Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

   

  ​Lär dig ännu mer!
  Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  21/9 Grundkurs Kyrksam 

  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  22-23/9 Grundkurs Kbok 
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  24/9 Grundkurs KOB 
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 21/9  

   

  21/9 och 8/12 Handledning för jourhavande präst
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl dig

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.  
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  Vt 2021 Barnledarutbildning, fördjupning OBS, nya datum!
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9  

  10/6 Godly Play, nätverksträffar - INSTÄLLT
  3 tillfällen i Katrineholm. Vi samlas i cirkel, lyssnar på en berättelse och pratar om det som är aktuellt för oss just nu. 
  Läs mer här

  24-26/8 Godly Play, grundkurs - INSTÄLLT
  Välkommen till tre dagar grundkurs i Godly Play. Under kursen arbetar vi med Godly Plays grunder och förhållningssätt, vi får möta många berättelser och övar också på att kunna berätta själva. Kursen är i Stallarholmen.
  Läs mer och anmäl dig här 

  8/9 Barndagen - Noas ark
  Välkomna till Stiftsgården Stjärnholm på Barndagen med temat Noas ark. Dagen passar barn upp till 6 år med en ledare, förälder eller annan vuxen.
  Läs mer och anmäl er här senast 30/8

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  14/10 Speciella själavårdsuppdrag!
  Nätverksmöten och samtal med biskop Johan för Svenska kyrkans medarbetare i sjukhuskyrka, universitetskyrka samt kriminalsjälavård. Dagen delas mellan gemensamt möte och nätverksmöte för de tre arbetsområden var för sig. Stiftskansliet i Strängnäs alt.videomöte.
  Läs mer och anmäl senast 23/9

  22/10  Mer Än Jobb – introduktion S:t Mary
  En temadag med introduktion av arbetsmodellen ”S:t Mary” med workshop för att undersöka hur arbetet skulle kunna ta form i er församling. Var med och utveckla arbetet med att hjälpa människor ur arbetslöshet! För medarbetare med intresse av att pröva eller utveckla arbete med att skapa plats i församlingen för människor i arbetslöshet. Fors församlingshem, Eskilstuna eller videolänk.  
  Läs mer och anmäl senast 22/9 

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.  
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  13/11 Nätverksmöte diakoniassistenter 
  För dej som har ansvar för församlingens diakoni, planering och genomförande, men inte är diakon; t.ex. diakoniassistent, pedagog eller präst med huvudansvar för församlingens diakoni. Dagen erbjuder bl.a. orientering i stöd för ert arbete och uppföljning av samtal i samband med kursen Introduktion i diakoni. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 13/10

  20/11 Nätverksmöte diakoner i församlingstjänst
  Nätverkande, rådslag och kunskapsinhämtning. Dagen fylls av möte med biskop Johan, miniföredrag om kunskap och resultat från projekt Fokus Diakoni som avslutas i vinter. Dagen ersätter delvis det inställda Diakoner i biskopsgården i mars. Prel. på stiftskansliet i Strängnäs.
  Läs mer och anmäl senast 6/11

   

  24/9 Teologiskt rådslag med ärkebiskop Antje Jackelén
  ”Otålig i hoppet: teologiska frågor i pandemins skugga”. Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser för oss som personer, samhälle och mänsklighet. Den förändrade situationen kräver förnyad teologisk reflektion. Ärkebiskop Antje Jackelén ger en inledning till rådslaget utifrån sin nyutgivna bok ”Otålig i hoppet”. Därefter får vi lyssna till några kommenterande röster och själva samtala om frågor som väcks. Dagen inleds med mässa i Strängnäs domkyrka. Möjlighet att delta på plats i Strängnäs (begränsat antal platser) eller digitalt. Anmälan öppnar i augusti.

  9-10/10 Psalmvaro
  Är du nyfiken på att tillsammans med andra, sjunga och lära dig mer om de psalmer och sånger vi sjunger i kyrkan? Vill du veta mer om historien kring psalmen? Vilka tror vi är de nya psalmerna? Kursen ”Psalmvaro” vänder sig till kyrk- och gudstjänstvärdar, men är också öppen för andra intresserade och hålls på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 6/9 

  27/10 Det gudomliga ordets tjänare – att predika till hjärtat
  ”Det gudomliga ordets tjänare – att predika till hjärtat” Det är temat på årets ekumeniska fördjupningsdag på Örebro teologiska högskola. De tre huvudtalarna är Bård Norheim och Joar Haga, teologer och författare till boken ”The Four Speeches Every Leader has to Know” samt Åsa Molin, doktorand och lärare i homiletik. Anmälan öppnar i augusti. 


