Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer!
  Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  30/3 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  31/3-1/4 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  2/4 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm. ​
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  21/4 och 22/4 Administrationsträffar våren 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 23/3

  21/9 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.

  22-23/9 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.

  24/9 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 

   

   

   

  Handledning för jourhavande präst
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. 
  Läs mer och anmäl dig

  9-10/1 Döp dem och lär dem - barnledarkonvent
  Årets tema för barnledarkonventet är Dopet, en av kyrkans grundläggande frågor. Vi kommer att reflektera, lära och samtala kring detta ämne.I samarbete mellan Stockholms och Strängnäs stift, Svenska kyrkans unga samt Sensus, på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 8/12

  Start 15/1 Barnledarutbildning på distans
  Nu startar andra omgången av barnledarutbildningen på distans under våren 2020. Vi träffas 6 dagar i Stockholm. Utöver dessa träffar behöver du räkna med att lägga ner ca 1,5 dagar mellan träffarna för att läsa, skriva och reflektera. För dig som arbetar med barn 0-12 år och som saknar fackutbildning eller kyrklig erfarenhet. ​
  Läs mer och anmäl senast 30/11

  Vt 2020-ht 2021 Barnledarutbildning, fördjupning
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/3  

  13-15/3 Vårtid 2020 – Superhjältar i fantasi och verklighet
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift välkomnar alla barn och ungdomar mellan 6 och 14 år till premiären av barnlägret Vårtid. Årets tema är Superhjältar! På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 13/2

  15-16/5 Barnkörläger - Kom till Guds hus
  Följ med på barnkörläger Stiftsgården Stjärnholm! Lägret vänder sig till barn i åldern 7-12 år med sina ledare.
  Läs mer och anmäl er grupp här senast 31/3

  Eurodiaconias nätverksmöten
  Ni har kanske hört talas om Eurodiaconia? Vidga förståelsen för sociala frågor genom att delta i deras nätverksmöten! För diakoner och andra med ansvar inom församlingens diakonala arbete. 
  Läs mer

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  Fokusgrupper för diakoner i Strängnäs stift 2019-20
  Genom att erbjuda diakoner i stiftet fokusgrupper (under 2019-2020) för reflektion och gemensamt lärande vill projektet bidra till att understödja diakoners uppdrag och det diakonala arbetet i församlingen.
  Läs mer och länk till anmälan

  13/3 Församlingsdiakoner möts i biskopsgården
  Biskop Johan inbjuder till möte med församlingsdiakoner i vårt stift. Dagen fångar aktuella perspektiv på diakonens uppdrag utifrån vad vi lyft och lärt i 2019 års Fokusgrupper för diakoner. Även för dig som inte deltagit i Fokusgrupp-arbetet.
  Läs mer och anmäl senast 13/2

  17/3 Nätverksträff Mer Än Jobb 
  Nätverket samlar församlingar och anställda i Strängnäs stift till rådslag om frågor och uppkomna behov. För samordnare av praktikinsatser i församling (pedagog, husmor, diakon m.fl.), anställda med uppdrag att vara handledare för praktikanter från Arbetsförmedlingen, personal och ledning med önskan att bygga upp arbete till stöd för människor in i arbetslivet. I Örebro, plats bestäms närmare.
  Läs mer och anmäl senast 9/3

  Start 24/2 Biskopens webomilitik i fastan
  Nu är det dags igen för predikoinspiration genom webomilitik. Via Google Hangouts kan du från din plats i stiftet vara med i ett gemensamt videosamtal om kommande söndags bibeltexter. Gruppen ses måndagskvällar i fastan 20:00–21:00 med start 24 februari.
  Läs mer och anmäl senast 9/2

  25/2 Rådslag i biskopsgården: Teologiskt trovärdig församlingsdiakoni 2020!
  Vad kännetecknar en trovärdig och genomförbar församlingsdiakoni 2020? Vi samlas till rådslag om vilka teologiska resurser som kan vara till hjälp i den frågan och övar oss på att ta de resurserna i bruk i reflektionen över våra församlingars diakoni.
  Läs mer och anmäl senast 25/1

  16-18/6 Strängnäs stifts teologiska klassikerdagar "Till Guds ära"
  Kom med på några dagars kvalificerad teologisk fortbildning på Stiftsgården Stjärnholm. Vi läser texter från teologihistoriens klassiker och samtalar om liv till Guds ära såsom det framträder i olika kristna traditioner. För präster eller personer med motsvarande teologisk utbildning. 
  Läs mer och anmäl senast 20/2

   

  Nätverksträffar för informatörer
  Informatörsnätverket träffas 27 mars och 18 september på stiftskansliet i Strängnäs. Mer info när anmälan öppnar. 

