Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer!
  Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  30/3 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  31/3-1/4 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  2/4 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm. ​
  Läs mer och anmäl dig senast 2/3

  21/4 och 22/4 Administrationsträffar våren 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 23/3

  21/9 Grundkurs Kyrksam 2020
  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.

  22-23/9 Grundkurs Kbok 2020
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.

  24/9 Grundkurs KOB 2020
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm. 

  18-19/11 Grundläggande projektledning
  Alltmer verksamhet sker numera i projektform. Detta gör att traditionella gränser suddas ut samtidigt som ökade krav ställs på projektledare och projektgruppers effektivitet. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 1/10

   

  Handledning för jourhavande präst 
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. 
  Läs mer och anmäl dig

  9-10/1 Döp dem och lär dem - barnledarkonvent
  Årets tema för barnledarkonventet är Dopet, en av kyrkans grundläggande frågor. Vi kommer att reflektera, lära och samtala kring detta ämne.I samarbete mellan Stockholms och Strängnäs stift, Svenska kyrkans unga samt Sensus, på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 8/12

  Start 15/1 Barnledarutbildning på distans
  Nu startar andra omgången av barnledarutbildningen på distans under våren 2020. Vi träffas 6 dagar i Stockholm. Utöver dessa träffar behöver du räkna med att lägga ner ca 1,5 dagar mellan träffarna för att läsa, skriva och reflektera. För dig som arbetar med barn 0-12 år och som saknar fackutbildning eller kyrklig erfarenhet. ​
  Läs mer och anmäl senast 30/11

  Vt 2020-ht 2021 Barnledarutbildning, fördjupning
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15 mars  

     

  Eurodiaconias nätverksmöten
  Ni har kanske hört talas om Eurodiaconia? Vidga förståelsen för sociala frågor genom att delta i deras nätverksmöten! För diakoner och andra med ansvar inom församlingens diakonala arbete. 
  Läs mer

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  Fokusgrupper för diakoner i Strängnäs stift 2019-20
  Genom att erbjuda diakoner i stiftet fokusgrupper (under 2019-2020) för reflektion och gemensamt lärande vill projektet bidra till att understödja diakoners uppdrag och det diakonala arbetet i församlingen.
  Läs mer och länk till anmälan

  12 /9 samt 14/11 Utbildningar i att ansöka om extern finansiering
  I Stockholm. Kyrkokansliet Uppsala och Hela Människan bjuder in. 
  Läs mer

  18/10 Nätverksträff för interreligiöst arbete
  Vilka olika religiösa grupper finns i Sverige? Hur ser religiös praktik, tro och tillhörighet ut? Hur skiljer sig religiösa grupper åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Religion och social sammanhållning - hur ser sambandet ut? Det är frågor som rapporten "Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet" tittar närmare på. Nätverket för interreligiöst arbete Linköpings och Strängnäs stift samt Sensus bjuder in till en dag för att lära oss mer om den religiösa kartan i Sverige. ​Linköpings stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 10/10

  7/11 Att arbeta på andra arenor – en dag för er i speciella själavårdsuppdrag
  Välkommen till en nätverkande och lärande dag för församlingsanställda i Strängnäs stift med speciella själavårdsuppdrag inom sjukhuskyrka, kriminalvård och universitet. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 22/10

  7/11 Nätverksträff Mer Än Jobb
  Nätverket samlar församlingar och anställda i Strängnäs stift som i olika funktion arbetar med att stödja människor på väg in i arbetslivet. För samordnare av praktikinsatser i församling (pedagog, husmor, diakon m.fl.), anställda med uppdrag att vara handledare för praktikanter från Arbetsförmedlingen, liksom för personal och ledning med önskan att bygga upp arbete till stöd för människor in i arbetslivet.
  Läs mer och anmäl senast 28/10

  18-19/11 samt 28/1-2020 Grundutbildning för miljödiplomerare 
  Grundutbildning för miljödiplomerare inom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. För församlingsaktiva; anställda, förtroendevalda eller volontärer, som är intresserade av miljö och hållbarhetsfrågor. 
  Läs mer och anmäl

  2/12 Föreläsning/seminarium om normer och inkludering
  En halvdagsföreläsning med Frida Ohlsson Sandahl om normer och inkludering med särskilt fokus på heteronormer i syfte att bli bättre på att inkludera personer inom hbtqia-spektrat. För stiftsmedarbetare, deltagare i stiftets hbtqia-nätverk och övriga intresserade anställda och förtroendevalda. Domherren, Kyrkans hus i Strängnäs.
  Läs mer och anmäl senast 18/11 

  Start 6-8/12 Tala väl om varandra - kurs i interreligiösa frågor 
  Kursen vill stärka Svenska kyrkan över hela landet i det viktiga interreligiösa arbetet genom utbildning av lokalt förankrade dialogaktörer, som får kunskaper och redskap till det dagliga, praktiska arbetet. Den direkta målgruppen för kursen är två medarbetare per pastorat, gärna en anställd och en ideell/förtroendevald. Fem tillfällen inkl. en studieresa till Jerusalem. Ett samarbete mellan flera stift, nationell nivå och Sensus.
  Läs mer och anmäl senast 25/10

  22/10 Teologi för mörka tider
  Vilka teologiska redskap har vi för att möta tillvarons destruktiva sidor? Vad kännetecknar ett konstruktivt kristet hopp? Hur skiljer sig det från aningslös optimism? Ekumenisk studiedag arrangerad av Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift. I Örebro teologiska högskola.
  Läs mer och anmäl senast 4/10

