Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

   ​Lär dig ännu mer! Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  Ht 22 - vt 23 Dopprogram
  Välkommen att vara med i Strängnäs stifts Dopprogram, ett sätt att mobilisera samtalet om dop i församlingen. Under året träffas alla församlingar som väljer att vara med under 4 dagar (2 under hösten och 2 under våren) i Strängnäs för gemensamt arbete. En ny omgång kommer att starta ht 22, anmäl er här!
  Läs mer här 

  16-17/11 Pedagogiska dagar
  Under årets pedagogiska dagar ger vi plats för samma tema som biskop Johan tagit fram för sitt möte för profilyrkena under året – Så att Gud blir ärad. Vad betyder det i ett undervisande uppdrag i församlingen?
  På stiftsgården Stjärnholm
  Läs mer och anmäl dig här senast 13/10

  Barnledarutbildning 2023
  Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0–12 år. Utbildningen är förlagd till Stiftsgården Stjärnholm. 4 block.
  Anmälan senast 15/2

  Digitala diakonisamtal – hösten 2022
  Vi fortsätter med öppna träffar för delande och fokus på aktuella teman i diakonalt arbete.
  Syftet är att stötta varandra, dela idéer och behov. Du möter kollegor i församlingar och stiftsdiakoner. För församlingsanställda som är intresserade av och arbetar med frågorna. Flera datum, olika teman.
  Läs mer

  18/10 Diakoniarena 2022 - inställd
  Välkomna till digital fortbildningsdag i diakoni den 18 oktober - gemensam inspiration och arbetspass på temat: Diakoni - Omsorg om medmänniskan och skapelsen.

   

  Vår 2023 Döpt till ett uppdrag - uppdraget
  Under våren 2023 erbjuder Strängnäs stift en utbildning för dig som är ideell och vill fördjupa dig i ett särskilt uppdrag i församlingen. Snart är det dags att anmäla dig själv eller andra i församlingen. Kolla upp vilka som vill och kan!
  Läs mer och anmäl dig senast 1/12

  Internationellt rådslag höst 2022
  Vid två tillfällen under hösten finns möjlighet för internationella grupper, samordnare, ombud och andra engagerade runt om i Strängnäs stift att mötas och utbyta idéer, kunskap och erfarenheter om vårt gemensamma arbete för Act Svenska kyrkan!
  I Oxelösunds församling 15 oktober eller Kumla församling 12 november
  Läs mer och anmäl dig till Oxelösund
  Läs mer och anmäl dig till Kumla

   

  14/10 Välkomna till nätverksträff om församlingstidning
  En förmiddag  om att göra och tänka församlingstidning. Hoppas du kan vara med. Inspireras, nätverka och kanske höj ditt församlingsblad en nivå?​
  Läs mer och anmäl senast 10/10

  1/11 Introduktionsdag för nyanställd i församling 
  Vad är egentligen skillnaden mellan ett stift och en församling? Och vad är domkapitlet och Strängnäsmodellen? Dessa och många andra frågor får du svar på när du deltar i introduktionsdag (halvdag) om Strängnäs stift och domkyrkan.
  Läs mer och anmäl senast 24/10 

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  Påfyllning för förtroendevalda hösten 2022
  I höst kan du som är förtroendevald fördjupa dig i olika ämnen som är viktiga för ditt uppdrag. Vad vill du fördjupa dig i? Välj en eller flera delar, digitalt eller på plats.
  Läs mer och anmäl dig​

  8/10 Barnkördag - "Mitt hjärta brusar av härliga ord"
  En inspirationsdag med tema barnkör och orgel, för barn i årskurs 1-5 (7-11 år) från Strängnäs stift. På stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 15/9

  18/10 Inspirationsdag för orgelundervisning
  Välkommen till en orgelpedagogisk dag där vi gästas av kunniga orgelpedagoger som ger sina bästa tips om både orgelrepertoar och metodik. Dagen riktar sig både till dig som vill komma i gång att undervisa i orgel och också till dig som vill boosta dina kunskaper om metodik och repertoar. Strängnäs domkyrka.
  Läs mer och anmäl dig senast 11/10

  Andlig vägledning i grupp under läsåret 2022-2023
  Programmet inleds den 25–28 september med en retreat på Bjärka-Säby och fortsätter sedan med gruppträffar varje månad under två terminer.​ För medarbetare och ideella.
  Läs mer och anmäl senast 31/8

  1/11 Introduktionsdag för nyanställd i församling
  Vad är egentligen skillnaden mellan ett stift och en församling? Vad gör en stiftsdirektor och vad är Strängnäsmodellen? Dessa och många andra frågor får du svar på när du deltar i introduktionsdag (halvdag) om Strängnäs stift och domkyrkan.
  Läs mer och anmäl dig senast 24/10

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig:
  Arbetshandledning
  Själavård

  8/11 Nätverksdag för institutionssjälavårdare 
  Församlingsmedarbetare med uppdrag inom speciell själavård på universitet, sjukhus, kriminalvårdsanstalter, häkte och förvar möts för erfarenhetsutbyte och uppdatering. För alla församlingsanställda inom Svenska kyrkan med uppdrag inom institutionssjälavård i Strängnäs stift. På stiftskansliet. 
  Läs mer och anmäl dig senast 10/10

