Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer!
  Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

   

  OBS! Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Är du över 70 år och har tänkt att delta i stiftets arrangemang ber vi dig därför avstå.

  30/3 Grundkurs Kyrksam - FLYTTAD till 9/6
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  31/3-1/4 Grundkurs Kbok - FLYTTAD till 10-11/6
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  2/4 Grundkurs KOB - INSTÄLLD
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm. ​

  21/4 och 22/4 Administrationsträffar våren 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 23/3

  21/9 Grundkurs Kyrksam 
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  22-23/9 Grundkurs Kbok 
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  24/9 Grundkurs KOB 
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 21/9  

   

  25/3 samt 23/6 Handledning för jourhavande präst
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. 
  Läs mer och anmäl dig

   

  Vt 2020-ht 2021 Barnledarutbildning, fördjupning
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/3  

  13-15/3 Vårtid 2020 – Superhjältar i fantasi och verklighet - INSTÄLLT
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift välkomnar alla barn och ungdomar mellan 6 och 14 år till premiären av barnlägret Vårtid. Årets tema är Superhjältar! På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 13/2

  20-21/3 Årskonferens Godly Play - INSTÄLLT
  Välkommen till två dagar fyllda med inspiration, berättelser, erfarenhetsutbyten och nätverkande, allt i god Godly Play-anda. Skapande och kreativitet är i centrum denna gång. Sandbäcksgården, Katrineholm..
  Läs mer och anmäl senast 12/3

  12/5 Barndagen - Noas ark
  Välkomna till Stiftsgården Stjärnholm på Barndagen med temat Noas ark. Dagen passar barn upp till 6 år med en ledare, förälder eller annan vuxen.
  Läs mer och anmäl er här senast 19/4

  15-16/5 Barnkörläger - Kom till Guds hus
  Följ med på barnkörläger Stiftsgården Stjärnholm! Lägret vänder sig till barn i åldern 7-12 år med sina ledare. Förlängt anmälningsdatum!
  Läs mer och anmäl er grupp här senast 13/4

  10/6 Godly Play, nätverksträffar
  3 tillfällen i Katrineholm. Vi samlas i cirkel, lyssnar på en berättelse och pratar om det som är aktuellt för oss just nu.
  Läs mer här

  24-26/8 Godly Play, grundkurs
  Välkommen till tre dagar grundkurs i Godly Play. Under kursen arbetar vi med Godly Plays grunder och förhållningssätt, vi får möta många berättelser och övar också på att kunna berätta själva. Kursen är i Stallarholmen.
  Läs mer och anmäl dig här 

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Eurodiaconias nätverksmöten
  Ni har kanske hört talas om Eurodiaconia? Vidga förståelsen för sociala frågor genom att delta i deras nätverksmöten! För diakoner och andra med ansvar inom församlingens diakonala arbete. 
  Läs mer

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  13/3 Församlingsdiakoner möts i biskopsgården - INSTÄLLT
  Biskop Johan inbjuder till möte med församlingsdiakoner i vårt stift. Dagen fångar aktuella perspektiv på diakonens uppdrag utifrån vad vi lyft och lärt i 2019 års Fokusgrupper för diakoner. Även för dig som inte deltagit i Fokusgrupp-arbetet.
  Läs mer och anmäl senast 17/2

  17/3 Nätverksträff Mer Än Jobb 
  Nätverket samlar församlingar och anställda i Strängnäs stift till rådslag om frågor och uppkomna behov. För samordnare av praktikinsatser i församling (pedagog, husmor, diakon m.fl.), anställda med uppdrag att vara handledare för praktikanter från Arbetsförmedlingen, personal och ledning med önskan att bygga upp arbete till stöd för människor in i arbetslivet. I Örebro, plats bestäms närmare.
  Läs mer och anmäl senast 9/3

  19/3 Nätverksträff för interreligiöst arbete 
  Nätverket för interreligiöst arbete i Strängnäs stift och Linköpings stift bjuder in till årets första nätverksdag i Örebro. Temat för dagen är ”En värld av grannar”. I programmet bl.a. gruppen ”Tro möter tro Kvinna” samt reflektion, samtal och erfarenhetsutbyte. För medarbetare med intresse för interreligiösa frågor, i Örebro.
  Anmäl dig här senast 13/3

  18/4 Lokal samordnarutbildning, internationellt arbete - INSTÄLLT
  En dag för anställda och ideella med formellt samordnaruppdrag i församling. Dagen ger kunskap och inspiration om det internationella arbetet både nationellt och lokalt samt verktyg och rutiner för arbetet med att samordna det internationella engagemanget. Stiftskansliet i Strängnäs.
  Läs mer här

