Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Skapa plats - stötta människor i arbetslöshet

  "Skapa plats i Svenska kyrkan" heter ett diakonalt projekt för att stötta människor i arbetslöshet.

  Svenska kyrkan satsar nu på att implementera metoder för att öka församlingars möjligheter att ta emot och stärka arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.

  I Strängnäs stift har ett 20-tal personer gått handledarutbildning i MARY-metoden under 2021-22.

  Fyra församlingar eller pastorat deltar i projekt Skapa plats och har skapat sina egna verksamhetsplaner för hur arbetet med arbetsträning med MARY-metoden kan läggas upp på respektive plats.

  Örebro pastorat och Askersunds pastorat har båda lång efterfarenhet av att ta emot människor i arbetsträning i sin ordinarie församlingsverksamhet.
  Dessa församlingar har nu deltagare igång inom ramen för projekt Skapa plats och använder MARY-metoden och dess checklistor som struktur.

  I Nyköpings församling planeras för en ”S:t Mary”-verksamhet, Målet är att i det nystartade caféet ta emot deltagare i arbetsträning som får möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom sysslor inom caféverksamhet. 

  I Katrineholm går Gåvorna in under MARY-metoden.

  Under projektets gång studeras MARY-metodens funktion i att stödja deltagare till att närma sig arbetsmarknaden. Församlingarna följer varje deltagare och utvärderar med hjälp av gemensamma mallar.

  Om projektet väcker er nyfikenhet och skapar tankar om hur ni som församling kan vara delaktiga, kontakta oss gärna!

  ----------

  Utbilda dig i MARY!

  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse nu!
  Mary-utbildningar start höst 22

  --------- 

  Kontaktperson

  Annika Melin Mori, Stiftsdiakon Strängnäs stift
  (och verksamhetsutvecklare för projektet i Strängnäs stift )
  annika.melin.mori@svenskakyrkan.se, 0152-234 59

   

  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Mary-utbildningarna är ett stöd till församlingar i Svenska kyrkan som vill börja ta emot långtidsarbetslösa. En särskild utbildningssatsning med stöd av Europeiska socialfonden pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl intresse!
  Redaktör
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Innehållsansvarig
  Annika Melin Mori, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-06-15
  X
  Dokumentid: 1521527- Webid: 28948 - Unitid: 5