  7/11 Teologi i biskopsgården: Att se framåt genom att blicka bakåt?
  Strängnäs stift står på tröskeln att fylla 900 år. Därför samlas vi till en teologisk reflektionsdag kring frågan om historiens roll för människa och kyrka. Dagen innehåller också en presentation av den nyutgivna boken Bakom bilderna: Biskopsporträtt i Strängnäs stift. För präster och andra teologiskt intresserade i Strängnäs stift.
  Läs mer och anmäl senast 21/10

  12/10 samt 23/11 Inspiration till dig som är engagerad för Act Svenska kyrkan Internationella rådet i Strängnäs stift bjuder in intresserade och engagerade till två Internationella rådslag under hösten. Det första i Hölö-Mörkö församling den 12/10 och det andra i Glanshammars församling den 23/11. Genderfrågor och kyrkornas roll för en hållbar utveckling står på agendan.
  Läs mer och anmäl dig

  17/10 Nätverksträff för ideella
  För alla som arbetar med ideella medarbetare. Kyrkans hus i Vingåker.
  Läs mer och anmäl senast 8/10

  18/10 Nätverksträff för informatörer
  En chans för församlingarnas informatörer att träffas. Temat denna gång är mediehantering. Strängnäs stiftskansli, lokal Eskil.
  Läs mer och anmäl dig​ senast 4/10

  Workshops i Mallverktyget och Content studio
  Under 2019 ges flera workshops i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

   

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  2-4/10 samt 22/11 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning vars modell är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 30/8

  2020 Presidiekonferenser
  Utbildningsdagar för kyrkoherdar, församlingsherdar samt ordinarie och vice ordföranden i kyrkoråd och församlingsråd blir 4-5 februari, 2-3 mars och 17-18 mars; alla på Stiftsgården Stjärnholm. 
  Läs mer och anmäl senast 7/1 

  15-17/4 samt 2/6 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap och inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm. Höstens datum är 28-30/9 och 17/11.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/3​

  6/3 Profildag för kyrkomusiker
  Denna profildag för kyrkomusiker är en uppstart inför vårt musikaliska vänstiftsutbyte med Tanzania. I samband med kursen erbjuds även församlingsbesök i samarbete med Kyrkosångförbundet. I Strängnäs domkyrka. 
  Läs mer och anmäl senast 5/2

   

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  16-19/1 Stilla dagar på Stjärnholm
  "Livets källa" är temat för Stilla dagar i januari 2020. Då avsätts stiftsgården enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm. För församlingsbor och anställda, som enskild eller i grupp. 
  Läs mer och anmäl dig senast 13/12

   

  7-8/11 Lärandefestival i Karlstad
  Lärandefestivalen är en konferens för fortbildning och erfarenhetsdelande om pedagogik och lärande i Svenska kyrkan.
  Mer info och anmälan via Karlstad stift

  15-17/11 och 31/1-2/2 IKON steg 1 och 2
  En ledarutbildning för ungdomar som vill bli ledare i församling. Utbildningen genomförs i två steg på Stiftsgården Stjärnholm. Du anmäler dig till båda tillfällena på en gång. 
  Läs mer och anmäl senast 14/10

  24-26/1 Vuxenväg till tro - katekumenat
  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av Föreningen för katekumenatet i Sverige. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 1/12 

  Källan 
  10-12 februari startar den 30:e kursomgången av Källan, en kurs i Svenska kyrkans tro och liv för medarbetare utan profilutbildning. Fyra kurstillfällen under året på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 18/12

  Konfirmationsläger 2020
  Strängnäs stift ordnar varje år ett läger på Stiftsgården Stjärnholm. Här finns både kyrka och kapell, och inte minst, en fantastisk miljö med nära till skog och hav, god mat och sköna sängar.
  Läs mer och anmäl dig senast 18/9

  8-10/11 Läger för små konfirmandgrupper på Stjärnholm
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett helt läger med en liten grupp?
  Läs mer och anmäl dig här senast 8/10

  30/10-2/11 Allhelgonaläger – Så älskade Gud världen
  Allhelgonalägret är lägret för dig som är ung i kyrkan. Här får du tillfälle att lära känna nya människor, vara kreativ samt tala om och leva i tro. För dig som är född år 2004 eller tidigare. 
  Läs mer och anmäl dig senast 30/9 Lägret är fullbokat!

   

  Datum att lägga på minnet:

  2020: 

  8/2 Älskad – konfirmanddag, Strängnäs
  13-15/3 Barnläger, Stjärnholm
  30/3 Kyrksam, Stjärnholm
  31/3-1/4 KBOK, Stjärnholm ​
  2/4 KOB, Stjärnholm
  21/4 Adminträff, Kumla
  22/4 Adminträff, Stjärnholm
  Prel. 25/4 Ung ledare-gala, utdelning av priset för ungt ledarskap
  12/5 Barndag, Stjärnholm
  10-13/8 LIFE (+ IKON grund), Stjärnholm  
  5/9 Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år
  21/9 Kyrksam, Stjärnholm
  22-23/9 KBOK, Stjärnholm
  24/9 KOB, Stjärnholm
  6-8/10 Åter till Källan, Stjärnholm
  20/10 Adminträff, Kumla
  21/10 Adminträff, Stjärnholm​
  28-31/10 Allhelgonaläger, Stjärnholm
  13-15/11 IKON, steg 1, Stjärnholm 

   

  2021:​

  5-7/2 IKON, steg 2, Stjärnholm
  12-15/8 LIFE (+ IKON grund), Stjärnholm (torsdag-söndag)


  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-10-16
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5