  19/5 Nätverksmöte diakoniassistenter
  För dej som har ansvar för församlingens diakoni, planering och genomförande, men inte är diakon; t.ex. diakoniassistent, pedagog eller präst med huvudansvar för församlingens diakoni. Dagen erbjuder bl.a. orientering i stöd för ert arbete och uppföljning av samtal i samband med kursen Introduktion i diakoni. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 17/4

   

  16-18/6 Strängnäs stifts teologiska klassikerdagar "Till Guds ära"
  Kom med på några dagars kvalificerad teologisk fortbildning på Stiftsgården Stjärnholm. Vi läser texter från teologihistoriens klassiker och samtalar om liv till Guds ära såsom det framträder i olika kristna traditioner. För präster eller personer med motsvarande teologisk utbildning. Läs mer och anmäl senast 20/2


  3/10 Idédagar 2020
  ”Save the date!” Ideellt forums idédagar återkommer första helgen i oktober 2020 i Eskilstuna. Arrangörer förutom Ideellt forum är Eskilstuna pastorat och Sensus Svealand.

   

  Nätverksträffar för informatörer - Ändrad till videomöte
  Informatörsnätverket träffas 27 mars och 18 september på stiftskansliet i Strängnäs. Anmälan för 27 mars är öppnad. 27 mars är ändrad till videomöte.
  Läs mer och anmäl dig

  Utbildningar i Mallverktyget och Content studio
  Under 2020 ges flera tillfällen till utbildning i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig 

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  Presidiekonferenser 2020 - inställt den 17-18 mars
  Den planerade presidiekonferensen den 17-18 mars på stiftsgården Stjärnholm är inställd. Detta på grund av risk för smittspridning av coronavirus. 
  Läs mer och anmäl senast 7/1 

  15-17/4 samt 2/6 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm. Höstens datum är 28-30/9 och 17/11.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/3​

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH33
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar. Start 1-3/2 i Sigtuna.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9


  15-16/5 Barnkörläger - Kom till Guds hus
  Följ med på barnkörläger 15-16 maj på Stiftsgården Stjärnholm! Lägret vänder sig till barn i åldern 7-12 år med sina ledare. 
  Läs mer och anmäl er grupp här senast 31/3​

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  2-4/4 Reflektionsdygn för kriminalsjälavårdare
  Kollegialt utbyte och reflektion kring själavårdsarbetet på anstalt och häkten. Möte med samordnare från Sveriges kristna råd. För kriminalsjälavårdare inom Västerås, Stockholm och Strängnäs stift från olika trossamfund. Marielund, katolska kyrkans stiftsgård på Ekerö. 
  Läs mer och anmäl senast 20/2

  15-17/5 Skrivarhelg - Skriv din livsberättelse på Stjärnholm
  Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel … Men hur gör man så att det blir läsvärt också för andra?
  Läs mer och anmäl dig senast 8/4

  15-17/5 Meditationshelg på Stjärnholm
  Utforska meditationens väg under en helg. Den tysta meditationen hjälper oss till närvaro. Vår andning är en del av den andning som Gud blåser in i världen.
  Läs mer och anmäl dig senast 8/4


  Teckenspråk - kurser 2020
   
  2020 kanske är året du ska lära dig ett nytt språk? Eller bli ännu bättre? Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans kurser i teckenspråk. Se alla kurserna här

  13-15/3 Vårtid 2020 – Superhjältar i fantasi och verklighet -INSTÄLLT
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift välkomnar alla barn och ungdomar mellan 6 och 14 år till premiären av barnlägret Vårtid. Årets tema är Superhjältar! På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 13/2

  27-29/3 SKUS Distriktsårsmöte med läger - DÅM
  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift inbjuder sina medlemmar till distriktsårsmöte i Mikaels församlingshem i Örebro. 
  Läs mer och anmäl senast 17/3

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  25/4 Ung ledargala - INSTÄLLT
  Lördag 25 april är det dags för Ung ledargala 2020. Redan nu kan du nominera en enskild person eller en grupp som du tycker ska vinna priset Årets unga ledare. I församlingsgården i Hallsbergs församling.
  Läs mer

   

  Datum att lägga på minnet:

  2020: 

  10-13/8 LIFE, Stjärnholm  
  5/9 Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år
  6-8/10 Åter till Källan, Stjärnholm
  16-18/10 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm
  28-31/10 Allhelgonaläger, Stjärnholm
  13-15/11 IKON, Stjärnholm

   

  2021:​

  12-15/8 LIFE, Stjärnholm (torsdag-söndag)


  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-03-27
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5