Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Presidiekonferens 2020

  Under innevarande mandatperiod 2018-2021 erbjuder Strängnäs stift utbildningsdagar för kyrkoherdar, församlingsherdar samt ordinarie och vice ordförande i kyrkoråd och församlingsråd

  För att alla ska få plats och för att ni ska kunna välja tidpunkt erbjuder vi i år tre tillfällen att komma på presidiekonferens. Innehållet i konferensen är detsamma vid alla tre tillfällena och konferensen pågår från lunch dag 1 till och med lunch dag 2.

  Innehåll

  • Vad innebär ett gemensamt ansvarstagande?”
   Ett arbetspass om arbetsmiljön i församlingen. Om gränssnittet mellan kyrkorådets arbetsgivaransvar och stiftets tillsynsansvar, en tillsyn som till viss del också är kyrkoherdens ansvar. Per Westberg SKAO, Strängnäs stifts jurister Lotta Lind/Ulrika Skymberg samt kh emerita Karin Karlberg. Teatergrupp Tage Granit medverkar och bidrar med att skapa dialog och diskussion kring frågorna om det gemensamma ansvarstagandet.
  • Fokus Diakoni
   Om att ge struktur för församlingens diakonala uppdrag, om samspelet mellan förtroendevalda, kyrkoherden och diakoniansvarig. Birgitta Lounela, stiftsdiakon.
  • Aktualiteter på nationell och stiftsnivå
   Information om aktualiteter i Kyrkoordningen och Överklagandenämnden samt vad som är aktuellt i stiftsarbetet.
  • Biskop Johan
   Vår biskop Johan firar morgonmässa och  information om Strängnäs stift 900 år ges. Ingemar Söderström, tidigare kyrkoherde i Örebro, medverkar ( 5 februari samt 3 mars)

  Tid och plats
  4-5 februari, 2-3 mars eller 17-18 mars på Stiftsgården Stjärnholm. Vi börjar med middagsbön kl.12.00 dag 1 och avslutar med lunch efter middagsbön dag 2.

  Kostnad
  1800: -, kost och logi samt ev. kurslitteratur ingår. Vid anmälan efter 7 januari är avgiften 2160 : -.
  Antalet enkelrum är begränsat. Ange om du har möjlighet att bo i dubbelrum och med vem du i så fall bor tillsammans.

  Kontakt
  Praktiska frågor: Kursadministratör Anna-Maija Junnila, tel. 0152-234 83 eller stiftsgårdschef Anders Burman, tel. 0152-234 14.

  Anmälan
  Anmäl dig här senast 7/1

  Kursavgifterna är preliminära och kan komma att justeras. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott.​​

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-11-01
  X
  Dokumentid: 1459414- Webid: 28948 - Unitid: 5