  14-16/10 Läger för små konfirmandgrupper
  Kanske är det svårt att åka på läger när församlingen har få konfirmander och få medarbetare? Kom på ett gemensamt läger för små konfirmandgrupper tillsammans med andra församlingar som också har en liten grupp! På stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 14/9

  21-23/10 IKON
  ​Tema: Tryggare rum - verktyg för inkludering i verksamheten.
  För dig som är konfirmerad, vill bli eller är aktiv ung ledare i din hemförsamling i Strängnäs stift och vill få relevant utbildning som ung ledare. Denna gång erbjuder IKON-ungledarutbildningen unga ledare kännedom och möjlighet att använda verktyg för inkludering i sin egen verksamhet. På stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl er här senast 19/9

  2-5/11 Allhelgonaläger
  Tema: En tid att läka.
  Allhelgonalägret är lägret för dig som är ung i kyrkan. Här får du tillfälle att lära känna nya människor, vara kreativ samt tala om och leva i tro. På stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl er här senast 30/9

  16-17/11 Pedagogiska dagar
  Under årets pedagogiska dagar ger vi plats för samma tema som biskop Johan tagit fram för sitt möte för profilyrkena under året – Så att Gud blir ärad. Vad betyder det i ett undervisande uppdrag i församlingen? På stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 13/10

  Konfirmationsläger 2023 på stiftsgården Stjärnholm
  Konfirmationstiden brukar beskrivas som ett minne för livet. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där frågor om kärlek, tro och liv får stå i centrum. Konfirmandlägret på Stjärnholm är uppbyggt kring tre läger; två veckoslutsläger i november och mars/april och sedan ett långt sommarläger under sommarlovets tre första veckor.
  Läs mer och anmäl dig senast 1/9

  2-4/12 På djupet
  Ett läger för unga vuxna från 18 år. På Djupet vill erbjuda en mötesplats där tro och livsfrågor är temat. En gemenskap med kyrkan som grund och Stjärnholm som plats. En chans att återvända till Stjärnholm eller en möjlighet att äntligen få komma hit.
  Läs mer och anmäl senast 1/11

  Vår 2023 Döpt till ett uppdrag - uppdraget
  Under våren 2023 erbjuder Strängnäs stift en utbildning för dig som är ideell och vill fördjupa dig i ett särskilt uppdrag i församlingen. Snart är det dags att anmäla dig själv eller andra i församlingen. Kolla upp vilka som vill och kan!
  Läs mer och anmäl dig senast 1/12 

  Källan 33​
  Som medarbetare i Svenska kyrkan omfattas du av dess uppdrag, tro och liv. Genom att delta i "Källan" kan du fördjupa din kunskap om kyrkan, dess uppgift och mål. Kursen vänder sig till dig utan kyrklig profilutbildning som arbetar med administration, ekonomi, vaktmästeri, ansvarar för lokaler, är barnledare eller musiker. Fyra delkurser under två terminer 2023, på stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/1

  --------​

  Datum att lägga på minnet:

  2023

  7/2 uppstart för gudstjänstprojekt Hållbar gudstjänst, Stjärnholm 
  11-12/2 Ungdomskörläger, Strängnäs domkyrka 
  17-19/2 IKON, Stjärnholm
  4/3 Inspirationsdag för unga orgelelever, Härads kyrka
  17-19/3 Barnläger ”VårTid”, Stjärnholm 
  23-24/3 Ledarutbildning för dig som är ledare men inte chef
  29-31/3 och 27/4 Utvecklande ledarskap
  24-26/3 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm
  28/3 Teologiskt rådslag. Strängnäs
  15/4 Inspirationsdag för unga orgelelever, Turinge-Taxinge församling
  22/4 Konfirmanddag, Strängnäs​
  12-14/5 Skrivarkurs, Stjärnholm
  12-14/5 Fotokurs, Stjärnholm
  13-14/5 Barnkörläger, Stjärnholm
  16/5 Barndag, Stjärnholm
  27-28/5 Tillsammans-läger Hållbar gudstjänst, Stjärnholm
  28/5 Sändningsmässa för stiftets katekumener, Strängnäs
  19-21/6 Teologisk klassikerkurs, Stjärnholm
  7-10/8 LIFE, Stjärnholm
  6/9 Biskopens möte med de fyra profilerna, Södertälje
  9/9 Stiftsfest, Strängnäs
  26-28/9 Källan fördjupning, Stjärnholm
  20-22/10 IKON, Stjärnholm
  1-4/11 Allhelgonaläger, Stjärnholm

   

     

   

   29/11 Grundkurs Kyrksam

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet.

   29/11 Grundkurs Kyrksam

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet.

   

   24/11 Tryggare rum - verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Webbinarium om hur jag som ledare kan skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande. Hur kan jag göra det möjligt för fler att delta i konfirmandverksamheten på lika villkor? Den här workshopen erbjuder dig som konfirmandledare verktyg att skapa en verksamhet som är ett tryggare rum för fler.

   

  7/12 Diakoner i biskopsgården

   

  På djupet 
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-10-03
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5