att träffa kollegor från andra församlingar. Kumla församlingshem eller Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 22/9.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​
   
  24-25/11 Grundkurs i Kbok
  Grundkurs i kyrkobokföring, regelverk och praktisk hantering. Kursen ger certifiering till att arbeta med kyrkobokföring inom Svenska kyrkan. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmäl dig senast 22/10.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​

  29/11 Grundkurs i Kyrksam
   

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmäl dig senast 25/10.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​

  21/9 Fokus barn och familj 
  Tema Delande. Under hösten fortsätter vi med de uppskattade digitala samlingarna under namnet Fokus Barn och familj. Vi varvar delandets möten med webbinarier. Vi träffas och delar det som är aktuellt just nu. Ta med teman du vill samtala om. 
  Länk till mötet

  14-15/10 Pedagogiska dagar - Program för lärande och undervisning
  För dig som arbetar med undervisning i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 10/9​

  Ht 21 - vt 22 Dopprogram
  Välkommen att vara med i Strängnäs stifts Dopprogram, ett sätt att mobilisera samtalet om dop i församlingen. Under året träffas alla församlingar som väljer att vara med under 4 dagar (2 under hösten och 2 under våren) i Strängnäs för gemensamt arbete.
  Läs mer här

  Digitala mötesplatser om diakoni  - hösten 2021
  Möjlighet att dela frågor och idéer kring aktuella teman i diakonalt arbete. Vi använder tiden till att stötta varandra, ge tips, lyfta idéer och behov. Du möter kollegor i församlingar samt stiftsdiakoner.​ Flera datum, olika teman.
  Läs mer

  21/9 Ett diakonalt förhållningssätt i verksamhet för barn och unga
  Många säger att de har ett diakonalt förhållningssätt i allt de gör, men vad innebär det? Ett diakonalt förhållningssätt är inte något vi har eller inte har. Det är något vi kan öva oss i och bli bättre på. Under det här seminariet får vi chans att fördjupa oss. Vi utgår från våra erfarenheter och kunskaper samt modeller ur Ett biskopsbrev om diakoni och Vägledning för diakoni.  
  Länk till mötet

  6-7/10  Introduktion i diakoni - Inställd
  För att diakoni ska vara den viktiga del av församlingen som kyrkan önskar behöver många församlingsmedarbetare se sig som diakonala utövare. Bli stärkt i att bära de diakonala perspektiven i de arbetsuppgifter du har, orienterad i diakonins olika frågor och få fler verktyg att använda för diakoni i ditt eget arbete i församlingen. För dig som vill få en klarare bild av vad diakoni är och behöver få verktyg för att utveckla det diakonala perspektivet i dina arbetsuppgifter. På Stiftsgården Stjärnholm alt digitalt. 

  15/10 Nätverksdag diakoniassistenter
  Uppföljning av förra årets möte med diakonimedarbetare på andra tjänster än diakontjänster. Vi uppmärksammar aktuella frågeställningar i ert arbete och orienterar oss i vilka de diakonala aktörerna inom kyrkan är. Ni får inblick i stiftets resurser och sammanhang för fortbildning och stöd för er. Via Zoom. Anmälan senast 4/10.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress

  20/10 Arbetsplats = livskraft
  Hur gör församlingen för att på ett kvalitativt säkerställt sätt ta emot människor för praktik och arbetsträning? Vi följer upp arbetet med att ge människor en möjlighet att närma sig arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar och hur församlingen kan vara en arbetsplats som ger livskraft. För församlingsmedarbetare eller arbetsledare med intresse, önskan eller uppdrag att bedriva arbete till stöd för människor in i arbetslivet, digitalt.
  Läs mer och anmäl senast 11/10

  7/12 Diakoner i biskopsgården
  ​En dag med nätverkande med varandra och samtal med biskop Johan för diakoner i församlingsanställning i stiftet. I Strängnäs, med start i domkyrkan kl. 9.00.
  Läs mer och anmäl senast 12/11

   

  28/9 Utforma gudstjänst med klimat-/skapelsetema - digital träff
  Var med och och prata om hur det är möjligt att utforma en gudstjänst med klimat-/skapelsetema. Ingen anmälan
  Läs mer och länk här

  24-25/11 Vandring för klimatet
  På detta arbetsmöte ska vi gemensamt diskutera och fundera på hur vi i församlingar och pastorat kan inspirera och planera inför fortsatta klimatvandringar. Arbetsmötet kommer att hålla till på Rättviks stiftsgård. Mötet börjar med lunch 24/11 och avslutas med en kort vandring efter lunch 25/11. Det kommer att vara både praktiska och teoretiska pass, såväl utomhus som inomhus. 
  Gör din intresseanmälan här

  25/11 Klimaträttvisa – Hur jobbar Svenska kyrkan?
  Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. En halvdag om Act Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa och hur det globala arbetet hänger ihop med arbetet som sker på regional och lokal nivå. För miljöintresserade och medarbetare som arbetar med internationella frågor, via Zoom. Anmälan senast 18/11
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress 