  Utbildningar i Mallverktyget och Content studio
  Under 2020 ges flera tillfällen till utbildning i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

   

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  Presidiekonferenser 2020 
  Utbildningsdagar för kyrkoherdar, församlingsherdar samt ordinarie och vice ordföranden i kyrkoråd och församlingsråd blir 4-5 februari, 2-3 mars och 17-18 mars; alla på Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 7/1 

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH32
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar. Utbildningen startar 24-26 augusti 2020.
  Läs mer och anmäl senast 1/3

  15-17/4 samt 2/6 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm. Höstens datum är 28-30/9 och 17/11.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/3​


  4/3 Profildag för kyrkomusiker
  Denna profildag för kyrkomusiker är en uppstart inför vårt musikaliska vänstiftsutbyte med Tanzania. I samband med kursen erbjuds även församlingsbesök i samarbete med Kyrkosångförbundet. I Strängnäs domkyrka. 
  Läs mer och anmäl senast 5/2

  15-16/5 Barnkörläger - Kom till Guds hus
  Följ med på barnkörläger 15-16 maj på Stiftsgården Stjärnholm! Lägret vänder sig till barn i åldern 7-12 år med sina ledare.
  Läs mer och anmäl er grupp här senast 31/3​

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  16-19/1 Stilla dagar på Stjärnholm
  "Livets källa" är temat för Stilla dagar i januari 2020. Då avsätts stiftsgården enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm. För församlingsbor och anställda, som enskild eller i grupp. 
  Läs mer och anmäl dig senast 19/12

  2-4/4 Reflektionsdygn för kriminalsjälavårdare
  Kollegialt utbyte och reflektion kring själavårdsarbetet på anstalt och häkten. Möte med samordnare från Sveriges kristna råd. För kriminalsjälavårdare inom Västerås, Stockholm och Strängnäs stift från olika trossamfund. Marielund, katolska kyrkans stiftsgård på Ekerö.
  Läs mer och anmäl senast 20/2

  15-17/5 Skrivarhelg - Skriv din livsberättelse på Stjärnholm
  Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel … Men hur gör man så att det blir läsvärt också för andra?
  Läs mer och anmäl dig senast 8/4

  15-17/5 Meditationshelg på Stjärnholm
  Utforska meditationens väg under en helg. Den tysta meditationen hjälper oss till närvaro. Vår andning är en del av den andning som Gud blåser in i världen.
  Läs mer och anmäl dig senast 8/4

   


  24-26/1 Vuxenväg till tro - katekumenat
  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av Föreningen för katekumenatet i Sverige. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 19/12 

  Källan 
  10-12 februari startar den 30:e kursomgången av Källan, en kurs i Svenska kyrkans tro och liv för medarbetare utan profilutbildning. Fyra kurstillfällen under året på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 18/12

  13-15/3 Vårtid 2020 – Superhjältar i fantasi och verklighet
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift välkomnar alla barn och ungdomar mellan 6 och 14 år till premiären av barnlägret Vårtid. Årets tema är Superhjältar! På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 13/2

  27-29/3 SKUS Distriktsårsmöte med läger - DÅM
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift inbjuder sina medlemmar till distriktsårsmöte i Mikaels församlingshem i Örebro. 
  Läs mer och anmäl senast 17/3


   

  8/2 Älskad - Konfirmanddag
  Tillsammans fyller vi Strängnäs domkyrka med konfirmanden i centrum. Kom med!
  OBS! Konfirmanddagen är fullbokad.
  Läs mer och anmäl konfirmandgruppen här senast 19/1

  13-15/3 Läger för små konfirmandgrupper på Stjärnholm
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett helt läger med en liten grupp?
  Läs mer och anmäl dig här senast 31/1

   

  Datum att lägga på minnet:

  2020: 

  Prel. 25/4 Ung ledare-gala, utdelning av priset för ungt ledarskap
  12/5 Barndag, Stjärnholm
  10-13/8 LIFE (+ IKON grund), Stjärnholm  
  5/9 Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år
  6-8/10 Åter till Källan, Stjärnholm
  28-31/10 Allhelgonaläger, Stjärnholm
  13-15/11 IKON, steg 1, Stjärnholm 

   

  2021:​

  5-7/2 IKON, steg 2, Stjärnholm
  12-15/8 LIFE (+ IKON grund), Stjärnholm (torsdag-söndag)


  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-12-18
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5