  3/10 Ideellt forums Idédag 2020
  Delaktig?! – Hjälpa till eller ha delat ansvar. Vad tänker du på när du hör ordet delaktig? Är det att vara en del av något som är större? Att få forma sin egen del på sitt eget sätt med egna kompetenser och idéer? Att göra det någon annan förberett åt mig att utföra? Arrangörer förutom Ideellt forum är Eskilstuna pastorat och Sensus Svealand. Vi ses på två ”platser”:i i Eskilstuna, Fors kyrka, annars ses vi på webben.
  Läs mer och anmäl senast 4/9

   

  Nätverksträffar för informatörer - Ändrad till videomöte
  Informatörsnätverket nästa träff är 18 september.
  Läs mer och anmäl dig

  Utbildningar i Mallverktyget och Content studio
  Under 2020 ges flera tillfällen till utbildning i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig 

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  8/9 Chefshandledning/grupphandledning för kyrko- och församlingsherdar
  Handledning för dig som vill utveckla din personliga ledarstil och skapa ett fördjupat kollegialt nätverk. Tre terminer med start 8/9 på Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl dig här senast 16/8

  28-30/9 samt 17/11 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 30/8

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH33
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar. Start 1-3/2 i Sigtuna.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9

  15-16/10 Presidiekonferens 2020
  Presidiekonferensen den 17-18/3 på Stiftsgården Stjärnholm blev inställd. Nu finns ett nytt datum och du som hade anmält dig har förtur. För ordförande och vice ordförande i kyrkoråd och församlingsråd samt kyrkoherdar och församlingsherdar.
  Läs mer och anmäl senast 15/9


   

  9-10/10 Psalmvaro
  Är du nyfiken på att tillsammans med andra, sjunga och lära dig mer om de psalmer och sånger vi sjunger i kyrkan? Vill du veta mer om historien kring psalmen? Vilka tror vi är de nya psalmerna? Kursen ”Psalmvaro” vänder sig till kyrk- och gudstjänstvärdar, men är också öppen för andra intresserade och hålls på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 6/9  

  ​7/11 Anti-Aging för rösten
  Den 7 november erbjuds en fortbildningsdag för körsångare och andra sångintresserade. I det sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten, är syftet att utveckla sin röst genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  28/9-1/10 Andlig vägledning 2020-21 med retreat på Bjärka Säby
  Fyra dagars retreat med Andlig vägledning i grupp, därefter en Andlig vägledningsgrupp med träff en gång/månad under minst två terminer. För medarbetare och ideella i stiftets församlingar.
  Läs mer och anmäl senast 24/8      

  23-25/10 Skrivarhelg, Skriv din livsberättelse 
  Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel … Men hur gör man så att det blir läsvärt också för andra?
  Läs mer och anmäl dig senast 20/9

  23-25/10 Meditationshelg
  Utforska meditationens väg under en helg. Den tysta meditationen hjälper oss till närvaro. Vår andning är en del av den andning som Gud blåser in i världen.
  Läs mer och anmäl dig senast 20/9


  Teckenspråk - kurser 2020
   
  2020 kanske är året du ska lära dig ett nytt språk? Eller bli ännu bättre? Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans kurser i teckenspråk. Se alla kurserna här

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  10-13/8 LIFE ONLINE 2020
  Med anledning av coronavirusets spridning så kommer årets LIFE-läger att bli lite annorlunda mot tidigare år. I stället för att samla 150 ungdomar på Stiftsgården Stjärnholm uppmanar vi alla som vill delta att samlas på hemmaplan och vara med var du/ni än är! 
  Läs mer och anmäl er senast 19/6

  11-13/8 Ledarutbildning LIFE 2020 ONLINE
  Med anledning av coronavirusets spridning så kommer årets LIFE-läger att bli lite annorlunda mot tidigare år. I stället för att samla 150 ungdomar på Stiftsgården Stjärnholm uppmanar vi alla som vill delta att samlas på hemmaplan och vara med var du/ni än är! Även den grundläggande ledarutbildningen sker digitalt.
  Läs mer och anmäl senast 19/6

  16-18/10 Läger för små konfirmandgrupper
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett läger med en liten grupp? Kom på "Läger för små konfirmandgrupper" på Stiftsgården Stjärnholm och ha läger tillsammans med andra grupper så blir vi fler!
  Läs mer och anmäl er här senast 13/9

  6-8/11 Konfirmandläger på Stjärnholm
  Tre läger med start i november. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där frågor om kärlek, tro och liv får stå i centrum.
  Läs mer och anmäl dig senast 6/9

  13-15/11 IKON Ung ledarutbildning
  Tema: Musik, sång och spel – för dig som vill fördjupa dig att använda musiken i din roll som ung ledare!
  Läs mer, anmälan öppnar i september

   

  Datum att lägga på minnet:

  2020: 

  5/9 Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år
  28-31/10 Allhelgonaläger, Stjärnholm
  3/11 Möte för hbtq-nätverket (flyttat från 12/5)

   

  2021:​

  13/2 Konfirmanddag, Strängnäs domkyrka
  28-31/3 Stilla dagar, Stjärnholm
  22-23/5 Barnkörläger, Stjärnholm
  9-12/8
   LIFE, Stjärnholm 


  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-08-04
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5