  28/9 Vad betyder frälsning i vår tid? Ekumenisk studiedag
  De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna trons innersta kärna. Men vad menar vi egentligen med frälsning och hur relaterar det till vår samtidskultur? Årets ekumeniska studiedag introducerar aktuell livsåskådningsforskning kring nutidsmänniskans frågor och längtan och sätter det i dialog med den kristna traditionens reflektion kring frälsning. På Örebro teologiska högskola.
  Läs mer och anmäl dig senast 12/9

  30/9 Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet
  En heldag om religionsdialog och religionsteologi, om erfarenheter från den interreligiösa praktiken och om teologiska perspektiv på relationen till judendom och islam. Samtal, föredrag och workshop utifrån boken ”Att ge plats för den andre?” av Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare.​ I Örebro, plats meddelas senare. Anmäl dig senast 23/9.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​

  27/10 Barn i den gudstjänstfirande församlingen - Teologiskt rådslag i biskopsgården
  Hur är det att vara barn och fira gudstjänst i Svenska kyrkan? Hur förhåller sig barn till de gudstjänster de deltar i? Svenska kyrkans gudstjänsthandbok slår fast att barn och ungas delaktighet i gudstjänsten är särskilt eftersträvansvärd. Hur förvaltar vi det uppdraget på ett klokt sätt? Vid höstens teologiska rådslag samlas vi för att lära oss mer om barns perspektiv på vår gudstjänst och tillsammans reflektera över hur vi kan bereda plats för det i våra församlingar. 
  Läs mer och anmäl senast 6/10

  9/10 Ideellt forums Idédag
  Ideell, förtroendevald eller anställd medarbetare med intresse för idealitet se hit! Anmälan är nu öppen till Ideellt forums Idédag med tema Tillit den 9 oktober 2021 i Södertälje. Medverkande under dagen är bland andra Anna-Karin Hennig, Scouternas generalsekreterare och Jonas Engström, kör- och kursledare för "Kören som växtplats".
  Läs mer

  19/10 Fokus: Internationella relationer  
  Den 19 oktober kl. 13-15 inbjuds du som är medarbetare eller ideell medarbetare i församling eller pastorat till en digital mötesplats där vi samtalar om frågor och ämnen som rör internationella relationer. Vi pratar utifrån det som är aktuellt. Har ni önskemål om samtalsämnen, mejla till Magdalena Öhrling. Ingen kostnad.
  Länk till mötet

  1/10 Content studio – tips och trix
  Vi möts digitalt kl.10-12 och delar med oss av frågor och funderingar, tips och trix i Content studio (webbverktyget) tillsammans. Ingen anmälan, det är bara att klicka dig in i Teams-mötet via länken här. Skicka gärna in era frågor i förväg till Elin Henningsson

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  22-23/3 2022 Ledarskapsutbildning för dig som är ledare men inte chef
  En tvådagars ledarutbildning på UL-grund. Utbildningen omfattar sammanlagt två dagar på internat och leds av två externa kursledare med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 21/2 

  29-31/3 samt 21/4 Utvecklande ledarskap
  Utbildningen omfattar sammanlagt fyra dagar, tre dagars grundutbildning samt en fördjupningsdag och leds av två externa UL-handledare med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning. För chefer och ledare med delegerat personalansvar i Strängnäs stift. På Solliden, Svenska kyrkans kursgård, Örebro.
  Läs mer och anmäl dig senast 28/2​

  VT 2022 Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/10

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  19/10 Nätverksmöte institutionssjälavård
  ​Nätverksdag för kriminalsjälavårdare och medarbetare i sjukhus- och universitetskyrka i Strängnäs stift. Stiftskansliet på förmiddagen, biskopsgården på eftermiddagen. 
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9

  Teckenspråk - kurser 2021
  2021 kanske är året du ska lära dig ett nytt språk? Eller bli ännu bättre? Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans kurser i teckenspråk.Se alla kurserna här. 

  21/9 Webbinarium – Ett diakonalt förhållningssätt i barnverksamhet
  Många säger att de har ett diakonalt förhållningssätt i allt de gör, men vad innebär det? Ett diakonalt förhållningssätt är inte något vi har eller inte har. Det är något vi kan öva oss i och bli bättre på. Under det här seminariet får vi chans att fördjupa oss. Vi utgår från våra erfarenheter och kunskaper samt modeller ur Ett biskopsbrev om diakoni och Vägledning för diakoni.  
  Länk till mötet​

  23/9, 21/10 samt 19/11 Fokus konfirmand: digitala träffar hösten 2021
  Du som arbetar med konfirmander, kom och var med en gång i månaden på "fokus-träffar". I höst med teman som exempelvis Konfirmandbibeln 3.0 och Delaktighet/tillgänglighet. Ingen anmälan.​
  Läs mer här

  12/10  Webbinarium Fokus Ung - Ung Resurs
  För församlingsanställda som arbetar med ungdomar och unga vuxna och funderar på vad ett praktikantår kan innebära. Handläggaren för Ung Resurs, Cecilia Cedergren, kommer att medverka tillsammans med representanter från folkhögskola, erfarna handledare och nuvarande praktikanter.
  Läs mer här

  14-15/10 Pedagogiska dagar - Program för lärande och undervisning
  För dig som arbetar med undervisning i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 10/9

  22-24/10 Läger för små konfirmandgrupper
  Ett läger för församlingar med små konfirmandgrupper som har för få konfirmander för att hålla ett läger på hemmaplan. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 20/9.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress

  22-24/10 IKON-ungledarutbildning
  Tema: Psykisk hälsa– för dig som vill förstå, hantera och stötta någon som inte mår bra!
  För dig som är konfirmerad och vill få relevant utbildning som ung ledare. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 24/9.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​

  2021-2022 Konfirmationsläger 
  Två förträffar och tre veckor sommarläger på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 30/8

  5/10 och 25/11 Digitala fokusmöten om ungdomsgrupper (eller kanske frånvaron av en?)
  Välkommen på digitala fokusmöten med där vi funderingar och diskuterar kring församlingens ungdomsgrupp eller lokalavdelning (Svenska Kyrkans Unga) eller kanske har ni ingen grupp ännu? Var med när det passar dig.
  Länkar till mötena här

  3-6/11 Allhelgonaläger – Huvudet i himlen och fötterna på jorden
  Hur är man, om man har huvudet i himlen och fötterna på jorden? Vad kan det uttrycket betyda? Exempelvis kan det symbolisera kroppen och själen. För någon annan kanske det symboliserar att man har en stabil grund i sin tro. Det finns en massa sätt att tolka uttrycket och många olika perspektiv ska vi se från och diskutera i årets Allhelgonaläger! För dig som är född år 2006 eller tidigare. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 1/10
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress

  24/11 Tryggare rum - verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten
  Webbinarium om hur jag som ledare kan skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande. Hur kan jag göra det möjligt för fler att delta i konfirmandverksamheten på lika villkor? Den här workshopen erbjuder dig som konfirmandledare verktyg att skapa en verksamhet som är ett tryggare rum för fler. Via Zoom. Anmälan senast 12/11.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress

  3-5/12 På Djupet, ett läger för unga vuxna
  "Livet, en ny chans, eller vad som för oss på djupet!" är temat för lägret.  Vi tar avstamp i en filmupplevelse och kommer också att använda oss av frälsarkransens pärlor. Samtal, vandringar, andakter, gudstjänst, måltider, spela spel står på programmet. För dig som har fyllt 18 år, på Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 1/11.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress

  14-15/10 Pedagogiska dagar - Program för lärande och undervisning
  För dig som arbetar med undervisning i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 10/9

  Start 14-16/9 Källan omg 31
  Kursen vänder sig till dig utan kyrklig profilutbildning som arbetar med administration och ekonomi, vaktmästeri, ansvarar för lokaler, är barnledare eller musiker. Tillsammans med kollegor i stiftet får du fördjupa dig i Svenska kyrkans tro, lära och liv. Fyra delkurser, på Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl dig senast 13/8

  11/11 Fokusträff: vuxenpedagogik
  Vi ses digitalt för att förutsättningslöst samtala om möjligheten att starta ett nätverk för vuxenpedagogiskt arbete i församlingar. Vad fungerar hos er, vad kan du, vad vill du och hur går vi vidare? Kom och var med den 11 november kl. 13.00-15.00. från Strängnäs stiftskansli medverkar bland andra Charlotte Bachelder, stiftsadjunkt och Marie Westling, stiftspedagog. Ingen anmälan.
  Länk till mötet 

  14-16/1 2022 Vuxenväg till tro – ledarutbildning Katekumenat 
  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. Under helgen firar vi Katekumenatets fyra gudstjänster. Som nybörjare går du grundkursen, för dig som redan känner till metoden erbjuder vi en fortsättningskurs. På Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 13/12.
  Anmäl dig här om du har en svenskakyrkan.se-adress
  Anmäl dig här om du inte har en svenskakyrkan.se-adress ​

  ​ 

  --------​

  Datum att lägga på minnet:

  2022

  12-14/1 Barnledarkonvent – fördjupning, Stiftsgården Stjärnholm
  21-23/1
   IKON, Stiftsgården Stjärnholm
  8-10/3 Start Källan 32, Stiftsgården Stjärnholm
  11-13/3 Barnläger, Stiftsgården Stjärnholm
  26/3 Konfirmanddag, Strängnäs
  29/4-1/5 Läger för små konfirmandgrupper, Stiftsgården Stjärnholm
  8-11/8  LIFE, Stiftsgården Stjärnholm
  21-23/10 IKON, Stiftsgården Stjärnholm
  2-5/11 Allhelgonaläger, Stiftsgården Stjärnholm     

   

   29/11 Grundkurs Kyrksam

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet.

   29/11 Grundkurs Kyrksam

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet.

   

   24/11 Tryggare rum - verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Webbinarium om hur jag som ledare kan skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande. Hur kan jag göra det möjligt för fler att delta i konfirmandverksamheten på lika villkor? Den här workshopen erbjuder dig som konfirmandledare verktyg att skapa en verksamhet som är ett tryggare rum för fler.

   

  7/12 Diakoner i biskopsgården
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2021-09-17
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5